szukaj:
 Imieniny: Urszuli i Hilarego niedziela, 21 października 2018  
Menu główne
strona główna
katalog dobrych stron
księga gości
o powiecie
godziny pracy/kontakt
Powiat Pułtuski / Starostwo
Władze Powiatu
Wydziały Starostwa/Samodzielne stanowiska
Gminy Powiatu
Jednostki organizacyjne, inspekcje i straże
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Organizacje pozarządowe
Jak załatwić sprawę
Projekty unijne
Biuro rzeczy znalezionych
PRACA APTEK
Dane teleadresowe
"Portret terytorium" GUS
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Opłaty
Wydział Kominikacji i Dróg
______
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
______
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
______
Wydział Budownictwa i Architektury
______
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Ogłoszenia
Kupię (0)
Praca (0)
Różne (0)
Sprzedam (0)
Zamienię (0)
Polecane strony


Plebiscyt "Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu"


AH w Pułtusku


STOP wykluczeniu


Związek Powiatów Polskich


Agencja Nieruchomości Rolnych


Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku


Zespoł Szkół Zawodowych w Pułtusku


Zespoł Szkół im. B. Prusa w Pułtusku


Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku


Zespół Szkół w Golądkowie


Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela


HDK PCK Pułtusk


MODR w Warszawie
SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku po raz kolejny wyróżniony za „ratowanie kasztanowców” - 2009-03-31 09:34:20

Od wielu lat wychowankowie naszej Placówki wspólnie z nauczycielami i wychowawcami chętnie podejmują działania dla dobra środowiska naturalnego oraz biorą udział w różnorodnych konkursach i akcjach ekologicznych.
Nasze działania po raz kolejny zostały dostrzeżone i nagrodzone wyróżnieniem w III edycji konkursu „Zaadoptuj Kasztanowca”, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i "Tygodnik Ciechanowski".
Jesienią ubiegłego roku po raz trzeci aktywnie włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji ratowania kasztanowców przed groźnym szkodnikiem kasztanowców - szrotówkiem kasztanowiaczkiem.
Przed przystąpieniem do tego przedsięwzięcia wychowankowie Ośrodka, w ramach zorganizowanych zajęć opiekuńczo-wychowawczych zostali szczegółowo zapoznani z celem akcji. Dowiedzieli się o szkodliwości pasożytującego na kasztanowcach bardzo groźnego pasożyta-szrotówka kasztanowiaczka, który zagraża gatunkowi tego drzewa w naszym kraju. Poznali również metody walki z tym szkodnikiem.

Wychowankowie Ośrodka pod opieką nauczycielek: Beaty Zaręby, Anny Matusiak, Moniki Górskiej, Małgorzaty Kurpiewskiej, w dniach 20, 25.10.2008r. i 3,5.11.2008 r. grabili porażone szrotówkiem liście kasztanowców i pakowali do worków na śmieci.
Następnie worki zostały wywiezione, a liście zutylizowane. Kasztanowce na terenie Dworca PKS w Pułtusku (przy ulicy Daszyńskiego) objęte są przez wychowanków Ośrodka stałą opieką od początku akcji, czyli od trzech lat, o czym informują zawieszone tam tabliczki.
Nagroda w konkursie „Zaadoptuj kasztanowca” jest dla całej społeczności Ośrodka dużym wyróżnieniem, a jednocześnie motywuje nas do podejmowania dalszych działań mających na celu nie tylko ratowanie pięknych kasztanowców, ale również dbanie o piękno ojczystej przyrody.

Beata Zaręba i Anna Matusiak
- nauczycielki SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku
dodał/a: DS komentarz [0] |
INFORMACJA - 2009-03-30 12:32:28
Zarząd Powiatu w Pułtusku
podaje do publicznej wiadomości:


Na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5 został umieszczony na okres 21 dni tj. od dnia 31.03.2009 r. do dnia 20.04.2009 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pułtuskiego, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
- działka oznaczona numerem 30/5 o pow. 0,1457 ha położona we wsi Ołdaki gmina Gzy,
- działka oznaczona numerem 30/6 o pow. 0,1506 ha położona we wsi Ołdaki gmina Gzy,
- działka oznaczona numerem 30/7 o pow. 0,1455 ha położona we wsi Ołdaki gmina Gzy.

STAROSTA PUŁTUSKI
Andrzej Dolecki
dodał/a: DS komentarz [0] |
GRATULACJE dla T.Nalewajka - 2009-03-26 14:30:47
Tadeusz NalewajkTadeusz Nalewajk, były Starosta Pułtuski, nowym podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. GRATULUJEMY!
dodał/a: admin komentarz [1] |
INFORMACJA NT.WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PFRON - 2009-03-26 10:46:23
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w IV kwartale ubiegłego roku zapowiadał, że powiaty w 2009 r. na zadania związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych otrzymają o 254 mln zł mniej niż w roku 2008 (wysokość środków dla każdego powiatu zmniejszona o ok. 30%). Te zapowiedzi niestety sprawdziły się. O ile w 2008 roku powiat pułtuski otrzymał dotację w wysokości 771.586,00 zł to na rok 2009 są to jedynie środki w wysokości 427.410,00 zł.
CIĄG DALSZY -wybierz zakładkę "więcej"
dodał/a: DS więcej | komentarz [0] |
XXIX Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych /25-26.04.2009 r., Warszawa/ - 2009-03-26 08:46:22
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki informuje, że w dniach 25-26 kwietnia 2009 r. w Warszawie organizuje XXIX Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych. Zespoły działajace na terenie powiatu pułtuskiego - zachęcamy do udziału w Przeglądzie.
www.mckis.waw.pl

