szukaj:
 Imieniny: Felicji i Tymoteusza czwartek, 24 stycznia 2019  
Menu główne
strona główna
katalog dobrych stron
księga gości
o powiecie
godziny pracy/kontakt
Powiat Pułtuski / Starostwo
Władze Powiatu
Wydziały Starostwa/Samodzielne stanowiska
Gminy Powiatu
Jednostki organizacyjne, inspekcje i straże
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Organizacje pozarządowe
Jak załatwić sprawę
Projekty unijne
Biuro rzeczy znalezionych
PRACA APTEK
Dane teleadresowe
"Portret terytorium" GUS
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Opłaty
Wydział Kominikacji i Dróg
______
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
______
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
______
Wydział Budownictwa i Architektury
______
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Ogłoszenia
Kupię (0)
Praca (0)
Różne (0)
Sprzedam (0)
Zamienię (0)
Polecane strony


Plebiscyt "Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu"


AH w Pułtusku


STOP wykluczeniu


Związek Powiatów Polskich


Agencja Nieruchomości Rolnych


Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku


Zespoł Szkół Zawodowych w Pułtusku


Zespoł Szkół im. B. Prusa w Pułtusku


Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku


Zespół Szkół w Golądkowie


Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela


HDK PCK Pułtusk


MODR w Warszawie
KWALIFIKACJA WOJSKOWA' 2011 - 2011-05-25 11:55:47

INFORMACJE DLA OSÓB
STAJĄCYCH DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

1) Problematykę dotyczącą kwalifikacji wojskowej normują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z póżn. zm.); ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 161, poz. 1278); ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź.zm.);
2) Kwalifikację Wojskową przeprowadzają wojewodowie – każdy na terenie przez siebie administrowanym – przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, wójtów, burmistrzów miast (prezydentów miast). W 2011 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011r. (Dz.U. Nr 40, poz. 209) w okresie od dnia  4 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w roku 1992 (19 – letnich).

Kwalifikacja Wojskowa na terenie Powiatu Pułtuskiego zostanie przeprowadzona zgodnie z wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowej w dniach od 1 do 20 czerwca 2011r. w budynku Akademii Humanistycznej, Centrum Akademickie II, ul. Daszyńskiego 17  w Pułtusku.
Obsługą administracyjną kwalifikacji wojskowej zajmie się Wydział Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku pod kierownictwem Dyrektora Roberta Dynaka.

CIĄG DALSZY - proszę wybrać zakładkę "więcej"

dodał/a: DS więcej | komentarz [0] |
EDUKACJA REGIONALISTYCZNA - 2011-05-24 15:47:59

edukacja_regionalistyczna

Powiat Pułtuski od lutego br. rozpoczął realizację projektu pt.:„Pro patria nostra – edukacja w zakresie dziedzictwa kulturowego ziemi pułtuskiej”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności w obszarze edukacji przez nauczycieli na rzecz budowania wśród uczniów postaw patriotyzmu i wzrostu utożsamiania się z regionem. Beneficjentami projektu są nauczyciele zatrudnieni w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego.
W sobotę,  21 maja br. 24 nauczycieli z 4 publicznych szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie powiatu pułtuskiego rozpoczęło cykl zajęć                            o
 charakterze konwersatorium nt. historii, zabytków i dziedzictwa kulturowego Pułtuska i powiatu pułtuskiego. Projekt będzie realizowany  do 30 czerwca 2011 roku a jego zwieńczeniem będzie objazd krajoznawczy po ziemi pułtuskiej oraz konferencja promująca ideę edukacji regionalistycznej.

Koordynator projektu
/-/ Monika Wojtczak

dodał/a: DS komentarz [0] |
ŚWIĘTO PATRONA SOSW'2011 - 2011-05-24 15:04:06

SWIETO PATRONA OSRODKA_2011(1)

W piątek, 20 maja 2011 r.  po raz szósty społeczność i przyjaciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku wspólnie obchodzili Święto Patrona Ośrodka. Jak co roku w gronie uczestników uroczystości nie zabrakło rodziny ś.p. Anny Karłowicz –  syna Adama i  rodziców Państwa Teresy i Franciszka Góreckich, przypomniano sylwetkę patronki a w szkolnym kąciku patrona i na grobie Anny Karłowicz, znajdującym się na cmentarzu w Winnicy, delegacja uczniów i nauczycieli  złożyła piękne kwiaty.

