szukaj:
 Imieniny: Urszuli i Hilarego niedziela, 21 października 2018  
Menu główne
strona główna
katalog dobrych stron
księga gości
o powiecie
godziny pracy/kontakt
Powiat Pułtuski / Starostwo
Władze Powiatu
Wydziały Starostwa/Samodzielne stanowiska
Gminy Powiatu
Jednostki organizacyjne, inspekcje i straże
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Organizacje pozarządowe
Jak załatwić sprawę
Projekty unijne
Biuro rzeczy znalezionych
PRACA APTEK
Dane teleadresowe
"Portret terytorium" GUS
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Opłaty
Wydział Kominikacji i Dróg
______
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
______
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
______
Wydział Budownictwa i Architektury
______
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Ogłoszenia
Kupię (0)
Praca (0)
Różne (0)
Sprzedam (0)
Zamienię (0)
Polecane strony


Plebiscyt "Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu"


AH w Pułtusku


STOP wykluczeniu


Związek Powiatów Polskich


Agencja Nieruchomości Rolnych


Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku


Zespoł Szkół Zawodowych w Pułtusku


Zespoł Szkół im. B. Prusa w Pułtusku


Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku


Zespół Szkół w Golądkowie


Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela


HDK PCK Pułtusk


MODR w Warszawie
VIII Miting Lekkoatletyczny Osób Niepełnosprawnych – Pułtusk 2008 - podsumowanie - 2008-06-13 10:38:12
Dnia 10 czerwca 2008 r. odbył się VIII Międzypowiatowy Miting Lekkoatletyczny Osób Niepełnosprawnych, nad którym honorowy patronat objął Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki. Organizatorem sportowej imprezy był Powiatowy Szkolny Związek Sportowy oraz Starostwo Powiatowe w Pułtusku.
Celem mitingu była prezentacja aktywności ruchowej i sportu niepełnosprawnych zawodników oraz popularyzacja osiągnięć sportowych i stwarzanie możliwości wspólnego przeżycia emocji, radości z sukcesów zawodników.
W Mitingu udział wzięło 12 ekip sportowych: reprezentanci z Jońca, Mławy, Ciechanowa,Legionowa, Płońska, Przasnysza, Nasielska,Zakrzewa, Brańszczyka, Pułtuska, Ołdak i Obrytego. Ekipy sportowe wspierane były przez wolontariuszy.
Uroczystość rozpoczęto odegraniem hymnu narodowego i wciągnięciem flagi na maszt przez zawodnika Andrzeja Błaszczyka. Następnie nastąpiło zapalenie znicza przez zawodnika Jarosława Mazurkiewicza.
Glos zabrał Przewodniczący Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Pułtusku – wicestarosta pułtuski Witold Saracyn, który mocno podkreślił potrzebę organizowania zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych, którym nie brakuje chęci ani motywacji do zmagania się z własną niepełnosprawnością. Uwypuklił istotę akceptacji i integracji społeczności lokalnej z osobami niepełnosprawnymi oraz rozbudzenia poczucia wartości każdego człowieka. Życzył zawodnikom dużo sukcesów i rywalizacji w zmaganiach sportowych.
Następnie głos zabrała Elżbieta Bojanowska – Dyrektor Departamentu Sportu Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Sportu oraz Prezes ZPZNP.
Uroczystego otwarcia Mitingu dokonał Starosta Pułtuski Andrzej Dolecki, który życzył zawodnikom owocnych sukcesów i wytrwałości w zmaganiach sportowych.
Po oficjalnej części zawodnicy przystąpili do konkurencji sportowych. Zwycięzcy dekorowani byli medalami i dyplomami. Natomiast drużyny sportowe otrzymały puchary.
Podsumowania uroczystości dokonał wicestarosta pułtuski Witold Saracyn, natomiast Pani Elżbieta Bojanowska – Dyrektor Departamentu Sportu wręczyła puchar Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu za cykliczną organizację Mitingu Lekkoatletycznego Osób Niepełnosprawnych od Ministra Sportu.
dodał/a: admin komentarz [0] |
Wizja lokalna na terenie budowanego szpitala w Pułtusku - 2008-06-11 12:50:21
W dniu 10 czerwca br. na terenie budowanego szpitala w Pułtusku odbyła się wizja lokalna z udziałem Starosty Pułtuskiego Pana Andrzeja Doleckiego, Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pana Witolda Chrzanowskiego, Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku Pana Narcyza Tokarskiego oraz prywatnych inwestorów mająca na celu zagospodarowanie wolnych pomieszczeń na cele medyczne.
dodał/a: admin komentarz [0] |
VIII Miting Lekkoatletyczny Osób Niepełnosprawnych – Pułtusk 2008 - 2008-06-11 09:48:14
Zarząd Powiatowy Szkolnego Związku Sportowego w Pułtusku składa serdeczne podziękowania za pomoc przy organizacji i przeprowadzeniu VIII Mitingu Lekkoatletycznego Osób Niepełnosprawnych – Pułtusk 2008, który umożliwił uczestnikom zaprezentowanie swoich zdolności i umiejętności sportowych. Bardzo dziękuję za tak liczne przybycie naszym gościom, a Panu Starości Andrzejowi Doleckiemu za sprawowanie honorowego patronatu.
Dziękuję za fachowy nadzór opiekunom drużyn, a zespołowi sędziowskiemu za sprawiedliwą ocenę uczestników podczas sportowych zmagań.
Zespół sędziowski pracował w składzie: Pan Sławomir Krysiak, Krzysztof Kwiatkowski, Jarosław Małecki, Włodzimierz Foltyn, Jolanta Stasiak, Piotr Dzierżanowski, Henryk Deptuła oraz Waldemar Słomkowski.
Słowa szczerego podziękowania za pomoc merytoryczną i organizacyjną kieruję pod adresem Pani Beaty Jóźwiak, Aldony Iniarskiej, Pana Wiesława Cienkowskiego, Marka Majewskiego i Jana Zalewskiego, Józefa Krzykowskiego oraz Janusza Zaborowskiego.
Panu Józefowi Grycowi – Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Pułtusku dziękuję za życzliwość i możliwość rozegrania VIII Mitingu na obiektach sportowych zarządzanych właśnie przez Niego.
Panu Zbigniewowi Chodkowskiemu dziękuję za bardzo dobrą koordynację prac przygotowawczych do Mitingu i wzorowe jego przeprowadzenie w dniu 10 czerwca 2008 r.
Pragnę poinformować, iż Minister Sportu i Turystyki wyróżnił Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Pułtusku Pucharem za cykliczną organizację Międzypowiatowego Mitingu Lekkoatletycznego Osób Niepełnosprawnych. Puchar wręczyła na zakończenie Mitingu Dyrektor Departamentu Sportu Osób Niepełnosprawnych Pani Elżbieta Bojanowska.
Wszystkim Państwu, którzy przyczynili się do zorganizowania tej wspaniałej imprezy raz jeszcze dziękuję i gratuluję łącząc wyrazy szacunku i uznania.