Do pobrania:
* Regulamin
* Karta zgłoszenia
dodał/a: DS komentarz [0] |
Człowiek najlepsza inwestycja - 2009-03-23 14:28:13
dodał/a: admin komentarz [0] |
UROCZYSTE WRĘCZENIE STYPENDIÓW SPORTOWYCH - 2009-03-19 10:30:01

XXVI Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, 18 marca br. rozpoczęło uroczyste wręczenie przyznanych przez Starostę Pułtuskiego stypendiów dziesięciu młodym sportowcom powiatu pułtuskiego, którzy osiągnęli wysokie wyniki w uprawianych dyscyplinach. Stypendia zostały przyznane na okres marzec-czerwiec 2009 r.
SYLWETKI STYPENDYSTÓW - wybierz zakładkę "więcej"
dodał/a: DS więcej | komentarz [0] |
Wicemistrz Krajowy AgroLigi z powiatu pułtuskiego! - 2009-03-17 14:47:04
Zakład Mięsny „Lenarcik” z miejscowości Gotardy w gminie Gzy został Wicemistrzem Krajowym AgroLigi 2008 w kategorii FIRMY. W piątek, 13 bm. w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego odbyła się finałowa Gala AgroLiga 2008 z udziałem Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego.
Konkurs organizowany jest na szczeblu krajowym przez miesięcznik „AgroBazar”, Redakcję Audycji Rolnych Program 1 TVP SA oraz - na szczeblu wojewódzkim - przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Patronat pełnią: Minister Rolnictwa, Prezes TVP SA, Prezes ARiMR, Prezes ARR oraz Stowarzyszenie AgroBiznesKlub.
Właścicielowi Panu Sławomirowi Lenarcikowi i wszystkim pracownikom Zakładu Mięsnego "Lenarcik" serdecznie gratulujemy sukcesu !
dodał/a: DS komentarz [1] |
PRZYGOTWANIE DO ĆWICZENIA DOWÓDCZO-SZTABOWEGO PK.: „PIERŚCIEŃ 2009” - 2009-03-16 13:05:23

We wtorek, 10 marca br. w Sali Rady Starostwa Powiatowego w Pułtusku odbyło się spotkanie zespołu autorskiego, poświęcone uzgodnieniu koncepcji przebiegu w dniach 12 - 14 maja br. na terenie powiatu pułtuskiego, ćwiczenia dowódczo-sztabowego pk.: „Pierścień 2009”. Ćwiczenie jest organizowane we współpracy z Akademią Obrony Narodowej oraz Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Główny temat ćwiczenia brzmi: „Współpraca cywilno – wojskowa organów powiatu, gmin, służb, inspekcji i straży z Siłami Zbrojnymi w okresie stanów nadzwyczajnych oraz kryzysu polityczno – militarnego i wojny z powołaniem oraz praktycznym szkoleniem obsad wybranych elementów organizacyjnych stanowisk kierowania organów, obrony cywilnej oraz zespołów zarządzania kryzysowego w powiecie pułtuskim”.
CIĄG DALSZY - wybierz zakładkę "więcej"
dodał/a: DS więcej | komentarz [0] |
ZAWIADOMIENIE - 2009-03-16 13:01:49
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania


Starosta Pułtuski zgodnie z art. 61 i art. 62 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i art. 22 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz. U. Nr 19, poz. 97 z późn. zm.), niniejszym zawiadamia o wszczęciu z urzędu w dniu 16.03.2009 r. postępowania w sprawie aktualizacji klasyfikacji gruntów i zmiany użytków na terenie wsi Zambski Kościelne gm. Obryte.
Prace dotyczące aktualizacji klasyfikacji gruntów i zmiany użytków na terenie wsi Zambski Kościelne gm. Obryte wykonuje Polskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne S.A. ul. Przyce 20, 01-252 Warszawa oraz Warszawskie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych, ul. Floriańska 10, 03-707 Warszawa – klasyfikator Stanisław Rutowicz (upoważnienie 42/2001-2004) i inspektor kontroli Jan Sobaniec (upoważnienie Nr 21/2001), telefon kontaktowy (022) 851-02-26.
Osoby zainteresowane mogą uzyskać wyjaśnienia pod wyżej wymienionymi adresami.

STAROSTA PUŁTUSKI
Andrzej Dolecki
dodał/a: DS komentarz [0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] aktualne newsy
BIP_ESP_PROCEDURY

Biuletyn Informacji Publicznej


Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Jak załatwić sprawę ?

stan spraw: praw jazdy i dow. rejestracyjnych
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Galerie
Powiat pułtuski
Miasto Pułtusk
Sesje RP
Budowa szpitala
Imprezy sportowe
Ćwiczenia
Certyfikaty, dyplomy i podziękowania
Inne

© 2018   Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by Plocman Sp z o.o.