szukaj:
 Imieniny: Felicji i Tymoteusza czwartek, 24 stycznia 2019  
Menu główne
strona główna
katalog dobrych stron
księga gości
o powiecie
godziny pracy/kontakt
Powiat Pułtuski / Starostwo
Władze Powiatu
Wydziały Starostwa/Samodzielne stanowiska
Gminy Powiatu
Jednostki organizacyjne, inspekcje i straże
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Organizacje pozarządowe
Jak załatwić sprawę
Projekty unijne
Biuro rzeczy znalezionych
PRACA APTEK
Dane teleadresowe
"Portret terytorium" GUS
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Opłaty
Wydział Kominikacji i Dróg
______
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
______
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
______
Wydział Budownictwa i Architektury
______
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Ogłoszenia
Kupię (0)
Praca (0)
Różne (0)
Sprzedam (0)
Zamienię (0)
Polecane strony


Plebiscyt "Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu"


AH w Pułtusku


STOP wykluczeniu


Związek Powiatów Polskich


Agencja Nieruchomości Rolnych


Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku


Zespoł Szkół Zawodowych w Pułtusku


Zespoł Szkół im. B. Prusa w Pułtusku


Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku


Zespół Szkół w Golądkowie


Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela


HDK PCK Pułtusk


MODR w Warszawie
- 2013-02-22 13:47:21

JEŚLI CHCESZ ZDOBYĆ NOWE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE,
PODNIEŚĆ SWOJE KWALIFIKACJE ZAWODOWE
TEN PROJEKT JEST DLA CIEBIE!

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu
„Praktyka zawodowa w Austrii dobrym startem
do kariery uczniów techników z Powiatu Pułtuskiego”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Powiat Pułtuski ogłasza nabór osób zainteresowanych odbyciem praktyki w Austrii
Projekt skierowany jest do uczniów z Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku
zawód - technik żywienia i gospodarstwa domowego - II i III klasa
oraz do uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku
zawód - technik informatyk - III klasaW ramach projektu oferujemy:

o intensywny kurs z języka niemieckiego
o kurs pedagogiczny w formie warsztatów i treningu psychologicznego
o przygotowanie kulturowe


REKRUTACJA TRWA DO 8 MARCA 2013 R.

Załączniki do pobrania:
- Regulamin rekrutacji dla uczniów z ZS im B. Prusa w Pułtusku - POBIERZ
- Formularze rekrutacyjne dla uczniów z ZS im B. Prusa w Pułtusku - POBIERZ
- Regulamin rekrutacji dla uczniów z ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku- POBIERZ
- Formularze rekrutacyjne dla uczniów z ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku- POBIERZ

Biuro projektu: Starostwo Powiatowe w Pułtusku, Wydział Rozwoju i Promocji,
ul. 3 Maja 20, 06-100 Pułtusk, tel. 23 692 53 21

Planowany termin praktyki: 6 maja 2013r. -  31 maja 2013r.
dodał/a: DS komentarz [0] |
ZAWIADOMIENIE O XXXI SESJI - 2013-02-13 15:36:31

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zapraszam na XXXI Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 20 lutego 2013r. (środa) o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Pułtusku ul. Daszyńskiego 19, Sala Rady – budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

więcej informacji - wybierz "więcej"

dodał/a: DS więcej | komentarz [0] |
TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM - 2013-02-11 13:27:34

Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 25 lutego - 2 marca 2013 r. "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".

Osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji w trakcie dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.
Dyżury spcjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00, natomiast w sobotę w godzinach 10.00-13.00.
Lista Ośrodków i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www. pokrzywdzeni.gov.pl 

   

dodał/a: DS komentarz [0] |
MJWPU ogłasza konkurs - 2013-02-07 10:44:18

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU)

ogłasza konkurs

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

– projekty konkursowe” - pobierz

dodał/a: DS komentarz [0] |
WFOŚiGW informuje o programach i konkursach na 2013 rok - 2013-02-04 13:57:49

WFOŚiGW w Warszawie ogłosił na stronie internetowej informacje o programach i konkursach na 2013 rok,  na, które można składać wnioski w poszczególnych dziedzinach:

