szukaj:
 Imieniny: Jana i Danuty niedziela, 24 czerwca 2018  
Menu główne
strona główna
katalog dobrych stron
księga gości
o powiecie
godziny pracy/kontakt
Powiat Pułtuski / Starostwo
Władze Powiatu
Wydziały Starostwa/Samodzielne stanowiska
Gminy Powiatu
Jednostki organizacyjne, inspekcje i straże
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Organizacje pozarządowe
Jak załatwić sprawę
Projekty unijne
Biuro rzeczy znalezionych
PRACA APTEK
Dane teleadresowe
"Portret terytorium" GUS
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Opłaty
Wydział Kominikacji i Dróg
______
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
______
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
______
Wydział Budownictwa i Architektury
______
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Ogłoszenia
Kupię (0)
Praca (0)
Różne (0)
Sprzedam (0)
Zamienię (0)
Polecane strony


Plebiscyt "Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu"


AH w Pułtusku


STOP wykluczeniu


Związek Powiatów Polskich


Agencja Nieruchomości Rolnych


Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku


Zespoł Szkół Zawodowych w Pułtusku


Zespoł Szkół im. B. Prusa w Pułtusku


Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku


Zespół Szkół w Golądkowie


Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela


HDK PCK Pułtusk


MODR w Warszawie
WYNIKI WYBORÓW DO RADY POWIATU - 2010-11-25 15:25:44

W niedzielę, 21 listopada br. odbyły się wybory samorządowe.
Do 17-osobowej Rady Powiatu w Pułtusku wybrani zostali:

- Halina Zofia Banach
- Wiesław Cienkowski
- Czesław Czerski
- Andrzej Dolecki 
- Krystyna Maria Estkowska 
- Zbigniew Zenon Kołodziejski 
- Zenon Marian Kowalewski 
- Henryk Kwiatkowski 
- Krzysztof Łachmański
- Jan Mroczkowski 
- Tadeusz Nalewajk 
- Krzysztof Janusz Pieńkos
- Witold Saracyn
- Dorota Sobolewska - Biesiekierska
- Zbigniew Jan Szczepanik
- Edward Marek Wroniewski
- Jan Zalewski

http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/140000/142400.html

dodał/a: DS komentarz [0] |
ZAPROSZENIE DYREKTORA DOMU KULTURY "DZIAŁDOWSKA" DO UDZIAŁU W 14. PRZEGLĄDZIE SWOBODNYCH INICJATYW - 2010-11-18 13:55:44

Dyrektor Domu Kultury „DZIAŁDOWSKA” w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy po raz czternasty ogłasza konkurs pod nazwą Przegląd Swobodnych Inicjatyw, obejmujący swym zasięgiem województwo mazowieckie.
Tematami 14. PSI są:
 „rysowanie światłem...” (w kategoriach: fotograficznej i filmowej)
oraz „świat za sto lat” (w kategoriach: plastycznej, literackiej i scenicznej).

Przegląd jest spotkaniem amatorskich zespołów oraz osób indywidualnych. Do udziału zapraszane są dzieci w wieku szkolnym, młodzież oraz dorośli.
Szczegółowe informacje, regulaminy i karty uczestnictwa  w 14. PSI znajdują się na stronie internetowej www.dzialdowska.pl (w zakładce „konkursy”).

dodał/a: DS komentarz [0] |
11 XI - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - 2010-11-17 12:25:26

sosw_dzien niepodleglosci_1

W dniu 5 listopada 2010 r. w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku odbył się uroczysty apel poświęcony rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę pod hasłem: „11 XI – hołd wdzięczności Polska składa”, który przygotowały: p.Katarzyna Barkała, p.Anna Frejlich, p.Małgorzata Grudziąż i p.Wioletta Łątkowska.Przedstawienie historii Polski przybliżyło całej społeczności uczniowskiej trudne lata pod zaborami rosyjskim, pruskim i austriackim. Uczniowie mówili o tym, że przez 123 lata Polska znajdowała się w niewoli. Przez tyle lat zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język i obyczaje. W recytowanych wierszach i w pieśniach patriotycznych zawarta była cała historia ziem polskich pod zaborami do czasów odbudowy państwa. Wszyscy przeżywali święto narodowe w ciszy i skupieniu.

