szukaj:
 Imieniny: Urszuli i Hilarego niedziela, 21 października 2018  
Menu główne
strona główna
katalog dobrych stron
księga gości
o powiecie
godziny pracy/kontakt
Powiat Pułtuski / Starostwo
Władze Powiatu
Wydziały Starostwa/Samodzielne stanowiska
Gminy Powiatu
Jednostki organizacyjne, inspekcje i straże
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Organizacje pozarządowe
Jak załatwić sprawę
Projekty unijne
Biuro rzeczy znalezionych
PRACA APTEK
Dane teleadresowe
"Portret terytorium" GUS
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Opłaty
Wydział Kominikacji i Dróg
______
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
______
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
______
Wydział Budownictwa i Architektury
______
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Ogłoszenia
Kupię (0)
Praca (0)
Różne (0)
Sprzedam (0)
Zamienię (0)
Polecane strony


Plebiscyt "Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu"


AH w Pułtusku


STOP wykluczeniu


Związek Powiatów Polskich


Agencja Nieruchomości Rolnych


Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku


Zespoł Szkół Zawodowych w Pułtusku


Zespoł Szkół im. B. Prusa w Pułtusku


Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku


Zespół Szkół w Golądkowie


Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela


HDK PCK Pułtusk


MODR w Warszawie
ZAWIADOMIENIE O XX SESJI RADY POWIATU W PUŁTUSKU - 2008-06-23 15:16:27
W dniu 30 czerwca 2008r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Pułtusku ul. Daszyńskiego 19 (Sala Rady – budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej) odbędzie się XX Sesja Rady Powiatu w Pułtusku, na którą serdecznie zapraszam.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XVIII i XIX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Przyjęcie sprawozdania z zakresu działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Pułtusku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku
za I kwartał 2008r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu „Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania pracowników niektórych jednostek organizacyjnych samorządu powiatowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2008r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Statucie Powiatu Pułtuskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Pułtuskiego.
13. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008r.
14. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
17. Zamknięcie Sesji.

Z p o w a ż a n i e m

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ inż. Czesław Czerski
dodał/a: DS komentarz [0] |
POWIATOWY PLAN REAGOWANIA KRYZYSOWEGO - 2008-06-23 14:32:38
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590), która nakłada na Starostę obowiązek opracowania Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego oraz zgodnie z zaleceniami Wojewody Mazowieckiego, w dniu 18.06.2008r. o godz. 9.00 odbyło się robocze spotkanie Grupy Planowania Cywilnego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
W spotkaniu uczestniczyli:
-Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego – Robert Dynak,
-Kierownik Grupy Planowania Cywilnego – Krzysztof Strusiński,
-Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru – Marianna Permanicka,
-specjaliści z powiatowych służb inspekcji i straży tj. KP PSP, KP Policji, PSSE, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Inspektoratu Melioracji i Urządzeń Wodnych WZMiUW w Warszawie Oddz. Ciechanów oraz innych służb.

Celem spotkania była szczegółowa analiza projektu Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego oraz załączników funkcjonalnych do planu.
W trakcie odprawy dokonano gruntownej analizy opracowanych dokumentów m.in.: części głównej planu, planów reagowania instytucji wiodących na zagrożenia wynikające z siatki bezpieczeństwa powiatu, map ryzyka wynikających z oceny zagrożeń, które mogą wystąpić na terenie administrowanym oraz zagrożeń, które mogą zaistnieć na terenie sąsiednich powiatów, planów wsparcia logistycznego oraz innych dokumentów, które powinny być opracowane zgodnie z Zarządzeniem Starosty Pułtuskiego Nr 12/08 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zasad opracowania i wdrażania Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego. Analizie podległy również plany gminne m.in. Plan Reagowania Miasta Pułtusk, który został przez Burmistrza Pułtuska przedłożony do uzgodnienia. Celem wsparcia procesu planowania Wydział Zarządzania Kryzysowego przeprowadził odprawy i szkolenia dla osób odpowiedzialnych za opracowanie dokumentacji stanowiącej części składowe planu. Starosta Pułtuski wydał zalecenia dla gmin w sprawie układu i treści gminnych planów reagowania.
Powiatowy Plan Reagowania Kryzysowego składa się z części głównej oraz z załączników funkcjonalnych. Proces opracowania Planu jest przedsięwzięciem pracochłonnym i wymaga interdyscyplinarnej wiedzy ze strony osób odpowiedzialnych za jego wykonanie i realizację. Dokumentacja planu musi być realna, spójna i przejrzysta. W planie znajdują się szczegółowe procedury operacyjne instytucji i służb resortowych opracowane w przypadku wystąpienia zagrożeń naturalnych: powodziowych, huraganowych wiatrów, klęski suszy, inwazji szkodników roślin, katastrofalnych opadów atmosferycznych, niskich i wysokich temperatur, zagrożeń terrorystycznych, biologicznych, nuklearnych, awarii sieci gazowych, wodociągowych, ciepłowniczych, teleinformatycznych, katastrof komunikacyjnych, drogowych, lotniczych i wodnych itd.
Wnioski z odprawy zostaną przedstawione Staroście Pułtuskiemu, a następnie projekt planu zostanie zaopiniowany przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Termin opracowania planu i przedłożenia go do zatwierdzenia przez Wojewodę mija z dniem 30 czerwca br.

