szukaj:
 Imieniny: Marty i Małgorzaty piątek, 22 lutego 2019  
Menu główne
strona główna
katalog dobrych stron
księga gości
o powiecie
godziny pracy/kontakt
Powiat Pułtuski / Starostwo
Władze Powiatu
Wydziały Starostwa/Samodzielne stanowiska
Gminy Powiatu
Jednostki organizacyjne, inspekcje i straże
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Organizacje pozarządowe
Jak załatwić sprawę
Projekty unijne
Biuro rzeczy znalezionych
PRACA APTEK
Dane teleadresowe
"Portret terytorium" GUS
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Opłaty
Wydział Kominikacji i Dróg
______
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
______
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
______
Wydział Budownictwa i Architektury
______
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Ogłoszenia
Kupię (0)
Praca (0)
Różne (0)
Sprzedam (0)
Zamienię (0)
Polecane strony


Plebiscyt "Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu"


AH w Pułtusku


STOP wykluczeniu


Związek Powiatów Polskich


Agencja Nieruchomości Rolnych


Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku


Zespoł Szkół Zawodowych w Pułtusku


Zespoł Szkół im. B. Prusa w Pułtusku


Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku


Zespół Szkół w Golądkowie


Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela


HDK PCK Pułtusk


MODR w Warszawie
POD ŻAGLAMI "POGORII" - 2012-12-04 14:17:12

KamilaS2(fotografia z archiwum Kamili Stapf)

Mieszkanka powiatu pułtuskiego, gimnazjalistka Kamila Stapf ze Świercz, 4 listopada  2012 r. wróciła z sześciotygodniowego rejsu żaglowcem „Pogoria” prestiżowej Szkoły pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego 22 września br., jako jedna z trzydziestu dwóch gimnazjalistów z całej Polski (15 dziewcząt i 17 chłopców), wyruszyła w rejs ze Świnoujścia do Genui w ramach projektu „DOOKOŁA ŚWIATA ZA POMOCNĄ DŁOŃ”. Kamila zanim otrzymała kartę pokładową, zdobyła patent żeglarski, pracowała jako wolontariuszka w Fundacjach „Fantazja” i „Jeden drugiemu”, a także musiała przejść wieloetapowe eliminacje. W trakcie rejsu realizowany był program szkolny, poszerzony o wiedzę żeglarską. Walory edukacyjno-wychowawcze Szkoły pod Żaglami są nie do przecenienia.  Doświadczenie pokazuje, że skuteczność „nauczania na pokładzie” jest większa niż w tradycyjnej szkole, a zmiany charakterologiczne uczniów w wieku 14-16 lat są niezwykle pozytywne i trwałe. 

WYWIAD Z KAMILĄ STAMPF - proszę wybrać zakładkę "więcej"

dodał/a: DS więcej | komentarz [0] |
ODSZKODOWANIE ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ BOBRY - 2012-12-04 13:46:42

I N F O R M A C J A

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pułtusku informuje, że zgodnie z art. 126 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r., nr 151, poz. 1220 ze zm.) za szkody wyrządzone przez bobry w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim odpowiada Skarb Państwa w imieniu którego działa regionalny dyrektor ochrony środowiska. W związku z tym zgłoszenia szkód wyrządzonych przez bobry na terenie powiatu pułtuskiego, należy kierować do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Warszawie Wydział Spraw Terenowych I  w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów.

Wymagane dokumenty potrzebne do rozpatrzenia sprawy:
1) wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry;
2) mapa ewidencyjna z zaznaczeniem działki, na której wystąpiła szkoda;
3) aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów;
4) umowa dzierżawy (w przypadku dzierżawienia działki);
5) upoważnienia od ewentualnych współwłaścicieli;
6) pozwolenie na budowę (w przypadku szkód wyrządzonych w obwałowaniach stawów rybnych) lub pozwolenie wodno-prawne (w przypadku korzystania z wód płynących).

