szukaj:
 Imieniny: Grzegorza i Aleksandra środa, 24 kwietnia 2019  
Menu główne
strona główna
katalog dobrych stron
księga gości
o powiecie
godziny pracy/kontakt
Powiat Pułtuski / Starostwo
Władze Powiatu
Wydziały Starostwa/Samodzielne stanowiska
Gminy Powiatu
Jednostki organizacyjne, inspekcje i straże
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Organizacje pozarządowe
Jak załatwić sprawę
Projekty unijne
Biuro rzeczy znalezionych
PRACA APTEK
Dane teleadresowe
"Portret terytorium" GUS
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Opłaty
Wydział Kominikacji i Dróg
______
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
______
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
______
Wydział Budownictwa i Architektury
______
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Ogłoszenia
Kupię (0)
Praca (0)
Różne (0)
Sprzedam (0)
Zamienię (0)
Polecane strony


Plebiscyt "Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu"


AH w Pułtusku


STOP wykluczeniu


Związek Powiatów Polskich


Agencja Nieruchomości Rolnych


Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku


Zespoł Szkół Zawodowych w Pułtusku


Zespoł Szkół im. B. Prusa w Pułtusku


Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku


Zespół Szkół w Golądkowie


Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela


HDK PCK Pułtusk


MODR w Warszawie
WYKAZ z dnia 20 lutego 2012 r. NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH - 2012-03-01 14:53:43

WYKAZ z dnia 20 lutego 2012 r.
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH
(w drode bezprzetargowej na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami) - pobierz

dodał/a: DS komentarz [0] |
SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI KL. I-III PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z POWIATU PUŁTUSKIEGO - 2012-02-29 12:44:37

Obowiązujące od  1 lutego 2011r. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej   w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  (w szkołach podstawowych obowiązuje od dnia 1 września 2012r.) nakłada na nauczycieli z klas I-III obowiązek dokonywania obserwacji i pomiaru  pedagogicznego, mającego na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się.
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pułtusku  w ramach środków własnych będzie realizować szkolenie  pt.  „Wsparcie nauczycieli szkół podstawowych w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej”.   Szkolenie powyższe przeprowadzi Maria Gos – dyrektor Poradni.
Celem szkolenia  jest podwyższenie kompetencji nauczycieli z kl. I-III w zakresie :
 - rozpoznawania uczniów z kl. I-III pod kątem ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się  ,
- opracowywania narzędzi do oceny pedagogicznej uczniów pod kątem specyficznych trudności w uczeniu się,
- opracowywania planów działań wspierających dla uczniów z ryzykiem specyficznych trudności w uczeniu się.

Harmonogram szkoleń - pobierz

dodał/a: DS komentarz [0] |
W PUŁTUSKU ODBYŁ SIĘ WOJEWÓDZKI FINAŁ OLIMPIADY MŁODYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH - 2012-02-28 15:05:11

27 lutego 2012 r. w  Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku odbył się wojewódzki finał Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, który honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego i Starosta Pułtuski. Organizatorem finału był Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej.  Do rywalizacji stanęło 51 młodych producentów rolnych oraz uczniów posiadających lub współgospodarujących w gospodarstwie rolnym (z  Warszawy, Opinogóry, Myszyńca, MODR w Płońsku oraz uczniowie: ZSP im. Kazimierza Wielkiego nr 4 w Siedlcach, ZSCKR im. A.Świętochowskiego w Gołotczyźnie, ZS im. L. Bergerowej w Płocku, ZSCKR im. W.Reymonta w Sokołowie Podlaskim, ZSR-T im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Zwoleniu, ZSCKR im.J.Dziubińskiej w Golądkowie).

Laureaci Olimpiady
Wicestarosta Pułtuski Andrzej Dolecki i laureaci Olimpiady

W wyniku przeprowadzonych testów pisemnych oraz odpowiedzi ustnych  wyłoniono pięciu laureatów, którzy wezmą udział w etapie krajowym Olimpiady:
I miejsce – Kamil Malczewski – uczeń ZS im. L.Bergerowej w Płocku,
II miejsce – Marcin Kowalewski – uczeń ZS CKR im.J.Dziubińskiej w Golądkowie
III miejsce – Grzegorz Osiecki – uczeń ZS CKR im. A.Świętochowskiego w Gołotczyźnie
IV miejsce – Bartosz Popek – ZSP im. Kazimierza Wielkiego nr 4 w Siedlcach
V miejsce – Mateusz Kupis -  ZSR-T im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Zwoleniu
Laureaci poszczególnych miejsc otrzymali wartościowe nagrody (m.in.  tablet, wiertarkę). Każdy z ww. uczestników został nagrodzony wycieczką do Brukseli oraz roczną prenumeratą miesięcznika „Wieś Mazowiecka".
Nagrody dla uczestników wojewódzkiego finału Olimpiady Młodych Producentów Rolnych ufundowali:
- Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Terenów Wiejskich Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego  Radosław Rybicki,
- Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie Wiktor Sankiewicz,
- Zarząd Giełdy Spożywczej w Ząbkach,
- Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR w Warszawie Wojciech Jańczuk,
-  Wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak,
- Poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski,
- Wojskowy Komendant Uzupełnień w Wyszkowie  ppłk Leszek Wieczorek,
- Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej  płk Jerzy Gutowski.
W rozpoczęciu Olimpiady uczestniczyli Starosta Pułtuski Edward Marek Wroniewski i Wicestarosta Pułtuski Andrzej Dolecki. Podczas podsumowania wyników i wręczenia nagród laureatom, samorząd powiatowy reprezentował Wicestarosta A. Dolecki.

