szukaj:
 Imieniny: Gerarda i Teodora poniedziałek, 24 września 2018  
Menu główne
strona główna
katalog dobrych stron
księga gości
o powiecie
godziny pracy/kontakt
Powiat Pułtuski / Starostwo
Władze Powiatu
Wydziały Starostwa/Samodzielne stanowiska
Gminy Powiatu
Jednostki organizacyjne, inspekcje i straże
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Organizacje pozarządowe
Jak załatwić sprawę
Projekty unijne
Biuro rzeczy znalezionych
PRACA APTEK
Dane teleadresowe
"Portret terytorium" GUS
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Opłaty
Wydział Kominikacji i Dróg
______
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
______
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
______
Wydział Budownictwa i Architektury
______
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Ogłoszenia
Kupię (0)
Praca (0)
Różne (0)
Sprzedam (0)
Zamienię (0)
Polecane strony


Plebiscyt "Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu"


AH w Pułtusku


STOP wykluczeniu


Związek Powiatów Polskich


Agencja Nieruchomości Rolnych


Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku


Zespoł Szkół Zawodowych w Pułtusku


Zespoł Szkół im. B. Prusa w Pułtusku


Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku


Zespół Szkół w Golądkowie


Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela


HDK PCK Pułtusk


MODR w Warszawie
„Program ochrony środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019” - 2012-10-08 13:25:21

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 17 i art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r., nr 25, poz. 150 ze zm.) art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) Zarząd Powiatu Pułtuskiego informuje, że w dniu 27.09.2012 r. Rada Powiatu w Pułtusku uchwałą nr XXXVII/155/2012 przyjęła „Program ochrony środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019”. Treść uchwały wraz z Programem Ochrony Środowiska oraz Prognozą Oddziaływania na Środowisko znajduje się poniżej w plikach do pobrania. 

Uchwała nr XXVII/155/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019" - pobierz  

„Program ochrony środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019” - pobierz

"Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019" - pobierz

dodał/a: DS komentarz [0] |
INFORMACJA O GODZINACH PRACY APTEK - 2012-10-08 12:46:33

I N F O R M U J E M Y,

że z dniem 1 października 2012 r. Apteka FARMACJA 24 w Pułtusku, ul. Traugutta 21 zmieniła system pracy na całodobowy.

dodał/a: DS komentarz [0] |
INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO UTW w PUŁTUSKU - 2012-10-04 08:57:15

Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pułtusku
odbędzie się 23 października 2012 r. (w t o r e k) o godz. 17:00 w Auli C (Aula Zielona)
 Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, przy ul. Daszyńskiego 17.

Z a p r a s z a m y

dodał/a: DS komentarz [0] |
ZAPROSZENIE NA KONCERT REPREZENTACYJNEGO ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO WOJSKA POLSKIEGO - 2012-10-03 09:59:25

 Wójt Gminy Pokrzywnica
oraz
Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Wyszkowie

serdecznie zapraszają

na UROCZYSTY KONCERT – WIDOWISKO
„Z MUNDUREM, Z HUMOREM…”
REPREZENTACYJNEGO ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO WOJSKA POLSKIEGO

12.10.2012r. (piątek) o godz. 18:00
w Publicznym Gimnazjum w Dzierżeninie.


W s t ę p     w o l n y

W trakcie uroczystości wystawione będą:
- stoisko promujące Narodowe Siły Rezerwowe i Służbę Przygotowawczą (WKU w Wyszkowie);
- punkty informacyjne jednostek wojskowych z woj. mazowieckiego.

dodał/a: DS komentarz [0] |
WYSTAWA TWÓRCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 2012-10-01 15:05:02

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

wernisaz

27 września  2012r. w pułtuskim Kinie Narew można było obejrzeć Wystawę Twórczości Osób Niepełnosprawnych zorganizowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku, w ramach realizowanego projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Starosta Pułtuski  Edward Marek Wroniewski.

    
Dyrektor PCPR w Pułtusku B.Jóźwiak

Prace swoich podopiecznych wystawiły placówki z terenu powiatu pułtuskiego: Domy Pomocy Społecznej w Obrytem i Ołdakach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku, Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Pułtusku oraz przedszkolaki i uczniowie szkół wchodzących w skład Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie i artysta  Marek Krauss zwany „Warszawskim Nikiforem”.    

wton
Prace mieszkańców DPS w Ołdakach

wton

m_krauss
Artysta M.Krauss i jego prace

Prezentowane na wystawie eksponaty  były wyrazem talentu, pomysłowości oraz wielogodzinnej pracy osób niepełnosprawnych, a także motywujących i wspierających  ich terapeutów i nauczycieli. Wystawa  była kolejnym krokiem ku integracji  osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną. Zwiedzający wystawę  byli pod dużym wrażeniem  pomysłowości i zdolności osób  niepełnosprawnych.

wton
Występ zespołu muzycznego „Grupa Samozwańcza”

Wystawę uświetniły występy artystyczne: uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku,  młodzieży z Klubu Piosenki  działającego przy Miejskim Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku, Klubu Tańca Nowoczesnego Show Dance Olgi Nitkowskiej - Brejnak  oraz zespołu muzycznego „Grupa Samozwańcza” działającego przy Publicznym Gimnazjum nr 3 im. Biskupa Andrzeja Noskowskiego w Pułtusku.

