szukaj:
 Imieniny: Grzegorza i Aleksandra środa, 24 kwietnia 2019  
Menu główne
strona główna
katalog dobrych stron
księga gości
o powiecie
godziny pracy/kontakt
Powiat Pułtuski / Starostwo
Władze Powiatu
Wydziały Starostwa/Samodzielne stanowiska
Gminy Powiatu
Jednostki organizacyjne, inspekcje i straże
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Organizacje pozarządowe
Jak załatwić sprawę
Projekty unijne
Biuro rzeczy znalezionych
PRACA APTEK
Dane teleadresowe
"Portret terytorium" GUS
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Opłaty
Wydział Kominikacji i Dróg
______
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
______
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
______
Wydział Budownictwa i Architektury
______
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Ogłoszenia
Kupię (0)
Praca (0)
Różne (0)
Sprzedam (0)
Zamienię (0)
Polecane strony


Plebiscyt "Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu"


AH w Pułtusku


STOP wykluczeniu


Związek Powiatów Polskich


Agencja Nieruchomości Rolnych


Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku


Zespoł Szkół Zawodowych w Pułtusku


Zespoł Szkół im. B. Prusa w Pułtusku


Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku


Zespół Szkół w Golądkowie


Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela


HDK PCK Pułtusk


MODR w Warszawie
SIERPIEŃ 1980 -2010 - 2010-08-31 09:48:10

31 sierpnia 1980 roku narodziła się “Solidarność”. Przyniosła nadzieję Polsce i światu. Ziściła się ona po latach walki, gdy Polacy i inne narody zdławione przez komunizm odzyskały niepodległość, zaś każdy z nas – wolność.

Porozumienia Sierpniowe i powstanie NSZZ - “Solidarność” były jednym z najważniejszych momentów na drodze do odzyskania przez Polskę niepodległości i upadku systemu komunistycznego w Europie.

31 sierpnia 1980 roku strajkujący w Gdańsku robotnicy zmusili komunistyczne władze do kapitulacji i zgody na powstanie niezależnych związków zawodowych. Wydarzenie to, wraz z porozumieniami w Szczecinie i w Jastrzębiu, na trwałe zmieniło historię nie tylko Polski, ale i całego świata. Mimo, iż przemiany próbowano powstrzymać wprowadzając stan wojenny, upadek systemu komunistycznego odwleczono tylko o 9 lat.

Rocznica tych wydarzeń to nasze wspólne święto, święto naszej wolności.

dodał/a: DS komentarz [0] |
KOMUNIKAT - OSTRZEŻENIE O INTESYWNYCH OPADACH DESZCZU - 2010-08-30 14:55:16

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KOMUNIKAT
O INTESYWNYCH OPADACH DESZCZU

Nazwa biura: Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW Oddział w Warszawie
OSTRZEŻENIE Nr 96
Zjawisko: Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 06:00 dnia 31.08.2010 do godz. 08:00 dnia 01.09.2010
Obszar: Województwo mazowieckie
Przebieg: W ciągu najbliższej doby przewiduje się wystąpienie opadów deszczu o wysokości 40-60 mm/24h, lokalnie do 80 mm/24h.
Skutki: Podtopienia; uszkodzenia dróg i budynków; trudności komunikacyjne.
Dyżurny synoptyk: Katarzyna Ścisłowska
Godzina i data wydania: godz. 13:08 dnia 30.08.2010

Dyżurny WCZK
Starszy Inspektor
/-/ Piotr Głowacki

dodał/a: MariuszKo komentarz [0] |
W INTENCJI CZŁONKÓW ZWIĄZKU REPRESJONOWANYCH POLITYCZNIE ŻOŁNIERZY GÓRNIKÓW - 2010-08-26 12:09:14

W niedzielę - 5 września 2010 r. - o godz. 11.00
w Kościele pw. św. Józefa w Pułtusku
zostanie odprawiona Msza św. w intencji żyjących i zmarłych
członków Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników.

dodał/a: DS komentarz [0] |
Z A W I A D O M I E N I E - 2010-08-20 10:51:17

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 sierpnia 2010r. (wtorek) o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Pułtusku, ul. Białowiejska 5  (Sala Narad) odbędzie się
XL Sesja Rady Powiatu w Pułtusku, na którą serdecznie zapraszam.

Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji.
2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2010r.
3.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok  2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r.
4.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu „Zintegrowany System Informacji o Nieruchomości”. 
5.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie założenia przedszkola specjalnego.
6.Wolne wnioski  i oświadczenia radnych
7.Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
 
/-/ inż. Czesław Czerski

dodał/a: DS komentarz [0] |
ZAWIADOMIENIE - 2010-08-20 10:45:04

Z A W I A D O M I E N I E

Starosta Pułtuski działając na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) informuje, że zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Strzegocin gmina Świercze. Czynności techniczne wykonuje firma: GEOIDA Spółka Cywilna Mirosław Mędrzejewski & Wojciech Zawadzki z siedzibą w Siedlcach przy ul. Wyszyńskiego 18.
Wyłożenie operatu odbędzie się w dniach od 6 września 2010 r. do 24 września  2010 r., w godzinach od 8.00 do 16.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5 w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (wejście “E”).
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
W przypadku uwag do danych ujawnionych w projekcie operatu opisowo - kartograficznego należy przedstawić do wglądu dokumenty dotyczące prawa własności
i dokumenty określające granice tego prawa oraz dokumenty opisujące budynki. Należą do nich: akty nadania, postanowienia sądu, akty własności ziemi, akty notarialne, mapy, dokumentacja geodezyjna oraz dokumentacja architektoniczno-budowlana itp.
W przypadku zgłoszenia uwag do w/w projektu operatu powstanie protokół, w którym sporządzona będzie wzmianka o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu, nie stanowi przeszkody do kontynuowania postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

S T A R O S T A
inż. Andrzej Dolecki

dodał/a: DS komentarz [0] |
Komunikat o sytuacji po przejściu huraganowych wiatrów z intesywnymi opadami deszczu na terenie Powiatu Pułtuskiego - 2010-08-16 15:38:19

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PUŁTUSKU
16.08.2010
KOMUNIKAT
O SYTUACJI PO PRZEJŚCIU HURAGANOWYCH WIATRÓW Z INTESYWNYMI OPADAMI DESZCZU
NA TERENIE POWIATU PUŁTUSKIEGO

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku informuje, że po przejściu huraganowych wiatrów oraz intensywnych opadów deszczu jakie miały miejsce w dniu 15 sierpnia br. w powiecie pułtuskim miały miejsce następujące zdarzenia:
I . Gmina Zatory:
- 4 budynki mieszkalne (zerwane lub uszkodzone dachy),
- zerwane pokrycie dachowe (blacha) na bloku mieszkalnym,
- częściowo zerwany dach na budynku szkoły, oraz budynku Urzędu Gminy,
- 17 stodół – zerwane dachy, cześć z nich zostało przewrócone przez wiatr;
- częściowemu zniszczeniu uległo 4 budynki inwentarskie.
II. Gmina Gzy: brak prądu w miejscowościach - Porzowo, Ostaszewo Pańki.
III. Gmina Świercze: z powodu braku zasilania w energię elektryczną nie działa wodociąg w gminie. Powiadomiono Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pułtusku. Z informacji Wójta Gminy Świercze wynika, że do godzin wieczornych zasilenie w energię elektryczną zostanie przywrócone.
IV. Zalane zostały piwnice w budynkach mieszkalnych w miejscowościach: Pułtusk, ul. Letniskowa, Gładczyn Szlachecki i Zatory.
V. Powalone drzewa -18 zdarzeń głównie w gminach: Zatory, Obryte i Świercze.   

PCZK

W dniu 16 sierpnia br. odbyła się odprawa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Zatorach, w którym uczestniczył z ramienia Starosty Pułtuskiego Dyrektor Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku.   Zarządzeniem Wójta Gminy Zatory powołana została komisja ds. szacowania strat zgodnie z obowiązującymi przepisami MSWiA. Trwa szacowanie strat.
W działaniach związanych z usuwaniem szkód uczestniczyły służby powiatowe: Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.  Do chwili obecnej, do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku nie wpłynęły informacje o innych zdarzeniach na terenie Powiatu Pułtuskiego.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 
Robert Dynak

dodał/a: MariuszKo komentarz [0] |
„Nowoczesne wyposażenie szpitala gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów” - 2010-08-16 11:35:50

Informacja dotycząca projektu

„Nowoczesne wyposażenie szpitala gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów”

Całkowita wartość projektu: 10.148.230,00 złWkład Unii Europejskiej: 8.625.995,50 złBeneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki w Pułtusku ul. Daszyńskiego 2, 06-100 Pułtusk

Głównym przedmiotem projektu jest poprawa dostępności i jakości opieki zdrowotnej w Powiecie Pułtuskim, poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej do szpitala oraz wyposażenie oddziałów w sprzęt zwiększający dostępność do usług dla osób niepełnosprawnych.

