szukaj:
 Imieniny: Marty i Małgorzaty piątek, 22 lutego 2019  
Menu główne
strona główna
katalog dobrych stron
księga gości
o powiecie
godziny pracy/kontakt
Powiat Pułtuski / Starostwo
Władze Powiatu
Wydziały Starostwa/Samodzielne stanowiska
Gminy Powiatu
Jednostki organizacyjne, inspekcje i straże
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Organizacje pozarządowe
Jak załatwić sprawę
Projekty unijne
Biuro rzeczy znalezionych
PRACA APTEK
Dane teleadresowe
"Portret terytorium" GUS
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Opłaty
Wydział Kominikacji i Dróg
______
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
______
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
______
Wydział Budownictwa i Architektury
______
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Ogłoszenia
Kupię (0)
Praca (0)
Różne (0)
Sprzedam (0)
Zamienię (0)
Polecane strony


Plebiscyt "Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu"


AH w Pułtusku


STOP wykluczeniu


Związek Powiatów Polskich


Agencja Nieruchomości Rolnych


Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku


Zespoł Szkół Zawodowych w Pułtusku


Zespoł Szkół im. B. Prusa w Pułtusku


Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku


Zespół Szkół w Golądkowie


Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela


HDK PCK Pułtusk


MODR w Warszawie
10 XII- DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA - 2008-12-18 10:45:26

W dniu 9 grudnia 2008 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pułtusku Panią Magdaleną Prus, pod hasłem „ Prawa ucznia i prawa człowieka”.
Pierwszą część stanowiła „ Rozprawa przeciwko przemocy” w wykonaniu uczniów naszej placówki, na której sędzia w końcowej przemowie podkreślił konieczność zdecydowanego reagowania na wszelkie przejawy przemocy i agresji. Zaakcentował, iż każdy człowiek bez względu na wiek, wygląd i pochodzenie ma prawo do spokojnego i godnego życia.
W drugiej części spotkania głos zabrała Pani psycholog Magdalena Prus, która udzieliła cennych informacji na temat praw ucznia i praw człowieka. Zaznaczyła, iż bardzo ważne jest umiejętne korzystanie z praw, ale również konieczne jest respektowanie oraz wywiązywanie się ze swoich obowiązków.
Oprawę muzyczną spotkania stanowiły utwory: Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat” oraz Stanisława Sojki „Tolerancja” .

Eliza Kędzierska
Barbara Gorczyńska
Renata Najder
dodał/a: DS komentarz [0] |
MIKOŁAJE w SOSW im.A.Karłowicz w Pułtusku - 2008-12-18 09:44:42

W dniu 8 grudnia 2008 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku odbyło się spotkanie mikołajkowe. Jego inicjatorami byli członkowie Pułtuskiego Klubu Terenowego 4 x 4 i ATV na czele z prezesem p. Wojciechem Żurawińskim.
Mikołaje przybyli do Ośrodka, aby pobawić się z dziećmi i przekazać paczki ze słodyczami od sponsorów, którymi byli: Grupa Polmlek, Intermarche, Restauracja "WiatraK", Inter Auto Gogolewscy, Motek oraz pp. Jaworscy.

Odwiedziny wspaniałych gości dostarczyły dzieciom wielu niezapomnianych wrażeń, wprowadzając wszystkich w radosny nastrój nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.
Składamy serdeczne podziękowania w/w sponsorom i Mikołajom z Klubu Terenowego, życząc pogodnych Świąt oraz szczęścia i pomyślności w Nowym 2009 Roku.

Dyrekcja, pracownicy i uczniowie
SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku

dodał/a: DS komentarz [0] |
OGŁOSZENIE DOT. RZECZY ZNALEZIONYCH - 2008-12-17 14:40:01
W Wydziale Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Pułtusku, realizującym w imieniu Starosty Pułtuskiego zadania z zakresu spraw dotyczących rzeczy znalezionych, znajdują się następujące rzeczy znalezione:
1.rower typu damka – znaleziony w dn. 11.12.2007 r. w Pułtusku, w okolicy ul. Daszyńskiego,
2. telefon komórkowy - znaleziony w dn. 12.03.2008 r. w Pułtusku przy ul. Mickiewicza,
3. telefon komórkowy - znaleziony w dn. 20.07.2008r. w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej,
4. portfel damski- znaleziony w dn. 14.12.2008 r. w Pułtusku przy ul.Rynek.
Właściciele tych przedmiotów mogą odebrać swoją własność po dopełnieniu formalności w Wydziale Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Białowiejska 5 – I piętro, pokój nr 13.
dodał/a: DS komentarz [0] |
Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 - 2008-12-17 13:22:06

We wtorek, 16 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku odbyło się spotkanie nt.: „Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013”.
W spotkaniu uczestniczyli Starosta Pułtuski, Wicestarosta Pułtuski, pracownicy Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Pułtusku oraz Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego i pracownicy odpowiedzialni za pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej.

Celem spotkania było omówienie projektów złożonych w 2008 r. przez Starostwo Powiatowe i powiatowe jednostki organizacyjne oraz przedstawienie możliwości aplikowania o środki w 2009 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. W trakcie spotkania zaprezentowano również możliwości przygotowania projektów w ramach Inicjatyw Wspólnotowych (Program Uczenie się przez całe życie, Program Młodzież w działaniu) i innych źródeł finansowania.
dodał/a: DS komentarz [0] |
NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU "POMAGAMY NASZYM KLIENTOM, ABY POTRAFILI SAMI SOBIE POMÓC" - 2008-12-11 11:29:23

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku


zaprasza do udziału w projekcie systemowym
w ramach POKL 7.1.2. rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
POMAGAMY NASZYM KLIENTOM,
ABY POTRAFILI SAMI SOBIE POMÓC

realizowanym w okresie 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.