Podobnie jak w roku poprzednim Wystawą Twórczości Osób Niepełnosprawnych cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców naszego powiatu.

dodał/a: DS komentarz [0] |
OGŁOSZENIE - 2012-09-28 14:31:04

O g ł o s z e n i e

Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Starosta Pułtuski (06-100 Pułtusk, ul. Białowiejska 5) informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Pułtusku obręb 28, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 123/1 o pow. 0,0777 ha, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie Mazowieckiemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. O/Zakład Gazowniczy Ciechanów, w imieniu którego działa Konrad Pawlak Prezes Zarządu firmy INSTAL – GAZ Sp. z o.o. w Płocku, zezwolenia na lokalizację projektowanej sieci gazowej Ø 63  PE, w pasie ul. Św. Andrzeja Boboli, działki oznaczonej numerem 123/1 położonej w obrębie 28 miasta Pułtuska.     
Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości oznaczonej numerem 123/1 położonej w Pułtusku obręb 28, zostanie wszczęte postępowanie w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z tej nieruchomości. 

Starosta Pułtuski
/-/ Edward Marek Wroniewski

dodał/a: DS komentarz [0] |
Dzień Podziemnego Państwa Polskiego - 2012-09-28 13:41:35

DPPP_2012_1

„Moją ojczyzną jest Polska Podziemna,
Walcząca w mroku, samotna i ciemna,
Moim powietrzem jest wicher bez nieba,
Moim pokarmem jest krew w garści chleba, (...)
Wśród wielu ojczyzn, co płyną w mgle cudnej,
Ja chcę tej jednej, tej wolnej, tej trudnej.
(...) a kto bez wolności,
niech w ciemności idzie i walczy w ciemności.”
(fragmenty wiersza Stanisława Balińskiego  „Polska Podziemna”)

W Dniu Podziemnego Państwa Polskiego, 27 września 2012 r. przy mogile żołnierzy Armii Krajowej na I cmentarzu w Pułtusku odbyła się uroczystość złożenia kwiatów, w której uczestniczyły poczty sztandarowe, przedstawiciele władz samorządowych, organizacji, stowarzyszeń, zakładów pracy i delegacje pułtuskich szkół.

DPPP_2012_2

Słowo do uczestników uroczystości wygłosił Zdzisław Pieńkos. Gdy na wieczną wartę odchodzą kolejni świadkowie, bohaterowie czasów II wojny światowej, niezwykle ważne jest uczestnictwo w takich uroczystościach młodzieży, by przekazać jej wzorce, wartości, idee za które walczyli i umierali nasi przodkowie.

DZIEŃ PODZIEMNEGO PAŃSTWA POLSKIEGO to święto o charakterze państwowym,  uchwalone w 1998 r. przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Święto upamiętnia historyczne wydarzenie -  utworzenie 27 września 1939 r. pierwszej, konspiracyjnej organizacji niepodległościowej Służby Zwycięstwu Polski – które zapoczątkowało budowę Podziemnego Państwa Polskiego. Ustanowienie Dnia Podziemnego Państwa Polskiego jest wyrazem szczególnej wdzięczności i szacunku oraz upamiętnieniem poświęcenia, walki i umiłowania Ojczyzny, twórców, ofiarnych działaczy podziemnych struktur Państwa Polskiego, a także tych którzy w wyjątkowo trudnych warunkach, z narażeniem własnego życia walczyli o niepodległość Ojczyzny. 