Druk wniosku o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry - pobierz

DYREKTOR
WYDZIAŁU ROLNICTWA,
LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
/-/ Stanisław Jaworowski

dodał/a: DS komentarz [0] |
ZARZĄDZENIE W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PLANÓW URZĄDZENIA LASU - 2012-12-04 13:24:08

Zarządzenie nr 49/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia uproszczonych planów urzadzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa - pobierz

dodał/a: DS komentarz [0] |
INFORMACJA NT. PRACY PUNKTU KASOWEGO - 2012-12-04 10:40:44

Uprzejmie informujemy,
że 8 grudnia 2012 r. (sobota)
PUNKT KASOWY
w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
będzie czynny w godzinach 8.00 -13.00 

dodał/a: DS komentarz [0] |
STYPENDYŚCI STAROSTY PUŁTUSKIEGO - 2012-12-03 13:00:20

Na XXVIII Sesji Rady Powiatu, 27 listopada 2012 r. zostały wręczone stypendia  Starosty Pułtuskiego,  przyznane na podstawie  „Programu wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce uczniów szkół prowadzonych przez Powiat”. 
Za wybitne wyniki w nauce stypendium Starosty Pułtuskiego otrzymało 6 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku:
1. Mateusz Banaszewski – uczeń klasy II -  średnia 5,27
2. Oliwia Farska – uczennica klasy II – średnia 5,00
3. Maria Gutkowska – uczennica klasy II – średnia 5,20
4. Anna Błońska – uczennica klasy II – średnia 5,14
5. Martyna Wydra – uczennica klasy II – średnia 5,00

SSP_ZW ramach tego samego programu, za wybitne osiągnięcia artystyczne  nagrodzonych zostało  dwoje  uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku:
1. Bartłomiej Karwański – uczeń klasy III (reprezentował szkołę w ważnych uroczystościach artystycznych o zasięgu szkolnym, powiatowym i ogólnopolskim)
2. Kinga Szajczyk – uczennica klasy III – uzyskała tytuł finalisty ogólnopolskiego konkursu recytacji poezji i prozy Aleksandra Puszkina i Adama Mickiewicza „Puszkiniana 2012”

SSP_1

Wręczono również, przyznane na podstawie "Regulaminu w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych" -  stypendia Starosty Pułtuskiego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych :
- uczniom Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi :
1. Łukaszowi Rurantowi
2. Jakubowi Groszkowskiemu
3. Filipowi Kaczmarczykowi
4. Kamilowi Jagielskiemu
5. Wojciechowi Godlewskiemu
6. Szymonowi Szczepankowskiemu
7. Rafałowi Bartosiakowi
8. Karolowi Kaczmarczykowi
9. Kamilowi Kozłowskiemu
10. Arkadiuszowi Ciskowskiemu
11. Markowi Sobierajowi
12. Karolowi Nalewajkowi

SSP_3


- uczniom  Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku:
1. Patrykowi Bartczakowi
2. Michałowi Wardzie
3. Pawłowi Jaworskiemu
4. Piotrowi  Niedbale
5. Mateuszowi Prusińskiemu
6. Łukaszowi Siemkowi
7. Waldemarowi Obidzińskiemu

SSP_4


- uczniom Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku:
1. Danielowi Mikołaszkowi
2. Ewelinie Nowosielskiej

SSP_5

            

dodał/a: DS komentarz [0] |
DOFINANSOWANIE PROJEKTU: „Praktyka zawodowa w Austrii dobrym startem do kariery uczniów techników z Powiatu Pułtuskiego - 2012-11-29 14:47:55

Z przyjemnością informujemy, że Powiat Pułtuski otrzymał dofinansowanie na projekt „Praktyka zawodowa w Austrii dobrym startem do kariery uczniów techników z Powiatu Pułtuskiego”w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci  IVT – Mobilność (praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się).

Zasadniczym celem projektu jest doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów z Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku oraz uczniów z Zespołu Szkół im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku, poszerzanie ich kompetencji i wiedzy w oparciu o europejskie standardy obowiązujące w branży gastronomicznej i informatycznej. Ważnym aspektem jest również poznanie kultury i historii kraju goszczącego naszą młodzież oraz doskonalenie posługiwania się językiem niemieckim.

