szukaj:
 Imieniny: Urszuli i Hilarego niedziela, 21 października 2018  
Menu główne
strona główna
katalog dobrych stron
księga gości
o powiecie
godziny pracy/kontakt
Powiat Pułtuski / Starostwo
Władze Powiatu
Wydziały Starostwa/Samodzielne stanowiska
Gminy Powiatu
Jednostki organizacyjne, inspekcje i straże
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Organizacje pozarządowe
Jak załatwić sprawę
Projekty unijne
Biuro rzeczy znalezionych
PRACA APTEK
Dane teleadresowe
"Portret terytorium" GUS
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Opłaty
Wydział Kominikacji i Dróg
______
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
______
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
______
Wydział Budownictwa i Architektury
______
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Ogłoszenia
Kupię (0)
Praca (0)
Różne (0)
Sprzedam (0)
Zamienię (0)
Polecane strony


Plebiscyt "Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu"


AH w Pułtusku


STOP wykluczeniu


Związek Powiatów Polskich


Agencja Nieruchomości Rolnych


Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku


Zespoł Szkół Zawodowych w Pułtusku


Zespoł Szkół im. B. Prusa w Pułtusku


Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku


Zespół Szkół w Golądkowie


Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela


HDK PCK Pułtusk


MODR w Warszawie
"POMAGAMY NASZYM KLIENTOM, ABY POTRAFILI SAMI SOBIE POMÓC" - 2008-09-08 13:26:25

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W PUŁTUSKU, UL. 3 MAJA 20

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII
PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
PODDZIAŁANIE 7.1.2.
"ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI
PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE”
REALIZUJE
PROJEKT SYSTEMOWY
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

"POMAGAMY NASZYM KLIENTOM,
ABY POTRAFILI SAMI SOBIE POMÓC"


Celem głównym projektu jest integracja społeczna i zawodowa mająca na celu przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu słabszych grup społecznych


pobierz ulotkę - pobierz
dodał/a: admin komentarz [0] |
ZAWÓD OPIEKUNA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO - 2008-09-05 08:52:44

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PUŁTUSKU
UL. DASZYŃSKIEGO 2
06-100 PUŁTUSK

zaprasza
do udziału w projekcie pt.
"ZAWÓD OPIEKUNA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO"
reazlizowanego w okresie 01.08.2008 r. – 31.07.2009 r.


pobierz ulotkę > pobierz
dodał/a: admin komentarz [0] |
ZATWIERDZONO GMINNE PLANY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - 2008-09-03 12:20:57
W dniu 2 września br. w Sali Rady Powiatu odbyło się pod przewodnictwem Andrzeja Doleckiego Starosty Pułtuskiego spotkanie z Wójtami Gmin i Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego, na którym Starosta zatwierdził gminne plany reagowania kryzysowego - zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami Wojewody Mazowieckiego.
Z uwagi na rangę wydarzenia w spotkaniu wzięli udział osobiście Wójtowie Gmin: Pokrzywnica, Zatory, Gzy i Winnica, pracownicy ds. zarządzania kryzysowego Urzędu Miejskiego w Pułtusku, Urzędu Gminy w Świerczach i Urzędu Gminy w Obrytem, członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego: Komendant Powiatowy Policji, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz gościnnie Wojskowy Komendant Uzupełnień w Wyszkowie.

Robert Dynak Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego zapoznał zebranych z tematyką i obowiązkami jakie nakłada na organy samorządu terytorialnego ustawa o zarządzaniu kryzysowym, podkreślając szczególnie znaczenie gmin w zapewnieniu bezpieczeństwa ludności. Na organach gmin ciąży m.in. obowiązek organizacji całodobowego dyżuru dla zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem zagrożeń na terenie gminy, realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym, realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej, organizowanie współpracy z służbami prowadzącymi akcje ratownicze, humanitarne, sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu wczesnego alarmowania ludności. Plany reagowania kryzysowego gmin tworzą lokalny system bezpieczeństwa, umożliwiający burmistrzom, wójtom przejmowanie kontroli nad zaistniałą sytuacją kryzysową, która w chwili wystąpienia, powoduje chaos, nad którym należy jak najszybciej zapanować.
Istotny element lokalnego systemu bezpieczeństwa stanowią gminne centra zarządzania kryzysowego, które dla gmin są fakultatywne, ale ustawodawca nie zwalnia organów samorządu terytorialnego z konieczności zapewnienia całodobowych dyżurów na potrzeby przepływu informacji w systemie zarządzania kryzysowego. W gminach powinny być zorganizowane i dobrze przygotowane stanowiska kierowania, zapewniające nieprzerwaną pracę organów, wyposażone w urządzenia łączności oraz zasilania energetycznego. W każdej gminie powinny być utworzone odpowiednio wyposażone magazyny przeciwpowodziowe i obrony cywilnej.