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego
Robert Dynak
dodał/a: DS komentarz [0] |
Życzenia - WAKACJE 2008 - 2008-06-20 15:50:24
Szanowni Pedagodzy, Drodzy Uczniowie !

WAKACJE 2008W związku ze zbliżającymi się wakacjami, dziękujemy za pracę i za zaangażowanie w realizacji działań edukacyjno-wychowawczych w mijającym roku szkolnym. Życzymy udanego, letniego wypoczynku. Niech słoneczne dni, podróże i relaks sprawią, że we wrześniu powitacie swoje szkoły z radością i energią, pełni sił, nadziei i nowych planów.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
W PUŁTUSKU

Czesław Czerski

STAROSTA PUŁTUSKI
Andrzej Dolecki

WICESTAROSTA PUŁTUSKI
Witold Saracyn


Pułtusk, czerwiec 2008 r.
dodał/a: admin komentarz [0] |
OSTRZEŻENIE O SILNYCH BURZACH - 2008-06-20 13:31:33
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku informuje o

przekazanym przez MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Plac Bankowy 3/5, 00–950 Warszawa,
tel.: (0-22) 695-61-68; 595-13-00; 92-87; 827 04 55;
fax: (0-22) 620-19-40; 595-13-50
e-mail: czk@mazowieckie.pl

Ostrzeżeniu o silnych burzach


Data i godzina wydania: 20.06.2008 - godz. 11:15
Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Warszawa

OSTRZEŻENIE Nr 81

Zjawisko: Silne burze
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 11: 30 dnia 20.06.2008 do godz. 21: 00 dnia 20.06.2008
Obszar: woj. mazowieckie
Przebieg: Miejscami występują i będą występowały burze, którym towarzyszyć mogą porywy wiatru do około 70 km/h i dość intensywne opady deszczu (lokalnie 10-30 mm). Możliwy grad
Skutki: Zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, zagrożenie życia od uderzenia piorunów.
Uwagi: Brak
Dyżurny synoptyk: J. Bednarek

Dyżurny Wojewódzkiego
Centrum Zarządzania Kryzysowego
Starszy Inspektor
/-/ Czesław Sokolski
dodał/a: DS komentarz [0] |
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2007/2008 - 2008-06-20 12:09:08
W piątek, 20 czerwca Starosta Pułtuski Andrzej Dolecki uczestniczył w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły oraz odsłuchaniu hymnu narodowego, głos zabrała Dyrektor Szkoły Pani Lidia Ziemiecka. Dyrektor podziękowała za rok sumiennej pracy i przedstawiła informacje dotyczące osiągnięć w nauce, zachowania, frekwencji na zajęciach szkolnych oraz współpracy z rodzicami uczniów. W Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi naukę w roku szkolnym 2007/2008 zakończyło 406 uczniów, z których promocję otrzymało 400. Najwyższą średnią ocen – 5,62 uzyskał uczeń klasy Ib Bartłomiej Zglinicki, któremu gratulacje oraz nagrodę książkową przekazał Starosta Pułtuski.

W uroczystym zakończeniu roku uczestniczyli:
-w Zespole Szkół im. B.Prusa w Pułtusku -Wicestarosta Pułtuski -Witold Saracyn,
-w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego – -Członek Zarządu Powiatu – Izabela Sosnowicz-Ptak,
-w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku- Sekretarz Powiatu Małgorzata Pajewska,
-w Zespole Szkół w Golądkowie - Dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Pułtusku Wojciech Gregorczyk.

Zobacz galerię > wejdź
dodał/a: DS komentarz [0] |
WAKACYJNE TARGI PRACY - 2008-06-20 09:06:52
Klub Pracy MWK OHP w Pułtusku

oraz Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku

zapraszają na

WAKACYJNE TARGI PRACY

25 czerwca 2008 r. (środa) w godz.10.00-13.00

Dom Rzemiosła w Pułtusku, ul. Świętojańska 16.