dodał/a: DS komentarz [0] |
Obchody Roku Ks.Piotra Skargi - 2012-09-26 15:24:51

W dniach 17-18 września 2012 r. w Pułtusku pod patronatem honorowym  Marszałka Województwa Mazowieckiego odbyły się obchody Roku Ks. Piotra Skargi. Organizatorami uroczystości byli: JM Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora prof dr hab. Adam Koseski, Starosta Pułtuski Edward Marek Wroniewski, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi Barbara Meredyk.
Obchody rozpoczęła Msza św. odprawiona w Bazylice Kolegiackiej, którą uświetniła oracja wygłoszona przez uczennicę LO im. Piotra Skargi w Pułtusku Magdalenę Czajkowską. Po Mszy św. uczestnicy przemaszerowali do kościoła św. Piotra i Pawła, gdzie złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą  autora „Kazań Sejmowych” - ks. Piotra Skargę.
Dalsza część obchodów odbyła się w gmachu Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.
Po dokonaniu przez organizatorów otwarcia uroczystości, odbyła się prezentacja szkół im. ks. Piotra Skargi biorących udział w uroczystości:
- o Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku mówiła Dyrektor Barbara Meredyk,
- o Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Grójcu mówił Dyrektor Zbigniew Krawczak,
- o Jezuickim Centrum Edukacji w Nowym Sączu mówił o. Radosław Robak,
- o Katolickim Zespole Edukacyjnym im. Ks. Piotra Skargi w Warszawie mówiła nauczycielka języka polskiego Barbara Tombarkiewicz.

Skarga_2

Uczestniczących w obchodach zachwyciły wystąpienia zwyciężczyń Konkursów Oratorskiego i Literackiego, który odbyły się w ramach Festiwalu Mowy Polskiej.

Skarga_1

Laureatkom konkursów oraz ich opiekunom nagrody wręczyli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Dyrektor pułtuskiego LO Barbara Meredyk.

--------------------------------------------------------------------Laureaci Konkursu Oratorskiego pod hasłem „Ksiądz Piotr Skarga, złotousty kaznodzieja - nauczyciel miłości ojczyzny”.
W kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce - Daria Borek uczennica PG nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku, obecnie uczennica kl. I LO im. Piotra Skargi w Pułtusku (oracja wygłoszona podczas uroczystości)
II miejsce- Adam Zaremba uczeń PG z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce - Małgorzata Arbudzińska uczennica LO im. Piotra Skargi w Pułtusku (oracja wygłoszona podczas uroczystości)
I miejsce - Magdalena Czajkowska uczennica LO im. Piotra Skargi w Pułtusku
II miejsce- Ewa Krawczyńska uczennica Zespołu Szkół im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku
--------------------------------------------------------------------

Laureaci Konkursu Literackiego pod hasłem: „Ksiądz Piotr Skarga - nauczyciel miłości ojczyzny”.
W kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce- Paulina Markowska, Katolicki Zespół Edukacyjny im. Ks. Piotra Skargi w Warszawie (prezentacja podczas uroczystości)
II miejsce - Karolina Anna Kowalska Katolicki Zespół Edukacyjny im. Ks. Piotra Skargi w Warszawie
W kategorii szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce - Barbara Szubińska uczennica LO im. Piotra Skargi w Pułtusku (prezentacja podczas uroczystości)
II miejsce - Ewelina Borkowska uczennica LO im. Piotra Skargi w Pułtusku
III miejsce - Monika Mączyńska uczennica LO im. Piotra Skargi w Pułtusku

--------------------------------------------------------------------

Laureaci konkursu plastycznego pod hasłem: "Ojczyzna Skargi - moją ojczyzną. Moje miejsce na ziemi..."
 
I miejsce - Aleksandra Sobocka - Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ks. Piotra Skargi w Rzeszowie
II miejsce - Izabela Woś -  Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ks. Piotra Skargi w Rzeszowie
III miejsce - Kacper Mandyk Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ks. Piotra Skargi w Rzeszowie
III miejsce - Nina Królikowska Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ks. Piotra Skargi w Rzeszowie
 
WYRÓŻNIENIA:
- Weronika Korbecka - Szkoła Podstawowanr 19 im. Ks. Piotra Skargi w Rzeszowie,
- Katarzyna Nahacz - Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ks.Piotra Skargi w Jarosławiu,
Marta Nahacz - Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ks.Piotra Skargi w Jarosławiu

--------------------------------------------------------------------

Skarga_5

Po przerwie, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku zaprezentowali patriotyczny program artystyczny (wiersze, piosenki, pokaz zdjęć). Wykonawcom utworów muzycznych akompaniował Andrzej Ambroziak – Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Pułtusku.  Uwagę widzów zwrócił nie tylko starannie dobrany repertuar, ukazujący w przekroju kilku wieków losy Ojczyzny, ale również, wypożyczone z Teatru Narodowego, kostiumy artystów. 
Ważnym wydarzeniem obchodów było przekazanie przez Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku materiałów archiwalnych ze szkolnej izby pamięci („Konstytucye, statuta y przywileie koronne y W. X.Lit. na walnych sejmach od roku  wielkiego księcia litewskiego wydane w 1732 roku” ,  „Akta Kommissyi Rządowey Wyznań Religiynych i Oświecenia Publicznego tyczące się składania Examinu Maturitatis przez Uczniów Szkoły XX Benedyktynów w Pułtusku od roku 1818”)  do zasobów Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku, na ręce kierownika dr Krzysztofa Wiśniewskiego:
Dalszą częścią obchodów było spotkanie w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku oraz zwiedzanie szkoły i miasta: Szlakiem Piotra Skargi.

