szukaj:
 Imieniny: Marty i Małgorzaty piątek, 22 lutego 2019  
Menu główne
strona główna
katalog dobrych stron
księga gości
o powiecie
godziny pracy/kontakt
Powiat Pułtuski / Starostwo
Władze Powiatu
Wydziały Starostwa/Samodzielne stanowiska
Gminy Powiatu
Jednostki organizacyjne, inspekcje i straże
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Organizacje pozarządowe
Jak załatwić sprawę
Projekty unijne
Biuro rzeczy znalezionych
PRACA APTEK
Dane teleadresowe
"Portret terytorium" GUS
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Opłaty
Wydział Kominikacji i Dróg
______
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
______
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
______
Wydział Budownictwa i Architektury
______
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Ogłoszenia
Kupię (0)
Praca (0)
Różne (0)
Sprzedam (0)
Zamienię (0)
Polecane strony


Plebiscyt "Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu"


AH w Pułtusku


STOP wykluczeniu


Związek Powiatów Polskich


Agencja Nieruchomości Rolnych


Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku


Zespoł Szkół Zawodowych w Pułtusku


Zespoł Szkół im. B. Prusa w Pułtusku


Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku


Zespół Szkół w Golądkowie


Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela


HDK PCK Pułtusk


MODR w Warszawie
NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH - 2011-03-02 09:46:10

1_marca (1)

W Narodowym Dniu  Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” - 1 marca,  w południe  na I Cmentarzu w Pułtusku, przy symbolicznej mogile śp. Żołnierzy Polski Podziemnej obwodu Pułtusk zamordowanych przez stalinowców w latach 1945-1956, kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych, pułtuskich szkół, instytucji, stowarzyszeń, organizacji oraz mieszkańcy powiatu pułtuskiego złożyli kwiaty, symbolizujące pamięć mieszkańców ziemi pułtuskiej o żołnierzach antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Słowo do zebranych wygłosił Krzysztof Łukawski przedstawiciel Zarządu Pułtuskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego.

1_marca (2)


Narodowy Dzień  Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, ustanowiony został przez Sejm RP na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku, w której   preambule napisano:  W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” — bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”.

Pierwsze obchody tego święta państwowego, przypadły w 60. rocznicę wykonania wyroku śmierci na siedmiu członkach IV Komendy Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość”.

dodał/a: DS komentarz [0] |
NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH - 2011-02-28 08:49:31

W związku z obchodzonym po raz pierwszy  Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”1 marca, o godz. 12.00 na I Cmentarzu w Pułtusku, przy symbolicznej mogile ś.p. Żołnierzy Polski Podziemnej obwodu Pułtusk zamordowanych przez stalinowców w latach 1945-1956, odbędzie się uroczystość złożenia kwiatów, symbolizująca pamięć mieszkańców ziemi pułtuskiej o żołnierzach antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.
Zapraszamy do uczestnictwa kombatantów, przedstawicieli władz samorządowych, stowarzyszeń, organizacji, pułtuskich szkół, instytucji oraz mieszkańców i gości powiatu pułtuskiego.

dodał/a: DS komentarz [0] |
SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI APTEK - 2011-02-24 13:56:05

W dniu  22 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku odbyło się spotkanie przedstawicieli aptek działających na terenie miasta Pułtusk z  Zarządem Powiatu reprezentowanym przez Wicestarostę Andrzeja Doleckiego oraz Sekretarza Powiatu Małgorzatę Pajewską. Jak stwierdził Wicestarosta problem godzin pracy aptek, szczególnie w porze nocnej i w dni świąteczne, od kilku lat budzi emocje dwóch stron: klientów aptek oraz właścicieli aptek. Każda ze stron ma swoje racje. Klienci domagają się pewności, że w razie potrzeby tj. nagłego zachorowania będą mogli liczyć na dostęp do leków. Natomiast część właścicieli aptek podnosi fakt, iż koszt zatrudnienia „dyżurnego” farmaceuty jest niewspółmiernie duży do osiągniętych zysków ze sprzedaży podczas dyżuru. Zgodnie z uchwałą nr XXXIX/294/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego, dyżury pełniło 5 aptek. Po wydaniu decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, kolejnych 5 właścicieli aptek, przystąpiło do pełnienia dyżurów zgodnie z rozkładem stanowiącym załącznik nr 2 do cyt. uchwały. Jedynie właściciel apteki przy Placu Teatralnym 1 odwołał się od decyzji Wojewódzkiego, a następnie Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
 Ponieważ ww. uchwała Rady Powiatu obowiązuje do maja br., Zarząd Powiatu rozpocznie w marcu procedurę uzgadniania kolejnej uchwały Rady Powiatu dotyczącej rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu. W przygotowaniu nowej uchwały będą pomocne uwagi farmaceutów wniesione podczas spotkania.

dodał/a: DS komentarz [0] |
OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ BEZPŁATNYCH DIAGNOZ LOGOPEDYCZNYCH - 2011-02-24 11:12:16

Dnia 5 marca 2011 r. (sobota) po raz dziewiąty odbędzie się Ogólnopolski Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych

Celem akcji jest:
- ułatwienie osobom z zaburzeniami mowy  dostępu do profesjonalnej diagnozy,
- rozpowszechnienie warunków do szybkiej i rzetelnej konsultacji, informacji i diagnozy,
- pomoc osobom zainteresowanym w rozwiązywaniu problemów z  komunikacją słowną.