Większość zdarzeń kryzysowych ma miejsce w konkretnych gminach i powiatach, stąd też jednostki te powinny być do nich zawczasu przygotowane. Sytuacje kryzysowe pojawiają się nieoczekiwanie, zazwyczaj w dni wolne od pracy i mają niepowtarzalny charakter. Rzadko zdarzają się tam, gdzie istnieją warunki do natychmiastowych i efektywnych działań.
Podczas wystąpienia zdarzeń kryzysowych czas prowadzenia działań dzieli się następująco:
· 10 % stanowi akcja ratunkowa, prowadzona przez powiatowe służby, inspekcje i straże, zgodnie z procedurą instytucji wiodącej;
· 90 % czasu działań stanowi faza odbudowy, za którą są odpowiedzialne organy samorządów terytorialnych.
W systemie zarządzania kryzysowego obowiązuje zasada „lepiej zapobiegać niż reagować”, gdyż każde zdarzenie niesie za sobą odpowiedzialność organów za podjęte lub zaniechane działania, które mogą powodować niepowetowane straty, niewspółmierne do nakładów jakie gmina lub powiat mogły by ponieść na ich zapobieganie.

W czasie odprawy Dyrektor WZK zapoznał zebranych ze stanem modernizacji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, które zostało wyposażone w pulpity operacyjne dla dyżurnych, środki łączności radiowej w sieci zarządzania kryzysowego wojewody, agregat prądotwórczy o mocy 50 KW, umożliwiający zasilanie Stanowiska Kierowania Starosty oraz Komendy KP PSP w przypadku wystąpienia długotrwałego niedoboru zasilania w energię.


Dzięki staraniom Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa oraz decyzjom Zarządu Powiatu w Pułtusku na modernizację Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego wydatkowano ok. 55 tys. zł. PCZK stanowi węzeł łączności powiatowego systemu zarządzania kryzysowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Starosta Pułtuski tworzy powiatowe centrum zarządzania kryzysowego, którego obsługę w systemie całodobowym zapewnia Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku.
dodał/a: DS komentarz [0] |
VICTORIA WARSZAWSKA - 2008-09-03 10:18:42
15 sierpnia na kortach MOSiR-u w Pułtusku Wicestarosta Pułtuski Witold Saracyn i dyrektor obiektu Józef Gryc przywitali rekordową liczbę 18 tenisistów ziemnych, którzy od wielu już lat, w sierpniu podejmują zmagania o puchar Starosty Pułtuskiego.
Z uwagi na kapryśną pogodę mecze półfinałowe i finałowe rozegrano 31 sierpnia 2008r. Sędzią głównym zawodów był Dariusz Zawadzki.
Kolejność finalistów:
1.Paweł Stefański – Pułtusk,
2.Włodzimierz Marchwiński – Legionowo,
3.Grzegorz Kowalski – Pułtusk,
4.Henryk Bednarek – Pułtusk.

Zbigniew Chodkowski
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Pułtusku
dodał/a: DS komentarz [0] |
ŻYCZENIA Z OKAZJI NOWEGO ROKU SZKOLNEGO - 2008-09-01 14:20:41
Drodzy Uczniowie !
Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2008/2009 życzymy Wam wiary w potęgę nauki, pewności, że jest ona najlepszą inwestycją w przyszłość. Życzymy celujących wyników w nauce, rozwoju posiadanych zdolności oraz by szkoła kojarzyła się Wam ze wspaniałymi przyjaźniami i ważnym etapem życia, do którego będziecie chętnie powracać we wspomnieniach.
Szanowni Nauczyciele !
Nauka jest najbardziej efektywna, gdy sprawia radość. Dlatego życzymy Państwu, abyście dla swoich Uczniów byli nie tylko przewodnikami po świecie wiedzy, ale przyjaciółmi, autorytetami, które chcą naśladować za ich prawość, postawy, zgodność słów i czynów. Życzymy Państwu dużo cierpliwości, wytrwałości i zadowolenia z postępów Uczniów. Niech Państwa odpowiedzialność, zaangażowanie i twórcze pomysły mają odzwierciedlenie we wzroście prestiżu zawodu nauczyciela.


PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
W PUŁTUSKU

Czesław Czerski

STAROSTA PUŁTUSKI
Andrzej Dolecki

WICESTAROSTA PUŁTUSKI
Witold Saracyn


Pułtusk, 1 września 2008 r.

dodał/a: DS komentarz [0] |
1 WRZEŚNIA – 69.ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ I DZIEŃ WETERANA - 2008-09-01 09:06:34
Dzisiaj przypada 69 Rocznica napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę i wybuchu II Wojny Światowej. O godz. 12.00 przedstawiciele Zarządu Powiatu w Pułtusku złożą kwiaty pod pomnikiem „BOHATEROM WRZEŚNIA”.
1 września jest również ustanowiony - Dniem Weterana. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznał „szczególne zasługi dla Polski tych wszystkich obywateli polskich, którzy walczyli o suwerenność i niepodległość Ojczyzny, nie szczędząc życia i zdrowia na polach walki zbrojnej - w formacjach Wojska Polskiego, armii sojuszniczych, a także w podziemnych organizacjach niepodległościowych i w działalności cywilnej - z narażeniem na represje./.../ Kombatantom oraz ofiarom represji należny jest głęboki szacunek wszystkich rodaków oraz szczególna troska i opieka ze strony instytucji państwowych, samorządów terytorialnych i organizacji społecznych”.
dodał/a: DS komentarz [0] |
Informacja dot.rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009 - 2008-08-29 14:35:56
1 września 2008 roku odbędą się uroczyste inauguracje roku szkolnego:
- w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku – o godz. 10.00,
- w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku – o godz. 10.30,
- w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku- o godz.10.15,
- w Zespole Szkół w Golądkowie /wraz z Zespołem Szkół Rolniczych im J. Dziubińskiej w Golądkowie/ - o godz. 10.30,
-w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku – o godz.9.00.
dodał/a: DS komentarz [0] |
31 sierpnia – Dzień Solidarności i Wolności - 2008-08-29 14:20:14
31 sierpnia jest Dniem Solidarności i Wolności. Jest to święto państwowe ustanowione w 2005 r. przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej „w celu upamiętnienia 25. rocznicy historycznego zrywu Polaków do wolności”.
Niech pomocą w zrozumieniu znaczenia wydarzeń 1980 roku i wielkiej idei ruchu społecznego będą słowa naszego Rodaka- Papieża Jana Pawła II: „Solidarność” otworzyła bramy wolności w krajach zniewolonych systemem totalitarnym, zburzyła Mur Berliński i przyczyniła się do zjednoczenia Europy rozdzielonej od czasów II wojny światowej na dwa bloki. Nie wolno nam nigdy tego zatrzeć w pamięci. To wydarzenie należy do naszego dziedzictwa narodowego”.
dodał/a: DS komentarz [0] |
PRACE REMONTOWE I INWESTYCYJNE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH - 2008-08-28 12:59:10

W środę 27 sierpnia br. Komisja Spraw Społecznych przeprowadziła wizję lokalną w położonych na terenie Pułtuska szkołach i placówkach oświatowych powiatu pułtuskiego. Komisja zapoznała się z przeprowadzanymi w okresie wakacji pracami remontowymi i inwestycyjnymi.

CIĄG DALSZY-wybierz zakładkę "więcej"
dodał/a: DS więcej | komentarz [0] |
OBRADOWAŁA POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 2008-08-26 11:50:09
W poniedziałek, 25 sierpnia 2008 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych. Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat aktualnych problemów osób niepełnosprawnych m.in. braku środków z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.
Przewodnicząca Rady, Dyrektor PCPR w Pułtusku Pani Beata Jóźwiak przedstawiła „Program Aktywności Lokalnej” opracowany dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2008-2014, którego celem jest aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dokument jest uzupełnieniem „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych” i „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2014”.
Członkowie Rady zapoznali się również z krótką informacją dotyczącą przyznania przez PFRON środków na realizację w „Programie wyrównywania różnic między regionami” projektów dot. likwidacji barier architektonicznych w LO im. P.Skargi w Pułtusku i Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pułtusku.
Pan Marcin Majewski - Prezes Stowarzyszenia „Otwarte Serca”, przybliżył cel działania i najważniejsze potrzeby stowarzyszenia działającego od niedawna, przy Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach.
dodał/a: DS komentarz [0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] aktualne newsy
BIP_ESP_PROCEDURY

Biuletyn Informacji Publicznej


Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Jak załatwić sprawę ?

stan spraw: praw jazdy i dow. rejestracyjnych
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Galerie
Powiat pułtuski
Miasto Pułtusk
Sesje RP
Budowa szpitala
Imprezy sportowe
Ćwiczenia
Certyfikaty, dyplomy i podziękowania
Inne

© 2018   Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by Plocman Sp z o.o.