SWIETO PATRONA SOSW_2011

Podczas Święta Patrona wręczono Puchar Patrona Ośrodka, który decyzją Kapituły otrzymał Kamil Pakulski - uczeń kl. II Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

SWIETO PATRONA SOSW 2011

Uczestnicy spotkania wysłuchali okolicznościowych przemówień, które wygłosili – Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Tadeusz Nalewajk oraz Starosta Pułtuski, Edward Marek Wroniewski i obejrzeli program artystyczny w wykonaniu uczniów Ośrodka.  Uczniów do występu przygotowali nauczyciele: Pani Barbara Perkowska, Pani Anna Kuczyńska, Pani Ewa Ciok, Pani Ewa Kieszek, Pani Joanna Kowalczyk, Pani Eliza Kędzierska, Pani Renata Najder.

dodał/a: DS komentarz [0] |
ZAWIADOMIENIE O XIII SESJI RADY POWIATU - 2011-05-24 14:35:02

Z A W I A D O M I E N I E

 

Działając na podstawie §13  Statutu Powiatu Pułtuskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIX/293/10  Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia  30 czerwca 2010r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 158 poz. 3904), zapraszam na XIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 30 maja 2011r. (poniedziałek) godz. 17.00 w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku, ul. T. Kwiatkowskiego 19 (sala konferencyjna).

PORZĄDEK OBRAD - proszę wybrać zakładkę "więcej"

Przewodniczący Rady

  /-/
inż. Czesław Czerski

dodał/a: DS więcej | komentarz [0] |
III EDYCJA KONKURSU "PRZYJAZNY KONSUMENTOWI" - 2011-05-17 15:13:55

Chcesz podziękować miłemu sprzedawcy, który zawsze trafnie doradza co kupić?
Znasz terminowego, uczciwego mechanika samochodowego i chcesz, żeby dowiedzieli się o nim inni mieszkańcy naszego powiatu ?
Masz ulubioną restaurację, kwiaciarnię, drogerię, szewca...poinformuj nas o tym !

Zgłoszenia do Konkursu (wypełnione kupony zgłoszeniowe drukowane w „Pułtuskiej Gazecie Powiatowej”) należy składać w terminie do 25 maja 2011r. w siedzibach organizatorów:

Starostwo Powiatowe w Pułtusku
ul. Białowiejska 5
06-100 Pułtusk
Sekretariat (budynek ”A” – I piętro).

Redakcja „Pułtuskiej Gazety Powiatowej”
ul. Świętojańska 15
06-100 Pułtusk

Masz szansę, że wskazana przez Ciebie osoba/firma zostanie wyróżniona tytułem PRZYJAZNY KONSUMENTOWI, a Ty zdobędziesz nagrodę niespodziankę.
 

REGULAMIN KONKURSU _ wybierz zakładkę więcej

dodał/a: DS więcej | komentarz [0] |
KOMUNIKAT DOT. KIEROWNICTWA SP ZOZ - 2011-05-17 12:30:25

DYREKCJA SZPITALA -2011 (1)

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu  12 maja 2011 r.., po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku w sprawie rozwiązania stosunku pracy oraz po opinii wydanej przez Radę Społeczną SP ZOZ  w Pułtusku, podjął uchwałę wyrażającą zgodę na rozwiązanie z dniem 12 maja 2011 r., na mocy porozumienia stron,  umowy o pracę z Panią  Izą Groszkowską.

-DYREKTOR spzoz-


Zarząd Powiatu podjął również uchwałę o zatrudnieniu Pana Zygmunta Buraczyńskiego na stanowisku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Pułtusku na czas określony od dnia 13 maja 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

dodał/a: DS komentarz [0] |
ZAPROSZENIE NA POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA - 2011-05-12 14:34:23

   STAROSTA PUŁTUSKI 

 PREZES ZARZĄDU
ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP
W PUŁTUSKU 

KOMENDANT POWIATOWY PSP
W PUŁTUSKU 
 

serdecznie zapraszają na 

 POWIATOWE OBCHODY
DNIA STRAŻAKA,
które odbędą się 15 maja 2011 r. (niedziela)
w Drwałach (gm. Zatory). 
 

godz.13.15 – zbiórka pododdziałów i gości (plac przy strażnicy OSP w Drwałach),

godz.13.30 – Msza św. Polowa w intencji strażaków i ich rodzin

godz. 14.30 – uroczystości oficjalne


STAROSTA PUŁTUSKI
Edward Marek Wroniewski

PREZES ZARZĄDU
ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP
W PUŁTUSKU
dh Tadeusz Nalewajk

KOMENDANT POWIATOWY PSP
W PUŁTUSKU
st. bryg. Henryk Krasucki

dodał/a: DS komentarz [0] |
66. rocznica zwycięstwa nad faszyzmem - 2011-05-12 10:58:07

9_maja_2011

W południe, 9 maja 2011 r.  - na Cmentarzu-Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich  obchodzono 66. rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem. W hołdzie poległym podczas II wojny światowej przedstawiciele lokalnych władz, organizacji, stowarzyszeń, środowiska akademickiego,  delegacje pułtuskich instytucji i szkół oraz  kombatanci  złożyli wiązanki kwiatów. Słowo do zebranych wygłosił dr Radosław Lolo, Prodziekan Wydziału Historycznego AH im. A. Gieysztora, Prezes Pułtuskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego.
Samorząd powiatu pułtuskiego reprezentował Wicestarosta Pułtuski Andrzej Dolecki.

dodał/a: DS komentarz [2] |
ŻYCZENIA Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ - 2011-05-12 09:22:50

Z okazji
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej
wszystkim Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym
składamy serdeczne podziękowanie i uznanie
za opiekę nad chorymi, nad rodzącym się lub gasnącym życiem.
Niech Państwa codzienny, decydujący o ludzkim życiu
i zdrowiu, wysiłek zostanie należycie doceniony,
a niesienie pomocy potrzebującym budzi dumę i satysfakcję.
Życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym
oraz sukcesów w pracy zawodowej.

