szukaj:
 Imieniny: Marty i Małgorzaty piątek, 22 lutego 2019  
Menu główne
strona główna
katalog dobrych stron
księga gości
o powiecie
godziny pracy/kontakt
Powiat Pułtuski / Starostwo
Władze Powiatu
Wydziały Starostwa/Samodzielne stanowiska
Gminy Powiatu
Jednostki organizacyjne, inspekcje i straże
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Organizacje pozarządowe
Jak załatwić sprawę
Projekty unijne
Biuro rzeczy znalezionych
PRACA APTEK
Dane teleadresowe
"Portret terytorium" GUS
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Opłaty
Wydział Kominikacji i Dróg
______
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
______
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
______
Wydział Budownictwa i Architektury
______
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Ogłoszenia
Kupię (0)
Praca (0)
Różne (0)
Sprzedam (0)
Zamienię (0)
Polecane strony


Plebiscyt "Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu"


AH w Pułtusku


STOP wykluczeniu


Związek Powiatów Polskich


Agencja Nieruchomości Rolnych


Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku


Zespoł Szkół Zawodowych w Pułtusku


Zespoł Szkół im. B. Prusa w Pułtusku


Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku


Zespół Szkół w Golądkowie


Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela


HDK PCK Pułtusk


MODR w Warszawie
ROLNICY WIEDZĄ JAK ŻYĆ ZDROWO I BEZPIECZNIE - 2010-12-07 14:50:45

Finał I edycji Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów.

Wielu rolników niebezpieczeństwa nie zauważa, nie chce go widzieć lub lekceważy. Skutkiem takiego myślenia są wypadki przy pracy rolniczej, których ofiarą jest nie tylko człowiek ale i jego najbliższe otoczenie.

Organizacja konkursów to dobra metoda by podjąć próbę dotarcia do świadomości rolników, aby zaczęli przestrzegać elementarnych zasad bezpiecznej pracy, które pozwolą uniknąć zagrożeń lub znacznie je ograniczyć.

Idąc za śladem sprawdzonych form promujących bezpieczeństwo pracy na roli Oddział Regionalny KRUS w Warszawie wspomagany przez liczne instytucje samorządowe (Urzędy Gmin, Starostwa Powiatowe), we współpracy z lokalnymi mediami ogłosił w bieżącym roku Mazowiecki Konkurs Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów.

CIĄG DALSZY - proszę wybrać zakładkę "więcej"

dodał/a: DS więcej | komentarz [0] |
OSTRZEŻENIE DOT.OPADÓW MARZNĄCYCH - 2010-12-07 14:37:29

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW Oddział w Warszawie

OSTRZEŻENIE Nr 104

Zjawisko: Opady marznące
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 15:00 dnia 07.12.2010 do godz. 15:00 dnia 08.12.2010
Obszar: Województwo mazowieckie
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu, deszczu ze śniegiem lub mżawki, powodujących gołoledź.
W godzinach od 15.00 dnia 7.12.2010 do 03.00 dnia 8.12.2010 opady te mogą występować tylko miejscami na południe od linii Białobrzegi - Kozienice. Później strefa tych opadów stopniowo przemieszczać się będzie na północ, w godzinach rannych marznący deszcz i gołoledź możliwy jest w Warszawie. Po południu dnia 8.12.2010 w miarę wzrostu temperatury ryzyko gołoledzi znacznie zmaleje.
Skutki: Gołoledź; śliskość dróg, jezdni i chodników; utrudnienia komunikacyjne.
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Mateusz Barczyk
Godzina i data wydania: godz. 11:57 dnia 07.12.2010

dodał/a: DS komentarz [0] |
INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY - 2010-12-06 14:24:21

Zgodnie z zarządzeniem Nr 75/2010 Starosty Pułtuskiegoz dnia 2 grudnia 2010 r.,dzień 24 grudnia 2010 r. (piątek)dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtuskujest dniem wolnym od pracy.