Do udziału w Ogólnopolskiej akcji włączyła się
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku.

W Poradni mieszczącej się (w budynku Bursy Szkolnej – parter) przy ul. 3 Maja 20 zostanie utworzony punkt konsultacyjny.

Bezpłatnych porad rodzicom niemowląt, noworodków pragnących zadbać o prawidłowy rozwój mowy dziecka, rodzicom dzieci starszych, u których wymowa budzi niepokój i troskę rodziców, jak również osobom życia publicznego, którzy pragną poprawić swoją mowę, udoskonalić umiejętności związane z używaniem głosu, zadbać o lepszą komunikację werbalną, udzielać będą logopedzi Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku:
- Barbara Borczyńska – w godz. 9.00 -13.00
- Marzena Zabielska – Brzoza  - w godz. 9.00- 13.00
- Paulina Ambroziak – w godz. 13.00 - 17.00  oraz
- Lidia Sadowska - logopeda Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Pułtusku - w godz. 13.00 – 17.00.

Akcja adresowana jest szczególnie do osób, które z powodu pracy zawodowej, braku czasu lub odległości nie mogą skorzystać z pomocy logopedy w dniu roboczym.
Badania w dniu 5 marca br. w ramach Akcji będą całkowicie bezpłatne i każda osoba zgłaszająca się ze swoim dzieckiem otrzyma diagnozę na piśmie oraz wskazówki do dalszego postępowania. Szczególną uwagę pragniemy podczas Akcji skierować na działania profilaktyczne, oferowane przez logopedów przygotowanych do pracy z dziećmi najmłodszymi: noworodkami i niemowlętami, gdzie postawienie wczesnej diagnozy i ukierunkowanie pracy rodziców pod kątem stymulacji i prawidłowego rozwoju mowy ich dzieci pozwoli na uniknięcie poważnych zaburzeń mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Chęć skorzystania z diagnozy udzielanej w ramach Akcji należy zgłaszać pod numerem telefonu: 23 692 55 91, drogą mailową: ppppultusk@neostrada.pl lub poprzez osobiste zgłoszenie w Poradni.

                                                       Z poważaniem 
   Maria Gos – dyrektor
Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pułtusku

dodał/a: DS komentarz [0] |
KOMUNIKAT PCZK W PUŁTUSKU - 2011-02-24 10:59:38

KOMUNIKAT
z dnia 24 lutego 2011 r.
POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
W PUŁTUSKU

W wyniku podjętych działań przez powiatowy i gminne zespoły zarządzania kryzysowego, udało się obronić wały przeciwpowodziowe zapory bocznej zbiornika wodnego w Dębem chroniące tereny gminy Zatory oraz wsi Grabówiec i osiedla Popławy w gminie Pułtusk przed powodzią. Zator śryżowo-lodowy przemieścił się poza teren powiatu, powodując spadek poziomu wody. Obecnie sytuacja na terenie powiatu pułtuskiego jest stabilna. Stan wody rzeki Narew na godzinę 6.00 wynosił na wodowskazie w Zambskach Kościelnych 472 cm, na łacie wodowskazowej w Pułtusku 414cm. Wały przeciwpowodziowe są nadal monitorowane. Należy pamiętać, że sytuacja powodziowa na terenie powiatu pułtuskiego może ulec zmianie w przypadku wystąpienia gwałtownego wzrostu temperatury i opadów deszczu.
 
W dniu 22 lutego 2011r. w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie odbyła się regionalna odprawa sztabowa powiatowych i gminnych organów zarządzania kryzysowego z udziałem Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - Zarządu Zlewni Narwi w Dębem, Dyrektora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku. Tematem odprawy było omówienie strategii: działań przeciwpowodziowych, regulacji rzek Bugu i Narwi oraz wzmocnienia obwałowania zapory bocznej zbiornika w Dębem.
 
W dniu 23 lutego 2011r. odbyła się lustracja zapory bocznej zbiornika w Dębem, w której udział wzięli: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie- Zarządu Zlewni Narwi w Dębem, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku, Zastępca Burmistrza Miasta Pułtuska, Dyrektor Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku, Kierownik Nadzoru Wodnego w Pułtusku, Kierownik Referatu Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych (...) Urzędu Miejskiego w Pułtusku. W czasie spotkania ustalono zakres dalszych prac związanych z prewencyjnym wzmocnieniem korpusu obwałowania zbiornika zapory bocznej w Dębem, chroniącego tereny gminy Pułtuski i Zatory.

