szukaj:
 Imieniny: Marty i Małgorzaty piątek, 22 lutego 2019  
Menu główne
strona główna
katalog dobrych stron
księga gości
o powiecie
godziny pracy/kontakt
Powiat Pułtuski / Starostwo
Władze Powiatu
Wydziały Starostwa/Samodzielne stanowiska
Gminy Powiatu
Jednostki organizacyjne, inspekcje i straże
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Organizacje pozarządowe
Jak załatwić sprawę
Projekty unijne
Biuro rzeczy znalezionych
PRACA APTEK
Dane teleadresowe
"Portret terytorium" GUS
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Opłaty
Wydział Kominikacji i Dróg
______
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
______
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
______
Wydział Budownictwa i Architektury
______
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Ogłoszenia
Kupię (0)
Praca (0)
Różne (0)
Sprzedam (0)
Zamienię (0)
Polecane strony


Plebiscyt "Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu"


AH w Pułtusku


STOP wykluczeniu


Związek Powiatów Polskich


Agencja Nieruchomości Rolnych


Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku


Zespoł Szkół Zawodowych w Pułtusku


Zespoł Szkół im. B. Prusa w Pułtusku


Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku


Zespół Szkół w Golądkowie


Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela


HDK PCK Pułtusk


MODR w Warszawie
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT PUŁTUSKI - 2009-07-07 13:16:09
Spośród 487 absolwentów publicznych szkół ponadgimnazjalnych, do tegorocznego egzaminu maturalnego w powiecie pułtuskim przystąpiły 472 osoby. Pozytywny wynik uzyskało 395 absolwentów tj. 84% (średnia krajowa 81%).
W liceach ogólnokształcących zdawalność wyniosła 94% (średnia krajowa 90%), w tym:
● w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku – 99% !
● w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Golądkowie – 63%.
W liceach profilowanych - 78% (średnia krajowa 65%), w tym:
●w I Liceum Profilowanym w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku – 78%;
●w II Liceum Profilowanym w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku – 78%.
W technikach - 65% (średnia krajowa 70%), w tym:
●w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku – 100% !
●w Technikum Nr 2 w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku – 67%;
●w Technikum Mechanicznym – 26% w Zespole Szkół w Golądkowie;
W Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku -38%(średnia krajowa 41%).
W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku – 71%.

DYREKTOR
WYDZIAŁU EDUKACJI, ZDROWIA,
KULTURY I SPORTU
Wojciech Gregorczyk
dodał/a: DS komentarz [0] |
INFORMACJA - 2009-07-06 08:20:06
Starosta Pułtuski działając na podstawie art. 24 a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) informuje, że rozpoczęte zostały prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków obrębu Karniewek, gmina Pokrzywnica.
Tryb postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków obrębu Karniewek, gmina Pokrzywnica
1) zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 01.07.2009 r.,
2) prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków obrębu Karniewek, gmina Pokrzywnica, (planowany termin zakończenia prac
30 listopada 2009 r.),
3) wyłożenie projektu operatu opisowo – kartograficznego na okres 15 dni roboczych do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych,
4) rozstrzygnięcie o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu operatu,
5) po wyłożeniu projekt operatu opisowo – kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego,
6) każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w/w informacji zgłaszać zarzuty do tych danych,
7) o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta rozstrzyga w drodze decyzji,
8) do czasu ostatecznego zakończenia postępowań, o którym mowa w punkcie 7, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym nie są wiążące.

Czynności techniczne wykonuje firma: GEO-IMEX Spółka Cywilna mgr inż. Zbigniew Gąsiorowski mgr inż. Jacek Kraśniewski z siedzibą w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 13.
Uwagi, wnioski oraz dokumenty określające prawo własności do nieruchomości mogą być składane w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Białowiejska 5, budynek B.

Starosta Pułtuski
inż. Andrzej Dolecki
dodał/a: DS komentarz [0] |
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - 2009-07-06 08:18:27
Starosta Pułtuski działając na podstawie art. 61 i art. 62 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz §34 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) niniejszym zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków obrębu Karniewek, gmina Pokrzywnica.
Czynności techniczne wykonuje firma: GEO-IMPEX Spółka Cywilna
mgr inż. Zbigniew Gąsiorowski mgr inż. Jacek Kraśniewski z siedzibą w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 13.
Uwagi, wnioski oraz dokumenty określające prawo własności do nieruchomości mogą być składane w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Białowiejska 5, budynek B.

Starosta Pułtuski
/-/inż. Andrzej Dolecki
dodał/a: DS komentarz [0] |
OSTRZEŻENIE - 2009-07-02 09:22:41
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku informuje o

przekazanym przez MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Plac Bankowy 3/5, 00–950 Warszawa,
tel.: (0-22) 695-61-68; 595-13-00; 827 04 55; 987
fax: (0-22) 620-19-40; 595-13-50
e-mail: wczk@mazowieckie.pl

Data i godzina wydania: 02.07.2009 - godz. 06:22
Nazwa biura: Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW w Warszawie

OSTRZEŻENIE Nr 140


Zjawisko: Burze
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 06:00 dnia 02.07.2009 do godz. 22:00 dnia 02.07.2009

Obszar: województwo mazowieckie
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą od 10 do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h.
Skutki: Zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, zagrożenie życia od uderzenia piorunów.