STAROSTA
/-/ Andrzej Dolecki

dodał/a: DS komentarz [0] |
OSTRZEŻENIE - 2010-12-02 15:59:23

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW Oddział w Warszawie

OSTRZEŻENIE Nr 102

Zjawisko: Intensywne opady śniegu, Zawieje/zamiecie śnieżne
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 13:00 dnia 03.12.2010 do godz. 07:00 dnia 04.12.2010
Obszar: Województwo mazowieckie
Przebieg: Prognozuje się występowanie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 15 cm, lokalnie do 20 cm. Strefa opadów śniegu przemieszczać się będzie z południa na północ województwa. Równocześnie występować będzie okresami wiatr dość silny o średniej prędkości od 20 do 30 km/h i porywisty, w porywach do 50 km/h, powodujący zamiecie i zawieje śnieżne.
Skutki: Utrudnienia komunikacyjne; śliskość na drogach.Tworzenie się zasp, utrudnienia komunikacyjne.
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Mariusz Cebula 
Godzina i data wydania:
godz. 12:36 dnia 02.12.2010  
Wiadomość SMS:  
IMGW OSTRZEGA: SNIEG/1 woj. mazowieckie od 13:00/03.12 do 07:00/04.12.2010 przyrost pokrywy 10-15 cm, lokalnie 20 cm
IMGW OSTRZEGA: ZAMIEC SNIEZNA/1 woj. mazowieckie od 13:00/03.12 do 07:00/04.12.2010 wiatr 20-30 km/h, porywy 50 km/h, opady śniegu 10-15 cm, lokalnie 20 cm

dodał/a: DS komentarz [1] |
WYKAZ NIERUCHOMOSCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO - 2010-12-02 11:54:24

Wykaz z dnia 24 listopada  2010 r.
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego
(w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Nieruchomość gruntowa położona w Pułtusku obręb 23 przy ul. Jana Pawła II, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 74/1 o powierzchni  0,0944 ha i nr 75/6 o powierzchni 0,2279 ha  stanowi własność Skarbu Państwa na podstawie księgi wieczystej Nr 45991, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pułtusku  IV Wydział Ksiąg Wieczystych – w użytkowaniu wieczystym osoby  fizycznej.

Działki nr 74/1 i 75/6 są zabudowane budynkiem myjni samochodowej i innymi urządzeniami    stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności. Przedmiotowa nieruchomość ma dostęp do energii elektrycznej, wodociągu i kanalizacji. W sąsiedztwie znajdują się budynki przemysłowe i usługowe zlokalizowane wzdłuż ulicy Jana Pawła II oraz osiedle domów wielorodzinnych „Na Skarpie”. 

Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 04.01.2010 r. działka o nr ewid. 74/1 (obr. 23 m. Pułtusk) oraz część działki oznaczonej nr ewid. 75/6 (obr. 23 m. Pułtusk) nieobjęta wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr GGA.7323-1.1/10 z dnia 04.01.2010 r., znajdują się na terenie nieobjętym planem miejscowym. Działka nr ewid. 74/1 oraz część działki nr ewid. 75/6 położone w obrębie 23 m. Pułtusk objęte są decyzją Burmistrza Miasta Pułtusk Nr 33/2009, wydaną w dniu 20.03.2009 r., o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie samoobsługowej myjni samochodowej na 3-5 stanowisk.
Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 04.01.2010 r. nr GGA.7323-1.1/10  część działki o nr ewid. 75/6 położonej w obrębie 23 miasta znajduje się na terenie przemysłu, usług rzemiosła, handlu i oświaty.
 
Cena prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr nr działek 74/1 i 75/6 wynosi 241.558  zł, a cena  prawa użytkowania wieczystego tych działek  wynosi  149.887 zł.
   
