szukaj:
 Imieniny: Marty i Małgorzaty piątek, 22 lutego 2019  
Menu główne
strona główna
katalog dobrych stron
księga gości
o powiecie
godziny pracy/kontakt
Powiat Pułtuski / Starostwo
Władze Powiatu
Wydziały Starostwa/Samodzielne stanowiska
Gminy Powiatu
Jednostki organizacyjne, inspekcje i straże
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Organizacje pozarządowe
Jak załatwić sprawę
Projekty unijne
Biuro rzeczy znalezionych
PRACA APTEK
Dane teleadresowe
"Portret terytorium" GUS
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Opłaty
Wydział Kominikacji i Dróg
______
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
______
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
______
Wydział Budownictwa i Architektury
______
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Ogłoszenia
Kupię (0)
Praca (0)
Różne (0)
Sprzedam (0)
Zamienię (0)
Polecane strony


Plebiscyt "Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu"


AH w Pułtusku


STOP wykluczeniu


Związek Powiatów Polskich


Agencja Nieruchomości Rolnych


Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku


Zespoł Szkół Zawodowych w Pułtusku


Zespoł Szkół im. B. Prusa w Pułtusku


Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku


Zespół Szkół w Golądkowie


Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela


HDK PCK Pułtusk


MODR w Warszawie
WIECZÓR WSPOMNIEŃ O PANI PROFESOR MAZUROWEJ - 2009-02-27 13:57:27

Mottem wczorajszego (26 bm.) Wieczoru Wspomnień poświeconego Pani Profesor Halinie Mazurowej były słowa noblistki Wisławy Szymborskiej: „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.” Wypełniona po brzegi czytelnia Pułtuskiej Biblioteki Publicznej była dowodem na to, że śmierć nie zaciera w naszych myślach i sercach śladów dobrych ludzi.
Pani Profesor Halina Mazurowa była długoletnią polonistką Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku, która dla swoich uczniów nie szczędziła zdrowia, sił, czasu, starając się nie tylko w ciekawy, niekonwencjonalny sposób rozbudzać umiłowanie ojczystego języka, ale również być pełnym troski wychowawcą kolejnych pokoleń, by jak Ona pozostały wierne najważniejszym wartościom – Bóg, Honor, Ojczyzna. Wiele z przybyłych osób miało osobiste wspomnienia związane z Panią Profesor– człowiekiem szlachetnym, o wielkim, otwartym sercu i nieprzeciętnej osobowości. Wiele z tych osób mogło o sobie powiedzieć, że Pani Profesor ich ukształtowała, a to, jakimi ludźmi dzisiaj są zawdzięczają również Jej.
Wieczór wspomnień zorganizowały Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im.P.Skargi – Lidia Ziemiecka oraz Dyrektor Pułtuskiej Biblioteki Publicznej – Bożena Potyraj. Uroczystość honorowym patronatem objęli: Starosta Pułtuski i Burmistrz Pułtuska.

28 lutego 2009 r. o godz.17.00, w piątą rocznicę śmierci Pani Haliny Mazurowej, zostanie odprawiona Msza św. w Kościele Św.Krzyża w Pułtusku.
dodał/a: DS komentarz [0] |
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY ZAPRASZA ! - 2009-02-27 11:23:23

W ostatnim tygodniu lutego pierwsi uczestnicy brali udział w zajęciach w Środowiskowym Dom Samopomocy w Pułtusku – nowej placówce pomocy społecznej w powiecie pułtuskim. Środowiskowy Dom Samopomocy mieszczący się przy ul. Daszyńskiego 3 (vis-à-vis ZUS) jest jednostką organizacyjną powiatu pułtuskiego, powołaną do realizacji zadań zleconych przez administracje rządową. Dom jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla osób pełnoletnich, niepełnosprawnych intelektualnie.
Obecnie do udziału w zajęciach zostało zakwalifikowanych 13 uczestników, ale są jeszcze wolne miejsca i wszystkich chętnych, którzy chcą dokonać zapisu uczestnika prosimy o niezwłoczny kontakt z miejskim lub gminnym ośrodkiem pomocy społecznej.

Pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy jest odpłatny, ale są to niewielkie kwoty (dotychczas ustalona odpłatność to: od 18 zł do 45 zł/miesiąc od uczestnika). Istnienie również możliwość zwolnienia uczestnika z opłat, ze względu na złą sytuację materialną. Decyzję kierującą do ŚDS wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku.
Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy będą mieli zapewnione zorganizowane zajęcia terapeutyczne (komputerowe, plastyczne, ruchowe, kulinarne itp.) oraz gorący posiłek każdego dnia. Przewidywane są również integracyjne wyjazdy rekreacyjno-rehabilitacyjne, okolicznościowe imprezy i spotkania.
Podopieczni nie tracą z tytułu pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy żadnych świadczeń rentowych, emerytalnych, zasiłków itp.