Beneficjentami Ostatecznymi Projektu są:
- osoby bezrobotne,
- osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym, uczące lub kształcące się),
- osoby zatrudnione w rozumieniu Kodeksu Pracy,
- rolnicy i domownicy,
- osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej.


W ramach projektu realizowane będą następujące (bezpłatne) formy wsparcia:
-kursy i szkolenia zawodowe zgodnie z potrzebami uczestnika projektu,
-sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i policealnym,
-turnusy rehabilitacyjne,
-opieka socjalna, psychologiczna i prawna,
-zajęcia w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym i społecznym,
-wyjazdy i spotkania grupowe.

Dodatkowo: bezpłatne wyżywienie (obiad); zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.

BIURO PROJEKTU
( PUNKT INFORMACYJNY, PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ )
tel. 0-23 6925483
lub osobiście pokój 6,7,8
ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
dodał/a: DS komentarz [0] |
KOMUNIKAT AGENCJI RYNKU ROLNEGO - 2008-12-09 09:10:01
Agencja Rynku Rolnego
Uwaga Przedsiębiorcy zainteresowani programem „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2009”


Agencja Rynku Rolnego zaprasza do składania ofert na dostarczanie gotowych artykułów spożywczych do magazynów organizacji charytatywnych w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2009”.
Przetarg jest przeprowadzany w drodze pisemnych ofert.
CIĄG DALSZY - wybierz zakładkę "więcej"
dodał/a: DS więcej | komentarz [0] |
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych - 2008-12-03 13:23:39
Dzisiaj, 3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.
„W Polsce według różnych źródeł jest od 4,5 mln do około 6,4 mln osób z niepełnosprawnością. Nieco więcej jest wśród nich kobiet. Większość osób z niepełnosprawnością żyje na wsi. (...) Na świecie żyje ponad 650 mln osób niepełnosprawnych, co stanowi ok. 10 proc. ludności.” (www.samorzad.pap.pl – artykuł „Gminy niepełnosprawnym”).

W Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych obradowa Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Pułtusku
W ramach realizacji kompetencji w zakresie inspirowania przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej osób niepełnosprawnych Członkowie Rady zaproponowali zorganizowanie we wrześniu 2009 r. Powiatowego Spotkania Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych.
dodał/a: DS komentarz [0] |
Nagroda dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku - 2008-12-02 14:49:57
Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku już po raz trzeci otrzymał tytuł: „Najaktywniejsza firma Dnia Przedsiębiorczości”.

28 listopada 2008r. w Pałacu Prezydenckim podczas „Gali Przedsiębiorczości”, przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku - Dyrektor Witold Chrzanowski i konsultant – opiekun młodzieży w Dniach Przedsiębiorczości w PUP, doradca zawodowy I stopnia Agnieszka Wrzeszcz odebrali statuetkę i dyplom z rąk Minister Ewy Junczyk-Ziomeckiej, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.
To już V edycja Dnia Przedsiębiorczości, który jest ogólnopolskim programem jednodniowych praktyk. Organizatorem przedsięwzięcia objętego Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Lecha Kaczyńskiego, jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Otrzymane wyróżnienie to wynik współpracy Powiatowego Urzędu Pracy z ZSZ im. J .Ruszkowskiego oraz zaangażowania Dyrektora szkoły Andrzeja Krawczyńskiego, Pani Bożeny Zadwornej- szkolnego koordynatora, twórczyni Dni Przedsiębiorczości i Pani Marty Wójtowicz - Gajkowskiej.

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnej edycji Dnia Przedsiębiorczości !
dodał/a: DS komentarz [0] |
ZAWIADOMIENIE - 2008-12-01 12:53:10
W dniu się 5 grudnia 2008r. (piątek) o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Pułtusku ul. Daszyńskiego 19 (Sala Rady – budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej) odbędzie się XXIV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku, na którą serdecznie zapraszam.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji.
2.Zgłoszenie zmian do porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXI, XXII i XXIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pułtusku.
6.Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy powiatu pułtuskiego na 2009r. z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania uczniom stypendium za osiągnięcia wysokich wyników sportowych.
8.Podjęcie uchwały w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008r.
11. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008r.
12. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
15. Zamknięcie Sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ inż. Czesław Czerski
dodał/a: DS komentarz [0] |
DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO - 2008-11-25 10:51:48


21 listopada jest Dniem Pracownika Socjalnego.
Z tej okazji w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach odbyło się spotkanie przedstawicieli władz powiatu pułtuskiego, władz gminnych, pracowników powiatowych, miejskich i gminnych instytucji pomocy społecznej. Nie zabrakło słów uznania i podziękowania za ciężką pracę, „wymagającą taktu, wrażliwości, ciągłej dyspozycyjności, wymagającą umiejętności pochylania się nad ludzkim cierpieniem”, co w swoich wystąpieniach podkreślali Starosta Pułtuski Andrzej Dolecki, Wicestarosta Witold Saracyn, Przewodniczący Rady Powiatu Czesław Czerski oraz Dyrektor DPS Marek Majewski. Wyrazem podziękowania dla tych, których codzienna praca to niesienie pomocy potrzebującym był również występ artystyczny uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku.
dodał/a: DS komentarz [0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] aktualne newsy
BIP_ESP_PROCEDURY

Biuletyn Informacji Publicznej


Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Jak załatwić sprawę ?

stan spraw: praw jazdy i dow. rejestracyjnych
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Galerie
Powiat pułtuski
Miasto Pułtusk
Sesje RP
Budowa szpitala
Imprezy sportowe
Ćwiczenia
Certyfikaty, dyplomy i podziękowania
Inne

© 2019   Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by Plocman Sp z o.o.