Termin do złożenia wniosków przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc  od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 2 grudnia 2010 r. do dnia 22 grudnia 2010 r. poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Starostwa:  www.powiatpultuski.pl

S T A R O S T A
Andrzej Dolecki

dodał/a: DS komentarz [0] |
OSTRZEŻENIE DOT. INTENSYWNYCH OPADÓW ŚNIEGU - 2010-12-01 14:51:17

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW Oddział w Warszawie

OSTRZEŻENIE Nr 101

Zjawisko: Intensywne opady śniegu, Zawieje/zamiecie śnieżne
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 21:00 dnia 01.12.2010 do godz. 18:00 dnia 02.12.2010
Obszar: Województwo mazowieckie
Przebieg: Prognozuje się występowanie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 15 cm, lokalnie do 20 cm. Strefa opadów śniegu przemieszczać się będzie z południa na północ województwa. Równocześnie występować będzie dość silny wiatr o średniej prędkości od 25 do 35 km/h, okresami porywisty, w porywach od 55 do 65 km/h, powodujący zamiecie i zawieje śnieżne.
Skutki: Utrudnienia komunikacyjne; śliskość na drogach.
Tworzenie się zasp, utrudnienia komunikacyjne.
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Michał Ogrodnik
Godzina i data wydania: godz. 12:20 dnia 01.12.2010

dodał/a: DS komentarz [0] |
ODŚNIEŻAJMY DACHY - APEL WOJEWODY MAZOWIECKIEGO - 2010-12-01 12:00:16

ODŚNIEŻAJMY DACHY PO INTENSYWNYCH OPADACH ŚNIEGU APEL WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Intensywne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, wysoki mróz oraz silny wiatr mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Zwracam się z apelem do właścicieli lub zarządców nieruchomości o regularne oczyszczanie dachów z zalegającego śniegu oraz usuwanie sopli, które zagrażają przechodniom. W związku z utrzymywaniem się obfitych opadów śniegu, dachy budynków (zwłaszcza płaskie lub o małym kącie nachylenia) mogą być narażone na dodatkowe obciążenie. Szczególną uwagę należy zwrócić na nieruchomości o powierzchni zabudowy powyżej 2 000 m² (hipermarkety, hale targowe, sportowe, magazyny) oraz inne obiekty o powierzchni dachu powyżej 1000 m². Przypominam, że tego typu obiekty winny były być poddane okresowym przeglądom do 30 listopada.

Przypominam również, iż:- Utrzymanie obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym, w tym usuwanie z nich nadmiernych opadów śniegu oraz sopli należy do obowiązków właścicieli lub zarządców budynków. Niedopełnienie obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnienie bezpieczeństwa jego użytkowania jest zagrożone karami przewidzianymi w art. 91a prawa budowlanego, w tym karą pozbawienia wolności do roku.- Ewentualne przypadki zaniedbań należy zgłaszać do powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego. 

                                             Jacek Kozłowski
Wojewoda Mazowiecki

dodał/a: DS komentarz [0] |
I Sesja Rady Powiatu w Pułtusku - 2010-12-01 09:28:12

We wtorek, 30 listopada 2010 r. odbyła się inaugurująca kadencję 2010-2014 Sesja Rady Powiatu w Pułtusku. Przed rozpoczęciem obrad, Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku –  Arkadiusz Piotrowski wręczył Radnym zaświadczenia o uzyskaniu mandatu.

I_Sesja_RP

Po wręczeniu zaświadczeń Starosta A.Dolecki podziękował Przewodniczącemu Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku  A. Piotrowskiemu za sprawne przeprowadzenie procedur wyborczych

I Sesję rozpoczęto złożeniem ślubowań przez Radnych. Pierwszą decyzja Rady był jednogłośny wybór w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady  Powiatu w Pułtusku, którym został Czesław Czerski . W powyższej sprawie jednogłośnie podjęto uchwałę nr I/1/10.Radni otrzymali  również pierwsze dokumenty, które będą tematem jednej z kolejnych Sesji - uchwały Zarządu Powiatu w Pułtusku w sprawach: projektu uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na 2011r. oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2024.