sosw3

Gościem honorowym był płk Aleksander Piątkowski, dzięki któremu udało się zorganizować niecodzienną niespodziankę dla uczniów. Był nią przyjazd żołnierzy pełniących służbę w kompaniach reprezentacyjnych Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego w Warszawie pod dowództwem starszego kaprala Artura Misiejuka. W mundurach wyjściowych reprezentujących trzy rodzaje sił zbrojnych: wojska lądowe, siły powietrzne i marynarkę wojenną, wyposażeni w karabiny z nasadzonymi bagnetami żołnierze zaprezentowali pokaz musztry wykonanej do muzyki Michaela Jacksona. Uczniowie z zapartym tchem obejrzeli musztrę, która wywarła niesamowite i niezapomniane wrażenie. Uczniowie po raz pierwszy mogli zobaczyć żołnierzy z bliska, porozmawiać z nimi oraz wykonać pamiątkowe zdjęcia. Wspomnienia z apelu pozostaną w ich pamięci bardzo długo.

Nauczyciel SOSW

Anna Frejlich

dodał/a: DS komentarz [0] |
I SZKOLNA PREZENTACJA PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ W ZS IM. B.PRUSA - 2010-11-16 13:34:12

ZSPrusa_Prezentacja muzyczna _11 listopada

Z okazji 92. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, uczniowie Zespołu Szkół im. B. Prusa przygotowali I-szą Szkolną Prezentację Pieśni Patriotycznej. Pieczę nad tym przedsięwzięciem sprawowała pani Cecylia Sokołowska, a wspierały ją panie Izabela Gierek i Hanna Kowalska.
W montaż słowno-muzyczny wpleciono utwory hymniczne z okresu niewoli narodowej, pieśni legionowe oraz współczesne piosenki patriotyczne. Utwory te odegrały bowiem dużą rolę w zachowaniu polskości, symbolizowały jedność i odrębność narodu. Były formą społecznej manifestacji uczuć Polaków. Uzdolniona młodzież wykonała następujące pieśni:
- Rotę M. Konopnickiej- dziewczęta z klasy I LP;
- Legiony – P. Bednarz, Ł. Ciecierski i A. Wydra z chórem, przy akompaniamencie Rafała Bryla z kl. I WzA;
- Białą róże – Olga Godlewska z kl. III LP;
- Piechotę – P. Jaskólska, A. Podgórska, N. Suwińska, M. Bartosiewicz, M. Łach i M. Korzon, przy akompaniamencie Rafała Bryla z kl. I WzA;
- Mury Jacka Kaczmarskiego – Martyna Skura z kl. III TŻ i Żaneta Kowalska z kl. II TE wraz z chórem;
- Ojczyznę ks. Stefana Ceberka – Małgorzata Arbudzińska i Joanna Dyga z kl. I LP
- Biały krzyż – Magda Jasińska,  Kasia Deptuła, Sylwia Jadkowska, Martyna Skura i Żaneta Kowalska;
- Powrócisz tu – Żaneta Jaskulska z kl. III Hot;
- Europo – Arek Wydra z kl. III TŻ w towarzystwie chóru.
Występy wokalne przeplatane były komentarzem historycznym, czytanym przez Kasię Wdowińską z kl. II LP.  Dało to niezapomniany efekt, wyzwoliło w uczniach refleksje. Pieśni patriotyczno-narodowe każdemu z nas są bliskie. Śpiewali je nasi przodkowie, śpiewamy i my, z sentymentem patrząc w przeszłość. Dokonuje się w nas transmisja kulturowa, która buduje tradycję, wzmacnia poczucie wspólnoty narodowej. Ojciec Święty Jan Paweł II mawiał:
„Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną.
Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci.
Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi.
Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.”
I jeśli jakość prezentacji mierzyć siłą zaangażowania młodzieży i nauczycielki – pani  Cecylii Sokołowskiej – z pewnością był to najlepszy program edukacyjno-muzyczny zaprezentowany w murach ZSBP.