Przewodniczący Zarządu Powiatowego
Szkolnego Związku Sportowego w Pułtusku
Wicestarosta Pułtuski

Witold Saracyn

dodał/a: admin komentarz [0] |
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PFRON - 2008-06-09 15:41:27
Plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2008 dla Powiatu Pułtuskiego


Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej - 336 800,-zł

1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 90 800,-zł

2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 106 680,-zł

3.Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedycznei środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów -139 320,-zł

Informacja
dotycząca wykorzystania środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej
– stan na dzień 6 czerwca 2008 r.-


CIĄG DALSZY -wybierz zakładkę "więcej"
dodał/a: DS więcej | komentarz [0] |
OKRESOWY ZAKAZ WSTĘPU DO LASÓW PAŃSTWOWYCH - 2008-06-09 15:18:40
Nadleśnictwo Pułtusk z dniem 09.06.2008 r. wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa bedących w zarządzie Nadleśnictwa Pułtusk w związku z dużym zagrożeniem pożarowym. Zakaz będzie obowiązywał do odwołania.
dodał/a: DS komentarz [0] |
OSTRZEŻENIE O SILNYCH BURZACH - 2008-06-09 14:52:25
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku informuje o

przekazanym przez MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Plac Bankowy 3/5, 00–950 Warszawa,
tel.: (0-22) 695-61-68; 595-13-00; 92-87; 827 04 55;
fax: (0-22) 620-19-40; 595-13-50
e-mail: czk@mazowieckie.pl

Ostrzeżeniu o silnych burzach


"Data i godzina wydania: 09.06.2008 - godz. 12:46
Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Warszawa
OSTRZEŻENIE Nr 73
Zjawisko: Silne burze
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 13: 00 dnia 09.06.2008 do godz. 21: 30 dnia 09.06.2008
Obszar: woj. łódzkie, mazowieckie, lubelskie
Przebieg: {Przewiduje się burze z opadem 10-20 mm i porywami wiatru 50-70 km/godz.}
Skutki: Zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe
zagrożenie życia od uderzenia piorunów.
Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk: J. Bednarek

Dyżurny
Centrum Zarządzania Kryzysowego
Starszy Inspektor
/-/ Bogusław Stanisławski"
dodał/a: DS komentarz [0] |
RUSZYŁ KONKURS "INNOWATOR MAZOWSZA" - 2008-06-09 14:31:58
Informujemy, że została ogłoszona pierwsza edycja konkursu ”Innowator Mazowsza” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Celem konkursu jest promowanie postaw proinnowacyjnych oraz rozwijanie i wspieranie innowacyjności na terenie Województwa Mazowieckiego.
Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
-”MŁODA INNOWACYJNA FIRMA”- skierowanej do przedstawicieli sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, działających na terenie Mazowsza nie dłużej niż 5 lat. Firmy te muszą wykazać się udokumentowanym, wprowadzonym w ciągu ostatnich 3 lat, innowacyjnym produktem, usługą lub technologią, wdrożoną w codziennej praktyce biznesowej.
-„INNOWACYJNY MŁODY NAUKOWIEC" - skierowanej do młodych naukowców (poniżej 35 roku życia), którzy w przeciągu ostatnich trzech lat uzyskali stopień doktora, a w swojej pracy podejmowali tematykę innowacyjności.
Termin zgłaszania wniosków konkursowych upływa dnia 30 września br.
Szczegółowe informacje nt. konkursu, w tym regulaminy, znajdą Państwo na stronach internetowych: www.ris-mazovia.pl; www.mazovia.pl.
Wszelkie dodatkowe informacje i pytania na temat konkursu „Innowator Mazowsza” można uzyskać Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego - Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Wydział Innowacyjności, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa ;
poprzez adres poczty elektronicznej: innowator.mazowsza@mazovia.pl