Skarga_3

Drugiego dnia obchodów (18 bm.) odbyła się konferencja naukowa „Piotr Skarga SJ – kaznodzieja z Mazowsza”.
W konferencji uczestniczył prof. Tomasz Nałęcz, który odczytał list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego skierowany do uczniów szkół noszących imię Piotra Skargi. List prof. Stefana Pastuszki – członka KRRiT   odczytał JM Rektor pułtuskiej Akademii Humanistycznej prof. dr hab. Adam Koseski.
Uczestnicy konferencji, wśród których była licznie zgromadzona młodzież – uczniowie pułtuskich szkół ponadgimnazjalnych i studenci AH, z zainteresowaniem wysłuchali wystąpień:
- prof. dr hab. Janusza Tazbira (IH PAN) - Piotr Skarga i jego dzieło po 400 latach,
- dr Pawła Biesia SJ – Towarzystwo Jezusowe w czasach Piotra Skargi,
- prof. dr hab.Pauliny Buchwald-Pelcowej (Wydział Filologii Polskiej AH) – Twórczość literacka ks. Piotra Skargi SJ na tle epoki,
- dr   Radosława Lolo (Wydział Historyczny AH) Ks. Piotr Skarga w szesnastowiecznym Pułtusku -  fragment z życia człowieka i miasta,
- dr Marii Petrovej (Instytut Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk) – Instytucje szkolne jezuitów w Wilnie i Połocku od XVI w. do I ćw. XIX w.

Skarga_4

Referaty wygłoszone podczas konferencji znajdą się w publikacji, która zostanie wydana  pod koniec br.

dodał/a: DS komentarz [0] |
DZIEŃ PODZIEMNEGO PAŃSTWA POLSKIEGO - 2012-09-24 15:05:28

W Dniu Podziemnego Państwa Polskiego
- 27 września 2012 r. (czwartek) o godz. 10.00
  przy mogile żołnierzy Armii Krajowej
na I cmentarzu w Pułtusku
odbędzie się uroczystość złożenia kwiatów.

Zapraszamy do udziału w uroczystości kombatantów, przedstawicieli władz samorządowych, organizacji, stowarzyszeń, pułtuskich szkół, zakładów pracy  oraz mieszkańców i gości powiatu pułtuskiego.

27 września obchodzone jest święto o charakterze  państwowym DZIEŃ PODZIEMNEGO PAŃSTWA POLSKIEGO. Święto uchwalone w 1998 r. przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej upamiętnia historyczne wydarzenie -  utworzenie 27 września 1939 r. pierwszej, konspiracyjnej organizacji niepodległościowej Służby Zwycięstwu Polski – które zapoczątkowało budowę Podziemnego Państwa Polskiego.

Ustanowienie Dnia Podziemnego Państwa Polskiego jest wyrazem szczególnej wdzięczności i szacunku oraz upamiętnieniem poświęcenia, walki i umiłowania Ojczyzny, twórców, ofiarnych działaczy podziemnych struktur Państwa Polskiego, a także tych wszystkich, którzy w wyjątkowo trudnych warunkach, z narażeniem własnego życia walczyli o niepodległość Ojczyzny.  

dodał/a: DS komentarz [0] |
ZAWIADOMIENIE o XXVII Sesji Rady Powiatu - 2012-09-20 15:42:12

Z A W I A D O M I E N I E 

Uprzejmie zapraszam na XXVII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 27 września 2012 r. (czwartek) o godz. 17.00 w Starostwie Powiatowym w Pułtusku ul. Daszyńskiego 19, Sala Rady – budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIII, XXIV, XXV oraz XXVI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowych w 2012r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia partnerstwa Powiatu Pułtuskiego - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku z Gminą Szelków – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szelkowie na realizację projektu pt. “Znów aktywni” w ramach  Poddziałania 7.2.1  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
7. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku za I półrocze 2012.
8. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2012r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2012 – 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą “Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo– Dostępność-Rozwój”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu              do wystawiania i podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia “Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku (z dn. 24 sierpnia 2012r.).
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku (z dn. 4 września 2012r.).
16. Informacja nt. skargi p. Z. Lachowskiego na Zastępcę Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku.
18. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
19. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
22. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Czesław Czerski

dodał/a: DS komentarz [0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] aktualne newsy
BIP_ESP_PROCEDURY

Biuletyn Informacji Publicznej


Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Jak załatwić sprawę ?

stan spraw: praw jazdy i dow. rejestracyjnych
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Galerie
Powiat pułtuski
Miasto Pułtusk
Sesje RP
Budowa szpitala
Imprezy sportowe
Ćwiczenia
Certyfikaty, dyplomy i podziękowania
Inne

© 2018   Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by Plocman Sp z o.o.