ZSBP

dodał/a: DS komentarz [0] |
NADCHODZI ZIMA - UWAGA NA TLENEK WĘGLA - apel Wojewody Mazowieckiego - 2010-11-16 12:53:35

NADCHODZI ZIMA - UWAGA NA TLENEK WĘGLA - apel Wojewody Mazowieckiego - czytaj

dodał/a: DS komentarz [0] |
KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT SYSTEMOWY "POMAGAMY NASZYM KLIENTOM, ABY POTRAFILI SAMI SOBIE POMÓC" W 2010 - 2010-11-15 11:09:32

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk
projekt systemowy
"Pomagamy naszym klientom,
aby potrafili sami sobie pomóc"
pcpr_pultusk@interia.pl

PCPR2

W dniu 5 listopada 2010 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku zorganizowało uroczystą konferencję współfinansowaną z EFS, mającą na celu podsumowanie  projektu systemowego pt. „ Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc” w roku 2010.
 W konferencji udział wzięli uczestnicy projektu wraz z otoczeniem. Zaproszenie przyjęły  władze powiatowe oraz dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych wspierających osoby niepełnosprawne.

PCPR1

Wszystkich uczestników oraz zaproszonych gości przywitała dyrektor Centrum Pani Beata Jóźwiak. Następnie koordynator projektu omówiła formy wsparcia jakimi objęci byli uczestnicy projektu oraz przestawiła uczestników, którym udało się podjąć zatrudnienie.
Starosta Pułtuski Pan Andrzej Dolecki w swoim przemówieniu nawiązał do idei projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w których inwestycja w człowieka jest najlepszym dobrem. Życzył uczestnikom projektu powodzenia w realizacji zamierzonych przedsięwzięć.
Następnie uczestnicy  konferencji  obejrzeli prezentację multimedialna z realizacji projektu.
Konferencja przyczyniła się do promocji działań realizowanych w ramach projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Koordynator Projektu
Anna Makówka

dodał/a: DS komentarz [0] |
CERTYFIKAT ISO 9001:2008 DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁTUSKU - 2010-11-12 14:18:15

ISO2010

Starostwo Powiatowe w Pułtusku uzyskało certyfikat zaświadczający o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008 w zakresie: Wykonywanie zadań własnych Powiatu, wykonywanie zadań zleconych w granicach upoważnień ustawowych, wykonywanie innych zadań określonych uchwałami Rady i Zarządu Powiatu.
Działania związane z wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością były realizowane od lipca 2009r. w ramach projektu „ISO dla obszarów metropolitalnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Poddziałanie 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach działań wdrożeniowych pracownicy urzędu uczestniczyli w szkoleniach dotyczących systemu zarządzania jakością oraz  komunikacji interpersonalnej. Przeprowadzone zostały badania satysfakcji klientów oraz pracowników. W ramach badania satysfakcji klientów Starostwa, przeprowadzono anonimowe ankiety o mocnych i słabych stronach organizacji urzędu. Ankietowani – klienci Starostwa, za mocną stronę urzędu uznali kompetencje i życzliwość urzędników. Ta pozytywna opinia pozwala przełamywać stereotyp urzędnika. Opracowane zostały dokumenty systemowe oraz przeprowadzano audyty wewnętrzne.


Projekt jest realizowany przez Związek Powiatów Polskich, Małopolską Agencję Doradczo - Edukacyjną Sp z o.o. oraz Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Badań Społecznych OMIKRON.

dodał/a: DS komentarz [0] |
PODPISANIE UMOWY NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU DOT. WSPARCIA TECHNICZNEGO KP PSP i OSP w POWIECIE PUŁTUSKIM - 2010-11-10 12:50:04

zamek_10_11_10

W środę, 10 listopada  w Domu Polonii w Pułtusku odbyło się  uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pt. „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego Powiatu Pułtuskiego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach priorytetu IV. „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, działania 4.4. „Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Umowę podpiali: w imieniu samorządu województwa mazowieckiego Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz w imieniu powiatu pułtuskiego Andrzej Dolecki – Starosta Pułtuski i Witold Saracyn – Wicestarosta Pułtuski. Wartość projektu to ok. 4 mln zł, w tym 600 000 zł udziału własnego zostało zagwarantowane przez powiat pułtuski i partnerów projektu – 6 gmin powiatu pułtuskiego.