Pytania i informacje dotyczące kategorii „Młoda Innowacyjna Firma”:
Aleksander Buczacki, tel. (022) 59-79-779, e-mail: a.buczacki@mazovia.pl
Tomasz Skorupski, tel. (022) 59-79-792, e-mail: t.skorupski@mazovia.pl

Pytania i informacje dotyczące kategorii „Innowacyjny Młody Naukowiec”:
Maria Antosik, tel. (022) 58-30-501, e-mail: m.antosik@ncbir.gov.pl
Anna Rutkowska, tel. (022) 59-79-793, e-mail: a.rutkowska@mazovia.pl
dodał/a: DS komentarz [0] |
VIII Międzypowiatowy Mityng Lekkoatletyczny Osób Niepełnosprawnych – Pułtusk 2008 - 2008-06-09 12:43:02
Zarząd Powiatu w Pułtusku
oraz
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Pułtusku

mają zaszczyt zaprosić

na „VIII Międzypowiatowy Mityng Lekkoatletyczny Osób Niepełnosprawnych – Pułtusk 2008”, który odbędzie się w Pułtusku na Stadionie przy ul. Daszyńskiego w dniu 10 czerwca 2008r. o godz. 10:00
dodał/a: admin więcej | komentarz [0] |
V edycja konkursu „Mazowiecka Akademia Książki” - 2008-06-09 08:44:33
5 maja 2008 ruszyła jubileuszowa – V edycja konkursu, którego głównym celem jest wspieranie wydawnictw kulturalnych i naukowych związanych z szeroko rozumianą historią, tradycją i kulturą Mazowsza – w tym Warszawy.
W każdej edycji konkursu jury wybiera trzy (wyjątkowo) cztery książki, których autorom przyznawane są nagrody – Mazowieckie Maki. Książki te są następnie wydawane drukiem przez MCKiS w serii Mazowiecka Akademia Książki, a ich autorzy otrzymują honoraria.
Zakładamy, że długofalowym efektem konkursu będzie kulturalna biblioteka Mazowsza – zbiór książek o tematyce związanej z regionem i Warszawą, publikowanych w ramach serii o wspólnej nazwie Mazowiecka Akademia Książki. Dotychczas we wszystkich czterech edycjach konkursu, zrealizowanych w latach: 2004-2007 zgłoszono łącznie blisko 130 prac, z których wydano drukiem 10 – w tym 9 w serii Mazowiecka Akademia Książki.
Podobnie jak w latach ubiegłych na konkurs można zgłaszać gotowe, nigdzie dotychczas niewydane książki o tematyce związanej z Mazowszem i Warszawą, mieszczące się w jednej z trzech kategorii: literatura piękna (wszystkie gatunki i formy literackie), eseistyka kulturalna, nauki historyczne (historia, historia sztuki, etnografia, muzykologia, archeologia itp.).
Spośród zgłoszonych tekstów jury wybierze trzy książki, które zostaną wydane drukiem przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki.

Zgłoszenia do konkursu należy składać do 15 września 2008 roku na Formularzu zgłoszeniowym, w siedzibie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, przy ul. Elektoralnej 12, w dni powszednie w godzinach 10.00-14.00, w pokoju nr 6C, tel.(022) 586 42 45. Informacji na temat konkursu udziela Anna Hejman,
e-mail:a.hejman@mckis.waw.pl
Do formularza należy dołączyć ukończoną książkę (w postaci maszynopisu).

Źródło: www.mckis.waw.pl (na podanej stronie internetowej znajdą Państwo szczegółowe informacje o konkursie, w tym Regulamin konkursu i Formularz zgłoszeniowy).
dodał/a: DS komentarz [0] |
Program zwalaczania choroby Aujeszkyego - 2008-06-07 23:05:51
Program zwalaczania choroby Aujeszkyego u świń
zobacz plakat
dodał/a: admin komentarz [0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] aktualne newsy
BIP_ESP_PROCEDURY

Biuletyn Informacji Publicznej


Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Jak załatwić sprawę ?

stan spraw: praw jazdy i dow. rejestracyjnych
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Galerie
Powiat pułtuski
Miasto Pułtusk
Sesje RP
Budowa szpitala
Imprezy sportowe
Ćwiczenia
Certyfikaty, dyplomy i podziękowania
Inne

© 2018   Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by Plocman Sp z o.o.