W ramach projektu 16 osób wyjedzie na 4 tygodniowe praktyki w Austrii.
Dla uczniów zostaną zorganizowane zajęcia przygotowawcze do odbycia praktyk: 
- kurs z języka niemieckiego,
- kurs pedagogiczny,
- przygotowanie kulturowe.

Czas trwania projektu: 01.02.2013r. – 31.07.2013r.
Wartość projektu – 169 224,22 zł

   Wydział Rozwoju i Promocji
Starostwa Powiatowego w Pułtusku

dodał/a: DS komentarz [0] |
Stworzenie własnego miejsca pracy w spółdzielni socjalnej - INFORMACJA NT. PROJEKTU - 2012-11-28 11:46:57

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europeskiego Funduszu Społecznego


Jeżeli:

- mieszkasz w jednym z powiatów: pułtuskim, ostrołęckim, makowskim, wyszkowskim, ostrowskim lub w Ostrołęce…

- jesteś osobą bezrobotną lub/i niepełnosprawną…

- długotrwale odczuwasz skutki kryzysu…

- tęsknisz za stabilizacją życiową...

- czujesz, że nie radzisz sobie z problemami…

Daj szansę sobie i innym!
Razem z nami stworzysz swoje własne miejsce pracy w spółdzielni socjalnej.

Zyskasz:
• stabilne zatrudnienie w firmie, którą będziesz współtworzyć;

• 20 000 zł jako wkład „na start” własnego przedsiębiorstwa socjalnego;

• szkolenia i warsztaty dotyczące m.in.:
- komunikacji interpersonalnej i motywacji;
- przygotowania biznesplanu;
- praktycznej wiedzy odnośnie zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej;

• doradztwo z zakresu prawa, księgowości i marketingu;

• zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i warsztaty;

• usługi tłumacza języka migowego;

• wsparcie psychologiczne i doradztwo zawodowe;

• pomoc w opiece nad dziećmi w trakcie zajęć;

• poczucie sensu i bezpieczeństwa;

• szansę na realizację własnych marzeń.

Skontaktuj się z nami jak najszybciej:
telefonicznie: 22 403 53 25 lub e-mailowo: praca@iwes.pl 

www.iwes.pl 
Innowacyjnie wspieramy ekonomię społeczną

Organizatorami przedsięwzięcia, które potrwa do 31 lipca 2014 r. są: Fundacja „Fundusz Współpracy”, Stowarzyszenie Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny
oraz Gmina Długosiodło.

Projekt „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

dodał/a: DS komentarz [0] |
ZAPROSZENIE NA PREZENTACJĘ SPRZĘTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 2012-11-27 11:31:53

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pułtusku

zaprasza

osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Pułtuskiego

n a   p r e z e n t a c j ę
specjalistycznego sprzętu komputerowego
wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń lektorskich i brajlowskich

przeznaczonych dla osób niewidomych, słabowidzących i z dysfunkcją narządu ruchu.

Prezentacja zostanie zorganizowana przez firmę Altix, specjalizującą się w sprzęcie dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Spotkanie odbędzie się 29 listopada 2012r. o godz. 12.00 w Sali Rady ul. Daszyńskiego 19 w Pułtusku.

dodał/a: DS komentarz [0] |
Projekt pn.: „Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w województwie mazowieckim” - 2012-11-23 13:12:03

Człowiek - najlepsza inwestycja

22 listopada br. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku odbyło się spotkanie Powiatowego Partnerstwa na rzecz wspierania tworzenia miejsc pracy w sektorze „zielonej gospodarki” w powiecie pułtuskim.
Porozumienie Partnerskie zostało zawarte 31.08.2012r. w ramach projektu pn. „Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w województwie mazowieckim”, którego Liderem jest Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”.
Partnerzy Porozumienia:
•Starostwo Powiatowe w Pułtusku
•Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku
•Urząd Gminy Zatory
•Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku

W trakcie trwania projektu, Partnerstwo wypracuje strategię tworzenia zielonych miejsc pracy wysokiej jakości dla powiatu pułtuskiego.
Przedstawiciele Partnerstwa będą mieli wpływ na przebieg projektu poprzez wyrażanie opinii i przedstawianie propozycji w zakresie planowanych przedsięwzięć projektowych zarówno podczas spotkań bezpośrednich, jak i za pośrednictwem forum: http://www.zielonemazowsze.pl/forum/.
Pracownicy instytucji zaangażowanych w projekt będą mogli ponadto zaadaptować na potrzeby swojego powiatu/gminy najlepsze praktyki zagraniczne opracowane w ramach analizy porównawczej.
Projekt „Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w woj. mazowieckim” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na Platformie Współpracy z Beneficjentami - http://www.zielonemazowsze.pl/partnerstwa.html 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

dodał/a: DS komentarz [0] |
III Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej „Pieśń ujdzie cało” - 2012-11-22 11:54:00

III Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej_6

III PKPP_7

15 listopada 2012 r. w Sali Maneż Domu Polonii w Pułtusku odbył się III Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej „Pieśń ujdzie cało”. Organizatorem wydarzenia był Związek Piłsudczyków RP Koło w Pułtusku oraz Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku. W jury konkursy zasiedli – Ryszard Poznakowski (przewodniczący),  Artur Miler, Fryderyk Pawelec.

III Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej

Rozpoczęcie zmagań konkursowych poprzedził występ Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP w Pułtusku, która wykonała wiązankę pieśni patriotycznych. Historie wykonywanych w konkursie utworów, informacje o ich autorach, zapowiedzi występów artystów, publiczności prezentowali: pomysłodawczyni konkursu, nauczycielka Wanda Koniecka - Pieńkos oraz uczniowie Daria Borek, Kinga Kozłowska i Tomasz Karwański. Warto podkreślić, że w tegorocznej edycji konkursu, część artystów, ku zadowoleniu słuchaczy,  zdobyła się na prezentację niestandardowych utworów patriotycznych. 

III Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej-2

III Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej

Organizatorzy przygotowali miłe niespodzianki dla publiczności – występ akordeonowy Andrzeja Grabowskiego, Honorowego Prezesa pułtuskiego Koła Związku Piłsudczyków RP oraz występ członków Stowarzyszenia Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zasławskich.

III Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej-3

Wykonanie utworu „Hymn Sybiraków” poprzedziło uhonorowanie przez organizatorów wiązanką białych róż, sybiraczki, znanej pułtuszczanom emerytowanej nauczycielki Pani Aldony Łaszczych. 

III Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej-4

Zwycięzcy III Powiatowego Konkursu Pieśni Patriotycznej „Pieśń ujdzie cało” w kategorii szkół gimnazjalnych:I miejsce – Bartłomiej Grzechnik (za wykonanie piosenki z repertuaru Anny Jantar „Nie żałujcie serca dziewczyny”)II miejsce – Dominika Balińska (za wykonanie piosenki z repertuaru Ani Dąbrowskiej „Musimy wierzyć”)III miejsce – Kinga Kisiel (za wykonanie piosenki z repertuaru Reginy Pisarek „Odpowiedz nam Ojczyzno”)

Zwycięzcy III Powiatowego Konkursu Pieśni Patriotycznej „Pieśń ujdzie cało” w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:I miejsce – Ewelina Wróblewska (za wykonanie piosenki „Powrót”)II miejsce – Karolina Baraniczenko  (za wykonanie piosenki z repertuaru Anity Lipnickiej „A jeśli nie wrócę”)III miejsce – Kinga Szajczyk (za wykonanie piosenki z repertuaru Haliny Młynkovej „Za wolność”)

Nagrodę specjalną – za odwagę występu a capella – jury przyznało  Adamowi Zarębie (wykonawcy piosenki „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”).

Nagrodę specjalną fundator Pani Aldona Łaszczych przyznała – Chórowi z Publicznego Gimnazjum w Obrytem (za wykonanie „Hymnu Sybiraków”)

dodał/a: DS komentarz [0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] aktualne newsy
BIP_ESP_PROCEDURY

Biuletyn Informacji Publicznej


Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Jak załatwić sprawę ?

stan spraw: praw jazdy i dow. rejestracyjnych
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Galerie
Powiat pułtuski
Miasto Pułtusk
Sesje RP
Budowa szpitala
Imprezy sportowe
Ćwiczenia
Certyfikaty, dyplomy i podziękowania
Inne

© 2019   Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by Plocman Sp z o.o.