I_sesja_Rada

Rada Powiatu w Pułtusku

dodał/a: DS komentarz [0] |
WIECZÓR ANDRZEJKOWY - 2010-11-29 12:12:17

W dniu 25 listopada br. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku zorganizowali Wieczór Andrzejkowy dla Osób Niepełnosprawnych.
Współorganizatorami Wieczoru byli wolontariusze z Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa oraz Domy Pomocy Społecznej z terenu powiatu pułtuskiego. Nad prawidłowym przebiegiem Andrzejek oraz przeprowadzaniem wróżb i przepowiedni czuwali wolontariusze. Na imprezę zaproszeni byli uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku, uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz oraz mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach i Obrytem, nie zabrakło także przedstawicieli władz powiatu.
Wszystkich uczestników oraz zaproszonych gości przywitała Dyrektor PCPR Beata Jóźwiak, życząc udanej zabawy, spełnienia wróżb, przepowiedni i zaklęć, ale tylko tych dobrych i przyjemnych.
Następnie Starosta Pułtuski Andrzej Dolecki oraz Beata Jóźwiak korzystając z tak znamienitej okazji na ręce opiekuna Wolontariatu - Agnieszki Kowalskiej oraz Dyrektora Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa Doroty Orłowskiej - złożyli podziękowanie za współpracę, zaangażowanie i pomoc w organizowaniu imprez i uroczystości, a także wspieranie osób niepełnosprawnych, które potrzebują takiej pomocy.

ZSAndrzejki2010
Po gratulacjach nadszedł czas na zabawę, dziewczęta przebrane za wróżki rozpoczęły wróżby, każdy mógł uczestniczyć w laniu wosku, obieraniu jabłka, wróżbach z kart. Atrakcją dla wszystkich było karaoke.

ZsAndrzejki2010_2

Dopełnieniem udanego wieczoru był słodki poczęstunek dla uczestników zabawy.
Zorganizowanie wieczoru andrzejkowego w dużej mierze przyczyniło się do integracji osób, którą dało się zauważyć podczas tańca i prowadzonych wróżb. Moc pozytywnych wrażeń uczestników oraz zaangażowanie wolontariuszy są mobilizacją do realizacji podobnych przedsięwzięć w następnych latach. Euforia i radość, które towarzyszyły temu spotkaniu stały się dobrą oceną naszej zabawy. W miłej atmosferze szybko upłynął czas, a wychodzący goście już pytali o termin następnego spotkania.


          Dyrektor PCPR
           Beata Jóźwiak

dodał/a: DS komentarz [0] |
ZAWIADOMIENIE O I SESJI RADY POWIATU W PUŁTUSKU - 2010-11-27 19:08:17

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 15 ust. 3  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001r. nr 142, poz.1592 ze zm.) zwołuję I Sesję Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 listopada 2010r. (wtoreko godz. 16.20 w Sali Rady, ul. Daszyńskiego 19 w Pułtusku (budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku).
Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Ślubowanie radnych.
3.Zgłoszenie zmian do porządku obrad.
4.Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku:
a)powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b)zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu,
c)prezentacja kandydatów,
d)przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu,
e)przeprowadzenie głosowania i przedstawienie wyników wyboru,
f)podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.
5.Wolne wnioski.
6.Zamknięcie Sesji.

Jednocześnie informuję, że przed rozpoczęciem I Sesji Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 listopada 2010r. (wtorek) o godz. 16.00 – Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku wręczy zaświadczenia o wyborze na Radnego Rady Powiatu w Pułtusku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W PUŁTUSKU
KADENCJI 2006-2010

Czesław Czerski

dodał/a: DS komentarz [0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] aktualne newsy
BIP_ESP_PROCEDURY

Biuletyn Informacji Publicznej


Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Jak załatwić sprawę ?

stan spraw: praw jazdy i dow. rejestracyjnych
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Galerie
Powiat pułtuski
Miasto Pułtusk
Sesje RP
Budowa szpitala
Imprezy sportowe
Ćwiczenia
Certyfikaty, dyplomy i podziękowania
Inne

© 2019   Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by Plocman Sp z o.o.