                                         
Dyrektor
Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego
Robert Dynak

dodał/a: DS komentarz [1] |
ZAWIADOMIENIE O VIII SESJI RADY POWIATU - 2011-02-23 15:47:08

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie §14 ust. 2 Statutu Powiatu Pułtuskiego stanowiącego załącznik  do Uchwały Nr XXXIX/293/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 158 poz. 3904 ze zm.) na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zapraszam na VIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 25 lutego 2011r. (piątek) o godz. 18.00 w Starostwie Powiatowym w Pułtusku ul. Daszyńskiego 19 (Sala Rady – budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zgłoszenie zmian do porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Obryte dot. wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu w Pułtusku – podjęcie uchwały.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej w Pułtusku.
5. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
6. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady

inż. Czesław Czerski

dodał/a: DS komentarz [0] |
Zawiadomienie o VII Sesji Rady Powiatu - 2011-02-21 13:01:08

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie §14 ust. 2 Statutu Powiatu Pułtuskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXIX/293/10  Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2010r.  w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 158 poz. 3904 ze zm.), na wniosek radnych Rady Powiatu w Pułtusku:
- Pana Zenona Kowalewskiego,
- Pana Henryka Kwiatkowskiego,
- Pani Zofii Drabczyk,
- Pana Krzysztofa Łachmańskiego,
- Pani Krystyny Estkowskiej
zapraszam na VII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 23 lutego 2011r. (środa) o godz. 18.00  w Starostwie Powiatowym w Pułtusku ul. Daszyńskiego 19 (Sala Rady – budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej).

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Pułtusku.
5. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
 /-/
inż. Czesław Czerski

dodał/a: DS komentarz [0] |
OBJAZD DO MIEJSCOWOŚCI PONIKIEW, PAWŁÓWEK SZYGÓWEK - 2011-02-20 14:56:06
Informacje dotyczące objazdu do wyżej wymienionych miejscowości można znaleść pod adresem http://www.pultusk24.pl/content/view/3279/1/
dodał/a: MarcinSi komentarz [0] |
Spotkanie dot. Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 2011-02-18 15:37:51

W piątek, 18 lutego 2011r. przedstawiciele Zarządu Powiatu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Sądu Rejonowego, Prokuratury Rejonowej, Komendy Powiatowej Policji, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Ośrodków Pomocy Społecznej, SP ZOZ, wzięli udział w spotkaniu dotyczącym opracowania Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Spotkanie odbyło się w Sali Rady Starostwa Powiatowego w Pułtusku. Organizatorem spotkania było  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku.
Uczestników spotkania powitał Witold Saracyn, Członek Zarządu Powiatu w Pułtusku. Następnie Beata Jóźwiak, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku, przedstawiła cel spotkania - zaproszenie do współpracy nad opracowaniem Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Głównym zadaniem programu będzie zmniejszenie zjawiska przemocy w powiecie pułtuskim, poprzez kompleksową pomoc skierowaną do ofiar przemocy a także stworzenie systemu korekcyjnego dla sprawców przemocy.
Autorka programu Monika Palka – psycholog zajmujący się problematyką osób skrzywdzonych, potrzebujących specjalistycznej pomocy - szczegółowo przedstawiła zasady współpracy z instytucjami w zakresie rekrutacji, diagnozy, działań terapeutycznych skierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie oraz monitoringu i ewaluacji programu.
Uczestnicy spotkania wyrazili aprobatę i złożyli deklaracje współpracy w realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Powiatu Pułtuskiego.

dodał/a: DS komentarz [0] |
ALARM POWODZIOWY DLA GMIN: PUŁTUSK, ZATORY, OBRYTE, POKRZYWNICA - 2011-02-17 08:54:59

W związku z przekroczeniem stanu alarmowego na łacie wodowskazowej w Pułtusku - zarządzeniem Nr 14/2011 z dnia 16 lutego br. Starosta Pułtuski wprowadził alarm powodziowy dla gmin: Pułtusk, Zatory, Obryte, Pokrzywnica. Stan zagrożenia powodziowego jest powodowany powstaniem zatoru śryżowo-lodowego na rzece Narew w rejonie Dzierżenina i Zalewu Zegrzyńskiego.
Organy zarządzania kryzysowego gmin oraz służby powiatowe monitorują sytuację i podejmują stosowne działania zgodnie z stanami wody i obowiązującą procedurą. Urządzenia techniczne chroniące miasto Pułtusk zapewniają ochronę dla mieszkańców miasta Pułtuska. Wszelkich informacji dot. stanu zagrożenia powodziowego udzielają Urzędy Gmin oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Szczegółowe zasady zachowania się ludności określą organy zarządzania kryzysowego gmin.
Na stronie internetowej PCZK www.pczk.powiatpultuski.pl zamieszczone są podstawowe zasady postępowania przed i w czasie powodzi.

dodał/a: DS komentarz [1] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] aktualne newsy
BIP_ESP_PROCEDURY

Biuletyn Informacji Publicznej


Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Jak załatwić sprawę ?

stan spraw: praw jazdy i dow. rejestracyjnych
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Galerie
Powiat pułtuski
Miasto Pułtusk
Sesje RP
Budowa szpitala
Imprezy sportowe
Ćwiczenia
Certyfikaty, dyplomy i podziękowania
Inne

© 2019   Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by Plocman Sp z o.o.