Mają zapewnione ciekawe zorganizowanie czasu, możliwość zdobywania nowych i rozwoju posiadanych umiejętności oraz dobrą zabawę.
Na zdjęciach: pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy w trakcie wyposażania.
dodał/a: DS komentarz [0] |
ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE - 2009-02-24 14:34:52
AGENCJA RYNKU ROLNEGO
ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE
oraz
STAROSTA PUŁTUSKI
uprzejmie zapraszają na
SPOTKANIE INFORMACYJNE
POŚWIĘCONE FUNKCJONUJĄYM NA POLSKIM RYNKU MECHANIZMOM ZWIĄZANYM Z ROLNICTWEM.

Spotkanie odbędzie się 4 marca 2009 r. o godz.10.00
w Starostwie Powiatowym w Pułtusku,
ul. Daszyńskiego 19 – Sala Rady (budynek KP PSP, I p.)

Spotkanie skierowane jest do osób, których zakres wykonywanych obowiązków powiązany jest z rolnictwem tj. przedstawicieli instytucji działających na rzecz rolnictwa z terenu powiatu pułtuskiego, wójtów, sołtysów, pracowników ODR, delegatów MIR.
Spotkanie będzie prowadzone przez przedstawicieli:
- Agencji Rynku Rolnego,
- Agencji Nieruchomości Rolnych,
- Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Spotkanie będzie okazją do poznania zagadnień jakimi zajmują się ww. jednostki oraz uzyskania odpowiedzi na pojawiające się pytania, dotyczące funkcjonowania poszczególnych uregulowań.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.(023) 692-13-97.
TEMATYKA SPOTKANIA - czytaj
dodał/a: DS komentarz [0] |
WIECZÓR WSPOMNIEŃ O PROF.MAZUROWEJ - 2009-02-23 10:34:51
„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci.”

/W. Szymborska/

DYREKTOR LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.P.SKARGI
W PUŁTUSKU

DYREKTOR PUŁTUSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.J.LELEWELA

zapraszają na

Wieczór wspomnień
poświęcony
Pani Profesor Halinie Mazurowej
,

który odbędzie się 26 lutego 2009 r. o godz. 17.00
w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. J.Lelewela,
ul. Słowackiego 6


Uroczystość honorowym patronatem objęli:
Starosta Pułtuski
Burmistrz Pułtuska


W programie:
-Halina Mazurowa – zasłużony pedagog, polonista Liceum Ogólnokształcącego im. P.Skargi w Pułtusku. Prezentacja.
-Wspomnienia uczniów i przyjaciół.
-Utwory ulubionych poetów Pani Profesor w wykonaniu uczniów LO.

28 lutego 2009 r. o godz.17.00 w piątą rocznicę śmierci Pani Haliny Mazurowej zostanie odprawiona Msza św. w Kościele Św.Krzyża w Pułtusku
dodał/a: DS komentarz [0] |
WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW - 2009-02-20 13:06:21

W czwartek, 19 lutego 2009 r. w Sali Rady Starostwa Powiatowego w Pułtusku odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów uczestnikom szkolenia zorganizowanego w dniach 3-6 listopada 2008 r. w Pułtusku w ramach „Pilotażowego programu kształtowania zachowań ratowniczych dla pracowników samorządowych”. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Pułtuski Andrzej Dolecki, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie Artur Kamecki, Dyrektor SPZOZ w Pułtusku Narcyz Tokarski, Zastępca Dyrektora SPZOZ w Pułtusku ds. Pielęgniarstwa Iza Groszkowska.

Pilotażowy program kształtowania zachowań ratowniczych skierowany był do pracowników samorządu powiatowego i gminnego z terenu województwa mazowieckiego, nie posiadających wykształcenia medycznego. Na terenie powiatu pułtuskiego realizację Programu koordynowało Starostwo Powiatowe w Pułtusku, a w programie uczestniczyło 80 osób – pracownicy Starostwa, urzędów gmin powiatu pułtuskiego oraz jednostek organizacyjnych i inspekcji powiatu.
Szkolenie prowadzone było przez ratownika Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie. Projekt w całości finansowany był z budżetu samorządu województwa mazowieckiego.
Celem programu było nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
dodał/a: DS komentarz [0] |
ZAWIADOMIENIE - 2009-02-16 13:53:55
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania


Starosta Pułtuski zgodnie z art. 61 i art. 62 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i art. 22 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz. U. Nr 19, poz. 97 z późn. zm.) niniejszym zawiadamia o wszczęciu z urzędu w dniu 16 lutego 2009 r. postępowania w sprawie wykonania ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych oraz opracowania dokumentacji w celu aktualizacji części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków części obrębu Olszak gm. Pułtusk.
Prace dotyczące ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych oraz opracowania dokumentacji w celu aktualizacji części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków części obrębu Olszak gm. Pułtusk wykonuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo-Montażowo-Handlowe „MIARBUD” S.C. z siedzibą w Mławie, ul. Ks. Piotra Skargi 7, 06-500 Mława reprezentowane przez Andrzeja Żochowskiego i Piotra Żochowskiego, telefon (023) 654 40 79.
Osoby zainteresowane mogą uzyskać wyjaśnienia pod wyżej wymienionym adresem.
Starosta Pułtuski
Andrzej Dolecki
dodał/a: DS komentarz [0] |
PODZIĘKOWANIE - 2009-02-11 13:09:14
Starosta Pułtuski Andrzej Dolecki
serdecznie dziękuje:

Domowi Polonii w Pułtusku
Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Pułtusku
Płetwonurkom OSP Ostrołęka oraz PSP Maków Mazowiecki
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku
Komendzie Powiatowej Policji w Pułtusku
Społecznej Straży Rybackiej w Pułtusku
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Pułtusku
Straży Miejskiej w Pułtusku
oraz
Powiatowemu Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku

za zorganizowanie i bezpieczne przeprowadzenie
ĆWICZEŃ RATOWNICTWA WODNEGO,
w dniu 4 lutego 2009 roku
na terenie Stanicy Wodnej Domu Polonii w Pułtusku
dodał/a: DS komentarz [0] |
INFORMACJA "KOLEI MAZOWIECKICH -KM" sp.z o.o. - 2009-02-06 11:06:41
Spółka “Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. zwróciła się z prośbą o rozpropagowanie wśród mieszkańców powiatu pułtuskiego poniższej informacji.
Spółka “Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. jest przewoźnikiem realizującym na terenie województwa mazowieckiego usługę publiczną, polegającą na wykonywaniu pasażerskiego transportu kolejowego. Do zadań Spółki należy również prowadzenie i nadzorowanie dystrybucji biletów, uprawniających do przejazdu zarówno pociągami “Kolei Mazowieckich”, jak i spółek “PKP Przewozy Regionalne” oraz “PKP Intercity”.
Większość kas prowadzona jest przez agentów, którzy czerpią dochody z prowizji, stanowiącej procentową część wysokości przychodów osiągniętych z tytułu sprzedanych biletów. Spółka “Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. przygotowuje postępowanie przetargowe na usługi sprzedaży biletów i udzielania informacji na kilkudziesięciu stacjach i przystankach osobowych. Na terenie powiatu pułtuskiego do przetargu została wytypowana stacja Świercze.
Szczegóły dotyczące przetargu zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.mazowieckie.com.pl
dodał/a: DS komentarz [0] |
Ćwiczenia na lodzie WOPR - 2009-02-05 08:34:53
Ćwiczenia Ratownictwa Wodnego wraz z instruktażem udzielania pomocy osobom tonącym pod lodem (04.02.2009 r., Pułtusk)

galeria > zobacz
dodał/a: admin komentarz [0] |
KOMUNIKAT PRASOWY ARR - 2009-02-04 08:51:26
Uwaga!
Usługodawcy zainteresowani uzyskaniem pomocy restrukturyzacyjnej


Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 27 lutego 2009r. upływa termin składania wniosków o pomoc restrukturyzacyjną dla Usługodawców.
Wnioski Usługodawców przyjmowane są w Centrali Agencji Rynku Rolnego, pod adresem:
Agencja Rynku Rolnego
Ul Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa


Do pomocy restrukturyzacyjnej uprawnione są podmioty, które w roku gospodarczym 2007/2008 świadczyły usługi zbioru i/lub doczyszczania buraków cukrowych na rzecz plantatorów, którzy utracili prawo do uprawy i dostawy buraka cukrowego.
Szczegółowe informacje zawarte są w „Warunkach przyznania i wypłaty pomocy restrukturyzacyjnej dla Usługodawców”, które znajdują się na stronie www.arr.gov.pl

Informacje na temat restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego można uzyskać na stronie internetowej www.arr.gov.pl, w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego lub w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR pod numerem: (0 22)661-72- 72 .
TPI czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Konsultantom można również zadawać drogą elektroniczną pytania dotyczące mechanizmów administrowanych przez ARR, korespondencję należy kierować na adres e-mail: tpi@arr.gov.pl.
ARR
dodał/a: DS komentarz [0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] aktualne newsy
BIP_ESP_PROCEDURY

Biuletyn Informacji Publicznej


Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Jak załatwić sprawę ?

stan spraw: praw jazdy i dow. rejestracyjnych
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Galerie
Powiat pułtuski
Miasto Pułtusk
Sesje RP
Budowa szpitala
Imprezy sportowe
Ćwiczenia
Certyfikaty, dyplomy i podziękowania
Inne

© 2019   Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by Plocman Sp z o.o.