INFORMACJA - czytaj

 

dodał/a: DS komentarz [0] |
WIZYTACJA BUDOWY SZPITALA - 2010-08-10 13:40:13

WIZYTACJA  BUDOWY SZPITALA

szpital1

W poniedziałek, 9 sierpnia Rada Społeczna SPZOZ wraz z Radnymi Rady Powiatu dokonała wizytacji budowy szpitala w Pułtusku.

Przedstawiciele SPZOZ i Inwestora Zastępczego WPUI sp. z o.o. poinformowali o harmonogramie działań oddania szpitala do użytkowania oraz dokonali prezentacji zakupionego, zamontowanego  sprzętu i aparatury medycznej.

szpital2

dodał/a: DS komentarz [0] |
OBCHODY 90.ROCZNICY BITWY WARSZAWSKIEJ - 2010-08-10 11:02:05

STAROSTA PUŁTUSKI oraz BURMISTRZ MIASTA PUŁTUSK
zapraszają mieszkańców
MIASTA I GMINY PUŁTUSK oraz POWIATU PUŁTUSKIEGO
na

OBCHODY 90.ROCZNICY
BITWY WARSZAWSKIEJ

13 sierpnia
19.00 -  Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Koło w Pułtusku zaprasza na uroczystość złożenia kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Warszawskiej 27.

15 sierpnia - PROGRAM OFICJALNYCH UROCZYSTOŚCI

10.45 -  Zbiórka pocztów sztandarowych i uroczystości na I cmentarzu
11.00 - Uroczystości przed mogiłą żołnierzy poległych w 1920 r.
 *przemówienia okolicznościowe
 *złożenie kwiatów przez uczestników uroczystości
12.00 - Msza św. w Bazylice w intencji Ojczyzny

IMPREZY TOWARZYSZĄCE w dniach 14-15 sierpnia

14 sierpnia
9.00 - Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Miasta Pułtusk - Stadion Miejski
11.00 - Turniej Siatkowej Piłki Plażowej chłopców do 17 lat o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Pułtusku GRAND PRIX - Plaża Miejska
11.00 - Turniej Siatkowej Piłki Plażowej dziewcząt OPEN o Puchar Dyrektora MOSiR GRAND PRIX - Plaża
Miejska

15 sierpnia
9.00 - Indywidualny Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pułtusku -
Stadion Miejski
11.00 - Turniej Siatkowej Piłki Plażowej mężczyzn OPEN o puchar Burmistrza Miasta Pułtusk GRAND PRIX -
Plaża Miejska

ZAPRASZAMY

dodał/a: DS komentarz [0] |
OGŁOSZENIE DOT. RZECZY ZNALEZIONYCH - 2010-08-10 10:30:27

 OGŁOSZENIE DOT. RZECZY ZNALEZIONYCH

W Wydziale Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Pułtusku, realizującym w imieniu Starosty Pułtuskiego zadania z zakresu spraw dotyczących rzeczy znalezionych, znajdują się następujące rzeczy znalezione:
1. rower typu damka – znaleziony 11.12.2007 r. w Pułtusku, w okolicy ul. Daszyńskiego,
2. telefon komórkowy - znaleziony 12.03.2008 r. w Pułtuskuprzy ul. Mickiewicza,
3. telefon komórkowy - znaleziony 20.07.2008r. w Pułtuskuprzy ul. Białowiejskiej,
4. portfel damski- znaleziony 16.12.2008 r. w Pułtusku przy ul. Rynek,
5. portfel damski z zawartością pieniędzy – znaleziony 23.07.2009 r.w Pułtusku przy ul. Świętojańskiej,
6. telefon komórkowy – znaleziony 23.06.2010 r.  w Pułtusku, przy ul. Rynek,
7. telefon komórkowy – znaleziony 27.07.2010 r.  w Pułtusku, na Plaży Miejskiej.

Właściciele tych przedmiotów mogą odebrać swoją własność po dopełnieniu formalności w Wydziale Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Białowiejska 5 – I piętro, pokój nr 13. 

dodał/a: DS komentarz [0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] aktualne newsy
BIP_ESP_PROCEDURY

Biuletyn Informacji Publicznej


Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Jak załatwić sprawę ?

stan spraw: praw jazdy i dow. rejestracyjnych
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Galerie
Powiat pułtuski
Miasto Pułtusk
Sesje RP
Budowa szpitala
Imprezy sportowe
Ćwiczenia
Certyfikaty, dyplomy i podziękowania
Inne

© 2019   Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by Plocman Sp z o.o.