Dzięki projektowi przygotowanemu przez Wydział Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Pułtusku, we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, KP PSP oraz ochotnicza straż pożarna sześciu gmin powiatu pułtuskiego (Pułtusk, Gzy, Pokrzywnica, Świercze, Winnica, Zatory) zostaną doposażone w specjalistyczny sprzęt ratowniczo – gaśniczy.

W ramach projektu przewidziano zakup m.in.:.

- 2 samochodów ratownictwa wodnego z wyposażeniem,
- 5 lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych,
- 2 motorowych łodzi ratowniczych z silnikiem zaburtowym,
- wyposażenia indywidualnego strażaków grupy nurkowej,
- sonaru skanującego,
- trapu ratowniczego, pneumatycznego, antypoślizgowego,
- zestawu ratowniczego narzędzi hydraulicznych,
- sygnalizatora bezruchu,
- generatora piany lekkiej,
- agregatów prądotwórczych (jednofazowego, trójfazowego),
- pił spalinowych,
- przecinarek ratowniczych,
- radiotelefonów,
- motopompy pożarniczej,
- motopompy pływającej,
- wentylatora oddymiającego,
- kompletu poduszek podnoszących, niskociśnieniowych. 

dodał/a: DS komentarz [0] |
PROJEKTY DROGOWE POWIATU PUŁTUSKIEGO ZAKWALIFIKOWANE DO DOFINANSOWANIA - 2010-11-04 14:23:40
W ramach III edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 samorządy powiatowe złożyły do Wojewody Mazowieckiego 65 wniosków.
Wśród 24 projektów samorządów powiatowych z Mazowsza, zakwalifikowanych do realizacji w 2011 r., znalazły się  2 projekty powiatu pułtuskiego.
29 października br. ogłoszono listy rankingowe. Do dofinansowania zakwalifikowano projekty powiatu pułtuskiego:
- pod nr 14 -  projekt ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2422 W Nasielsk – Strzegocin na odcinku Kowalewice – Strzegocin od km 7+590,65 do km 10+769,68”;  dł. odc.3 179,03 mb; wnioskowany wkład własny 1 997 920,00 zł; wnioskowana kwota dotacji 1 997 920,00 zł.
- pod nr 24 – projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407 W Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku ul. Tartaczna od km 33+864,07 do km 36+126,00", dł. odc. 2 262 mb; wnioskowany wkład własny 1 401 070,00 zł ; wnioskowana kwota dotacji 1 401 070,00 zł. Ze względu na limit środków dofinansowanie z kwoty 1 401 070,00 zł zostanie zmniejszone do 384 192,58 zł.
dodał/a: DS komentarz [0] |
ODPRAWA DOT. OCENY STANU BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO - 2010-11-03 15:09:25

 ODPRAWA
 POWIATOWEGO ZESPOŁU
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
DOTYCZĄCA OCENY STANU BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO

   odprawa pzzk2

26 października 2010 r. w Sali Rady Powiatu w Pułtusku przy ul. Daszyńskiego 19, pod przewodnictwem Starosty Pułtuskiego Andrzeja Doleckiego, odbyła się odprawa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem przedstawiciela Wojewody Mazowieckiego, Radnego Sejmiku Samorządowego Województwa Mazowieckiego Witolda Chrzanowskiego, organów zarządzania kryzysowego gmin, powiatowych służb, inspekcji i straży  - dotycząca wpływu modernizacji wałów przeciwpowodziowych na bezpieczeństwo Pułtuska i analizy stanu zagrożenia i przygotowania do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej oraz ewakuacji ludności  na terenie powiatu pułtuskiego.
Jerzy Okoń - Kierownik Inspektoratu w Pułtusku WZMiUW poinformował, że zakończenie prac modernizacyjnych wałów przeciwpowodziowych chroniących tereny Pułtuska planowane jest na koniec listopada 2011 roku. Zapewnił członków Zespołu, że prace modernizacyjne  nie będą powodować zagrożenia bezpieczeństwa powodziowego, gdyż wykonawca zobowiązał się do ich zabezpieczenia w przypadku wystąpienia wysokich stanów wód.
Kierownik Nadzoru Wodnego w Zarządzie Zlewni Narwi w Pułtusku RZGW  w Warszawie – Grzegorz Śniadowski poinformował, że w dniu 26 października odbył się przegląd urządzeń hydrotechnicznych administrowanych przez RZGW na odcinku Pułtusk - Gąsiorowo. Zaznaczył, że zapora boczna jest budowlą III klasy, której stan techniczny jest zadawalający. Uszkodzenia powodowane przez bobry i krety usuwane są na bieżąco. Przepompownie odprowadzające wodę z filtracji i rowów melioracyjnych są  sprawne technicznie.     
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku – Krzysztof Chodyna poinformował, że Policja w Pułtusku posiada opracowany plan operacyjny KP Policji na wypadek powodzi i w razie potrzeby udzieli wsparcia organom zarządzania kryzysowego gmin z udziałem  pododdziałów odwodowych Policji z województwa.
Przedstawiciel Urzędu Miejskiego  w Pułtusku – Wincenty Bogusz przedstawił organizację stanu przygotowania do ewakuacji II stopnia na wypadek wystąpienia masowego zagrożenia powodziowego. Poinformował, że miasto Pułtusk wydzieliło siły i środki do akcji przeciwpowodziowej, które zostaną zadysponowane zgodnie ze stanami wody w rzece Narew.
Dyrektor Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – Robert Dynak omówił organizację przepływu informacji na potrzeby akcji powodziowej oraz stan wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.  Zwrócił się do organów zarządzania kryzysowego o priorytetowe potraktowanie właściwego wyposażenia magazynów w worki i folię do uszczelniania przecieków i podwyższania korony wałów, kamizelki ratunkowe oraz wyposażenie do kwaterowania ewakuowanej ludności. Przypomniał, że na terenach przewidywanego zatopienia powodziowego zamieszkuje ponad 6000 osób. Podkreśli, że skutki tegorocznych powodzi spowodowały tragedię  dla wielu ludzi w Polsce. Stąd też działania powiatowego sztabu i centrum zarządzania kryzysowego są nakierowane na właściwe przygotowanie się do powodzi – w myśl zasady, że lepiej jest zapobiegać niż reagować. Urządzenia techniczne chroniące przed powodzią nie zapewnią 100 % ochrony, zatem organy zarządzania kryzysowego powinny być właściwie przygotowane do akcji, a w szczególności do ewakuacji ludności i mienia z terenów bezpośredniego zatopienia powodziowego w powiecie pułtuskim. Jak wskazały doświadczenia br. zagrożenie powodziowe może dotyczyć każdego rejonu w powiecie pułtuskim, zatem niezbędne jest wyposażenie pododdziałów  Straży Pożarnych w pompy o dużej wydajności umożliwiających skuteczne prowadzenie akcji ratowniczej w czasie gwałtownych opadów atmosferycznych.
Na zakończenie odbyła się wizja lokalna, modernizowanego lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego, podczas której Jerzy Okoń Kierownik Inspektoratu w Pułtusku zaprezentował techniczne zasady modernizacji wału, a członkowie sztabu kryzysowego mieli możliwość realnej oceny prowadzonych prac modernizacyjnych oraz bezpieczeństwa powodziowego. 
Dzięki modernizacji wałów chroniących tereny Pułtuska przed powodzią  mieszkańcy Pułtuska, w tym osiedla Popławy mogą czuć się bezpiecznie. 
  odprawa pzzk

dodał/a: DS komentarz [0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] aktualne newsy
BIP_ESP_PROCEDURY

Biuletyn Informacji Publicznej


Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Jak załatwić sprawę ?

stan spraw: praw jazdy i dow. rejestracyjnych
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Galerie
Powiat pułtuski
Miasto Pułtusk
Sesje RP
Budowa szpitala
Imprezy sportowe
Ćwiczenia
Certyfikaty, dyplomy i podziękowania
Inne

© 2018   Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by Plocman Sp z o.o.