P R O G R A M Y
Edukacja Ekologiczna
• Organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń i seminariów w zakresie edukacji ekologicznej - Program otwarty
• Organizacja konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej - Program otwarty
Ochrona Wód i Gospodarki Wodnej
• Realizacja obiektów służących małej retencji wodnej - Program otwarty
• Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości 7,5m3d dla osób fizycznych - Program otwarty
• Program dofinansowania zadań z zakresu ochrony wód - Program otwarty
• Program dofinansowania zadań z zakresu gospodarki wodnej - Program otwarty
• Dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacyjnej - Program otwarty
Ochrona Ziemi i Powietrza
• Racjonalizacja zużycia i poszanowanie energii elektrycznej - Program otwarty
• Racjonalizacja zużycia i poszanowanie energii cieplnej, w tym termomodernizajca - Program otwarty
• Wspieranie zadań w zakresie ograniczenia emisji pyłowych i gazowych w transporcie - Program otwarty
• Modernizacja systemów cieplnych o niskiej sprawności i złym stanie technicznym, produkcja ciepła w kogeracji - Program otwarty
• Ograniczanie zanieczyszczeń z niskiej emisji - Program otwarty
• Budowa i rozbudowa instalacji w ramach WPGO - Program otwarty
• Tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Program otwarty
• Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego - Program otwarty
• Wspieranie przedsięwzięć związanych z odzyskiem surowców wtórnych oraz gospodarczym wykorzystaniem odpadów - Program otwarty
• Zamykanie i rekultywacja składowisk - Program otwarty
Ochrona Przyrody
• Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni - Program otwarty
• Ochrona przyrody poprzez ochronę gatunkową - Program otwarty
Odnawialne Źródła Energii
• Zakup i montaż kolektorów słonecznych - Program otwarty
• Zakup i montaż kolektorów słonecznych dla JST - Program otwarty
• Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii - Program otwarty

Zapobieganie Zagrożeniom Środowiska i Poważnym Awariom oraz Usuwania ich Skutków

  • Zakup specjalnych samochodów pożarniczych - Program otwarty

Szczegóły w zakładce: STREFA BENEFICJENTA -> Programy -> Programy 2013
Link: http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2013
Szczegóły programów znajdziecie Państwo na stronie internetowej WFOŚIGW w Warszawie: http://www.wfosigw.pl

Kontakt telefoniczny: (23) 672 14 69, fax (23) 673 23 36

dodał/a: DS komentarz [0] |
OGŁOSZENIE POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO W GMINIE OBRYTE - 2013-02-01 14:35:09

Zarządzenie nr 1/2013 Szefa GZZK z dnia 01.02.2013 r. w sprawie: ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego w gminie Obryte - pobierz

dodał/a: DS komentarz [0] |
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE - 2013-01-31 15:44:27

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
PRZEPIS NA SUKCES”
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
- pobierz

dodał/a: DS komentarz [0] |
TERMIN I MIEJSCE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ'2013 - 2013-01-30 10:18:55

Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego
z 21 stycznia 2013 r.
kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu pułtuskiego zostanie przeprowadzona w terminie:
19 lutego – 7 marca 2013 r.
w  siedzibie Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora
w Pułtusku przy ul. Daszyńskiego 17.

dodał/a: DS komentarz [0] |
DECYZJA DOT.OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z DZIAŁKI NR EW. 359 POŁ. W ŚWIERCZACH OBRĘB STRZEGOCIN - 2013-01-29 13:57:13

Decyzja w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z działki o numerze ewidencyjnym 359, położonej w jednostce ewidencyjnej Świercze obręb Strzegocin - pobierz

dodał/a: DS komentarz [0] |
MSZA ŚW. W INTENCJI UCZESTNIKÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO - 2013-01-29 10:29:01

27_01_2013_2

W związku ze 150. rocznicą wybuchu powstania, w niedzielę, 27 stycznia 2013 r. w Kościele p.w. Św. Krzyża w Pułtusku została odprawiona uroczysta Msza Św. w intencji Powstańców Styczniowych. W Mszy św. sprawowanej przez Ks. Proboszcza Janusza Zdunkiewicza uczestniczyły poczty sztandarowe, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz mieszkańcy miasta i powiatu pułtuskiego.

Uczestnicy liturgii  wysłuchali niezwykłej homilii poświęconej powstaniu styczniowemu, w której ks. kan. Stanisław Nowak nawiązał do historii, literatury, religii, a także osobistego świadectwa zachowywania pamięci i czci o uczestnikach i wydarzeniach tego największego powstania narodowego.

Wartę honorową wystawił pododdział reprezentacyjny Sekcji 13 Pułku Piechoty Pułtuskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Po Mszy św. przedstawiciele administracji rządowej oraz samorządów – miejskiego i powiatowego, wojskowa asysta i  poczty sztandarowe oddali honory i zapalili znicze przy grobach powstańców styczniowych pochowanych na cmentarzu świętokrzyskim.

27_01_2013_1

Więcej zdjęć - w galerii

dodał/a: DS komentarz [0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] aktualne newsy
BIP_ESP_PROCEDURY

Biuletyn Informacji Publicznej


Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Jak załatwić sprawę ?

stan spraw: praw jazdy i dow. rejestracyjnych
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Galerie
Powiat pułtuski
Miasto Pułtusk
Sesje RP
Budowa szpitala
Imprezy sportowe
Ćwiczenia
Certyfikaty, dyplomy i podziękowania
Inne

© 2019   Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by Plocman Sp z o.o.