PODCZAS TARGÓW M.IN.:
- szeroki wybór ofert pracy oraz możliwość bezpośredniego spotaknia z pracodawcami,
- prezentacja ofert krajowych i zagranicznych Młodzieżowego Biura Pracy MWK OHP,
- porady i informacje z zakresu rynku pracy.
ZAPRASZAMY:
- młodzież poszukującą pracy na okres wakacji,
- osoby bezrobotne i poszukujące pracy,
- osoby zainteresowane planowaniem kariery zawodowej.
dodał/a: DS komentarz [0] |
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Pułtusku - 2008-06-19 12:26:41
18 czerwca br. w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Pułtusku. Rada została powołana przez Starostę Pułtuskiego, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.
W skład Rady zostali powołani:
-Pani Małgorzata Pajewska – Sekretarz Powiatu,
-Pani Beata Jóźwiak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku.
-Pani Aldona Iniarska – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku,
-Pani Wanda Sochacka – Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Oddziału Rejonowego z siedzibą w Pułtusku; Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Rejonowego w Pułtusku,
-Pan Andrzej Wydra – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku.

Głównym przedmiotem spotkania było ukonstytuowanie się Rady. Podczas spotkania członkowie Rady dokonali wyboru:
-Przewodniczącego – którym została Pani Beata Jóźwiak,
-Wiceprzewodniczącego – którym został Pan Andrzej Wydra
-oraz Sekretarza – którym została Pani Aldona Iniarska.

Członkowie Rady zdecydowanie opowiedzieli się za nawiązaniem ściślejszej współpracy z organizacjami pozarządowymi, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych.
Jednocześnie Rada zachęca mieszkańców powiatu pułtuskiego, aby przekazywali swoje propozycje i uwagi dotyczące integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji ich praw oraz funkcjonowania Rady do Przewodniczącej – Pani Beaty Jóźwiak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku, ul. 3 Maja 20,06-100 Pułtusk, tel.023 692 54 83, fax.: 023 692 00 99, e-mail: pcpr_pomost@op.pl.

Tworzone przy starostach - powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych są organami opiniodawczo-doradczymi.
Do zakresu działania powiatowych rad należy:
1)inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a)integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b)realizacji praw osób niepełnosprawnych;
2)opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
3)ocena realizacji programów;
4)opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
dodał/a: DS komentarz [0] |
MAZOWIECKIE KLIMATY - 2008-06-18 10:00:41
15 czerwca br. Powiat Pułtuski uczestniczył w imprezie „Mazowieckie Klimaty" organizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.
Podczas całodziennej imprezy plenerowej w Łazienkach Królewskich, swoje osiągnięcia i działalność prezentowały mazowieckie samorządy, muzea, szkoły wyższe i wydawnictwa, a także dziecięce i młodzieżowe grupy taneczne, zespoły jazzowe, orkiestry dęte i symfoniczne, plastycy, osoby niepełnosprawne oraz twórcy ludowi.

Foldery, mapy powiatu, pokaz kurpiowskich haftowanych obrusów i serwet, barwne albumy - te wszystkie atrakcje zaprezentowali mieszkańcom Warszawy pracownicy Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Pułtusku.
dodał/a: DS komentarz [0] |
Rekrutacja do szkół zaocznych dla dorosłych - 2008-06-16 15:51:45
Zarząd Powiatu w Pułtusku informuje o rekrutacji do publicznych szkół zaocznych dla dorosłychZoabacz plakat >> wejdź
dodał/a: admin komentarz [0] |
INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY - 2008-06-16 15:13:43
PUP Pułtusk
Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku
ul. Nowy Rynek 3
06-100 Pułtusk
tel. 023 692 68 55


INFORMUJE

1.Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w PUP w Pułtusku jako bezrobotne lub poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu,
2.Pracodawców chcących zatrudnić osobę niepełnosprawną,

że dysponuje jeszcze środkami PFRON na następujące formy wsparcia:

·podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej przez osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w PUP w Pułtusku jako bezrobotna lub poszukująca pracy,
·zwrot kosztów wyposażenia przez pracodawcę stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
·finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu,
·finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.

Zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków do dnia 31.08.2008r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku (pokój nr 5).
dodał/a: DS komentarz [0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] aktualne newsy
BIP_ESP_PROCEDURY

Biuletyn Informacji Publicznej


Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Jak załatwić sprawę ?

stan spraw: praw jazdy i dow. rejestracyjnych
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Galerie
Powiat pułtuski
Miasto Pułtusk
Sesje RP
Budowa szpitala
Imprezy sportowe
Ćwiczenia
Certyfikaty, dyplomy i podziękowania
Inne

© 2018   Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by Plocman Sp z o.o.