STAROSTA PUŁTUSKI
Edward Marek Wroniewski

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W PUŁTUSKU
Czesław Czerski   

Pułtusk, 12 maja 2011 r.

dodał/a: DS komentarz [0] |
OGŁOSZENIE - 2011-05-11 13:26:45

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Pułtusku
ul. Teofila Kwiatkowskiego 19

ogłasza przetarg pisemny na

WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH i POMIESZCZEŃ

SPZOZ W PUŁTUSKU PRZY UL. TEOFILA KWIATKOWSKIEGO 19

1. Powierzchnie i pomieszczenia podlegające wynajmowi wraz z ceną wywoławczą czynszu:
1) Parking płatny - 4.200,00m² (możliwość zagospodarowania dodatkowo 4.200,00m² powierzchni na parking) - najniższa cena za godzinę postoju.
2) Pomieszczenie z przeznaczeniem na lokal gastronomiczny - sala konsumpcyjna - 55,0m², zaplecze - 8m², holl 30 m² - 7.500,00 zł / 1 miesiąc od wynajmowanej powierzchni.
3) Powierzchnia pod  działalność - łącznie 28m² - 2.240,00 zł / 1 miesiąc od wynajmowanej powierzchni.
2. Uczestnik postępowania może złożyć ofertę na dowolną ilość wynajmowanych powierzchni i pomieszczeń.
3. Okres obowiązywania umowy: 36 miesięcy.
4. Oferty przetargowe w formie pisemnej zgodnie z REGULAMINEM należy składać do SPZOZ w Pułtusku, ul Teofila Kwiatkowskiego 19, 06-102 Pułtusk, sekretariat I piętro, pok. nr 9 w terminie do dnia 17.05.2011r. godz. 10:00.
5. REGULAMIN oraz informacje na temat wynajmowanych powierzchni i pomieszczeń można uzyskać w SPZOZ w Pułtusku, ul. Teofila Kwiatkowskiego 19, pokój nr 29 od pn. – pt. w godzinach 8:00 – 15:00, pomieszczenia: Zbigniew Górecki – Inspektor Nadzoru Technicznego, tel. 23 691 99 08, parking: Paweł Piekarski – Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego, tel. 23 691 99 14. Formularz ofertowy można pobrać nieodpłatnie w pokoju 33 (I piętro), jak również jest dostępny na stronie internetowej Wynajmującego www.spzoz.pultusk.pl
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie Wynajmującemu w terminie do 17.05.2011r. godz. 9:00 wadium w wysokości:
1)  Parking płatny: bez wadium.
2) Pomieszczenie z przeznaczeniem na lokal gastronomiczny - 150,00 zł.
3) Powierzchnia pod  działalność - 50,00 zł.
7. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) w kasie wynajmującego, Administracja I piętro w godz. 8:00 – 15:00
2) na rachunek bankowy: PKO BP SA 78 1020 1592 0000 2302 0186 9460.
8. Wadium zostaje zwrócone po zakończeniu przetargu z zastrzeżeniem:
1) wadium wpłacone przez uczestnika postępowania, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny czynszu;
2) w razie uchylenia się uczestnika postępowania, który wygra przetarg od zawarcia umowy wynajmu wadium ulega przepadkowi.
9. Wynajmującemu przysługuje prawo zakończenia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert wówczas wadium zostanie zwrócone Uczestnikom postępowania.
10. Wynajmujący bez podania przyczyn może:
1)  do chwili rozpoczęcia otwarcia ofert odwołać przetarg lub jego część oraz przesunąć termin składania ofert i rozstrzygnięcia.
2) nie zatwierdzić wniosku komisji w sprawie rozstrzygnięcia przetargu i unieważnić/zakończyć  postępowanie.
12. Wynajmujący niezwłocznie zawiadomi Uczestników o zakończeniu postępowania i o jego wyniku na piśmie. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu zostanie udostępniona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wynajmującego poprzez podanie danych Uczestnika, którego oferta została wybrana na wyodrębnione zadanie.
13. Uczestnicy postępowania związani są ofertą przez okres 30 dni liczonych od upływu terminu składania ofert.


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pułtusku
Iza Groszkowska

dodał/a: DS komentarz [0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] aktualne newsy
BIP_ESP_PROCEDURY

Biuletyn Informacji Publicznej


Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Jak załatwić sprawę ?





stan spraw: praw jazdy i dow. rejestracyjnych








Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Galerie
Powiat pułtuski
Miasto Pułtusk
Sesje RP
Budowa szpitala
Imprezy sportowe
Ćwiczenia
Certyfikaty, dyplomy i podziękowania
Inne

© 2019   Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by Plocman Sp z o.o.