Uwagi: Brak
Dyżurny synoptyk:Katarzyna Ścisłowska

Dyżurny
Wojewódzkiego
Centrum Zarządzania Kryzysowego
Starszy inspektor
/-/ Sławomir Dzięcioł
dodał/a: DS komentarz [0] |
Zasady postępowania w czasie upałów - 2009-07-01 15:18:27
UPAŁ - intensywne oddziaływanie promieni słonecznych na nas i nasze otoczenie.
Zjawisku temu towarzyszy wysoka temperatura powietrza, często przekraczająca 30 stopni Celsjusza. Zbyt długie spędzanie czasu w słońcu lub przegrzanym miejscu może spowodować schorzenia termiczne. Aby skutecznie chronić nasz organizm przed niekorzystnym oddziaływaniem upałów należy zapoznać się ze sposobami postępowania w czasie ich wystąpienia.
CIĄG DALSZY INFORMACJI-proszę wybrać zakładkę "więcej"

dodał/a: WZK więcej | komentarz [0] |
Jak zachować się podczas burzy - 2009-07-01 14:49:56
Podczas burzy należy unikać przebywania na otwartej przestrzeni, a już niedopuszczalne jest trzymanie wtedy w rękach metalowych przedmiotów, np. parasola czy narzędzi.
CIĄG DALSZY INFORMACJI-proszę wybrać zakładkę "więcej"
dodał/a: WZK więcej | komentarz [0] |
OSTRZEŻENIE - 2009-06-29 14:01:52
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku informuje o

przekazanym przez MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Plac Bankowy 3/5, 00–950 Warszawa,
tel.: (0-22) 695-61-68; 595-13-00; 827 04 55; 987
fax: (0-22) 620-19-40; 595-13-50
e-mail: wczk@mazowieckie.pl


Data i godzina wydania: 29.06.2009 - godz. 11:50
Nazwa biura: Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW w Warszawie

OSTRZEŻENIE Nr 135

Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 12:00 dnia 29.06.2009 do godz. 22:00 dnia 29.06.2009

Obszar: województwo mazowieckie

Przebieg: Miejscami, głównie na północy i zachodzie województwa wystąpią burze, którym towarzyszyć będą opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie możliwy jest grad.

Skutki: Zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe,
zagrożenie życia od uderzenia piorunów.

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk: Katarzyna Bednarek


Dyżurny
Wojewódzkiego
Centrum Zarządzania Kryzysowego
Starszy inspektor
/-/ Marek Rospond
dodał/a: DS komentarz [0] |
- 2009-06-26 15:45:43
W związku z intensywnymi opadami deszczu na terenie kraju Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku informuje iż w dniu 26 czerwca 2009r. stan wody rzeki Narew na wodowskazie wynosi:
· Zambski Kościelne 202cm (stan ostrzegawczy 420cm).
· Pułtusk 220cm (zamknięcie śluz wałów 270cm).
Z informacji otrzymanych z Gminnych Centrów Zarządzania wynika iż na terenie powiatu pułtuskiego nie zanotowano podtopień, zagrożeń dla ujęć wody pitnej i oczyszczalni ścieków. Nie odnotowano również zakłóceń w dostawach energii elektrycznej oraz gazu.
dodał/a: WZK komentarz [0] |
ZAKOŃCZENIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ - 2009-06-23 15:27:34

16 czerwca 2009 r. w Akademii Humanistycznej im.Aleksandra Gieysztora w Pułtusku miało miejsce uroczyste zakończenie kwalifikacji wojskowej.
Zgodnie z art. 32a ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej za przeprowadzenie i organizację kwalifikacji wojskowej odpowiada starosta. Zadania w tym zakresie realizuje Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku.
Przed Powiatową Komisją Lekarską w Pułtusku w dniach od 25 maja 2009 r. do 16 czerwca 2009 r. stawiło się 437 osób, wśród których były 4 kobiety (kończące naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych).
Wydano następujące orzeczenia:
- 390 osób otrzymało - kat. „A”
- 15 osób otrzymało - kat. „D”
- 9 osób otrzymało - kat. „E”
- 3 osoby otrzymały - kat. „B”
Starosta Pułtuski Andrzej Dolecki oraz Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Robert Dynak podziękowali osobom zaangażowanym w realizację zadań obronnych związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej, za jego sprawne przeprowadzenie. Wszyscy uczestnicy spotkania podkreślali bardzo dobre warunki lokalowe Komisji, dziękując za udostępnienie pomieszczeń i pomoc organizacyjną Jego Magnificencji Rektorowi prof. dr hab. Adamowi Koseskiemu.
dodał/a: DS komentarz [0] |
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2008/2009 - 2009-06-23 14:52:15

W piątek, 19 czerwca przedstawiciele samorządu powiatowego brali udział w uroczystych zakończeniach roku szkolnego 2008/2009:
- Starosta Pułtuski Andrzej Dolecki – w Liceum Ogólnokształcącym im. P.Skargi w Pułtusku,
- Wicestarosta Pułtuski Witold Saracyn – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku oraz w ZSZ im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku,
- Dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Wojciech Gregorczyk – w ZSR im. J. Dziubińskiej i ZS w Golądkowie oraz w ZS im. B.Prusa w Pułtusku.
Zakończenie roku szkolnego to czas podsumowania dziesięciu miesięcy pracy uczniów: ich frekwencji na zajęciach, uzyskanych ocen oraz osiągnięć naukowych, sportowych, społecznych, kulturalnych.
Wyjątkowym sukcesem może poszczycić się Bartłomiej Zglinicki - uczeń klasy II B Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi, który osiągnął nie tylko wśród uczniów swojej szkoły, ale również wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego najwyższą z możliwych średnią ocen – 6,00 !
dodał/a: DS komentarz [0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] aktualne newsy
BIP_ESP_PROCEDURY

Biuletyn Informacji Publicznej


Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Jak załatwić sprawę ?

stan spraw: praw jazdy i dow. rejestracyjnych
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Galerie
Powiat pułtuski
Miasto Pułtusk
Sesje RP
Budowa szpitala
Imprezy sportowe
Ćwiczenia
Certyfikaty, dyplomy i podziękowania
Inne

© 2019   Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by Plocman Sp z o.o.