dodał/a: DS komentarz [1] |
ZAWIADOMIENIE - 2012-02-28 12:42:45

Z A W I A D O M I E N I E

Starosta Pułtuski działając na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) informuje, że zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Strzyże gmina Pokrzywnica. Czynności techniczne wykonuje firma:
,,GEO-IMPEX” Spółka Cywilna, mgr inż. Zbigniew Gąsiorowski, mgr inż. Jacek Kraśniewski, z siedzibą: ul. 17 Stycznia 13, 06-400 Ciechanów.
Wyłożenie operatu odbędzie się w dniach od 19 marca do 6 kwietnia 2012 r., w godzinach od 8.00 do 16.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5 w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (wejście “E”).
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
W przypadku uwag do danych ujawnionych w projekcie operatu opisowo - kartograficznego należy przedstawić do wglądu dokumenty dotyczące prawa własności i dokumenty określające granice tego prawa oraz dokumenty opisujące budynki. Należą do nich: akty nadania, postanowienia sądu, akty własności ziemi, akty notarialne, mapy, dokumentacja geodezyjna oraz dokumentacja architektoniczno-budowlana itp.
W przypadku zgłoszenia uwag do w/w projektu operatu powstanie protokół, w którym sporządzona będzie wzmianka o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu, nie stanowi przeszkody do kontynuowania postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

STAROSTA PUŁTUSKI
Edward Marek Wroniewski

dodał/a: DS komentarz [0] |
Ogólnopolski protest „Brońmy Sądów!” - 2012-02-24 11:17:10

Przypominamy, że 12 stycznia 2012 r. przedstawiciele pułtuskich  samorządów - powiatowego i gminnego, Starosta Pułtuski Edward Marek Wroniewski i Burmistrz Pułtuska Wojciech Dębski uczestniczyli w spotkaniu z Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem. Spotkanie poświęcone było omówieniu głównych założeń oraz celów przygotowanej reformy obejmującej reorganizację sieci sądów rejonowych w skali całego kraju. Podczas spotkania Starosta i Burmistrz uzyskali potwierdzenie, że przygotowany projekt rozporządzenia nie przewiduje likwidacji Sądu Rejonowego w Pułtusku.
Rada Powiatu w Pułtusku 3 lutego br.  podjęła stanowisko popierające zmiany struktury sądownictwa powszechnego polegające na pozostawieniu w Pułtusku Sądu Rejonowego.
Niestety obecna wersja  projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zakłada likwidację Sądu Rejonowego w Pułtusku. Właściwymi miejscowo dla mieszkańców powiatu pułtuskiego byłyby sądy: Rejonowy w Wyszkowie, Okręgowy w Ostrołęce i Apelacyjny w Białymstoku.
W dniu 28 lutego 2012 r. o godz. 12.00 pod siedzibą Ministerstwa Sprawiedliwości odbędzie się manifestacja w ramach ogólnopolskiego protestu  „Brońmy Sądów!” W manifestacji wezmą udział przedstawiciele społeczności powiatu pułtuskiego.

dodał/a: DS komentarz [0] |
NARODOWY DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH - 2012-02-23 10:36:50

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

W związku z Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” -  1 marca (czwartek), o godz. 12.00 na I Cmentarzu w Pułtusku, przy symbolicznej mogile ś.p. Żołnierzy Polski Podziemnej obwodu Pułtusk zamordowanych przez stalinowców w latach 1945-1956, odbędzie się uroczystość złożenia kwiatów, symbolizująca pamięć mieszkańców ziemi pułtuskiej o żołnierzach antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.
Zapraszamy do uczestnictwa kombatantów, przedstawicieli władz samorządowych, stowarzyszeń, organizacji, pułtuskich szkół, instytucji, zakładów pracy oraz mieszkańców i gości powiatu pułtuskiego.

-------------------------------------------------------

Proboszcz Parafii św. Mateusza ks. kan. Wiesław Kosek

Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej -Oddz.Pułtusk Ryszard Bobowski

Prezes Związku Młodocianych Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego - Oddz. Pułtusk Kazimierz Witkowski

zapraszają

na uroczystą Mszę św.
za pomordowanych, zmarłych i żyjących

w związku z Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"
Nabożeństwo odbedize się 4 marca (niedziela) o godz. 12.00 w Bazylice Pułtuskiej. 

dodał/a: DS komentarz [1] |
INFORMACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - 2012-02-22 14:22:15

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do zapoznawania się z kierowanymi do Państwa  informacjami o projektach, działaniach -  publikowanymi  w menu "Powiat Pułtuski/ Starostwo" w  zakładce "Organizacje pozarządowe".

Stowarzyszenie KRA informuje, że została rozpoczęta  rekrutacja do projektu „Kreatywne Rozwojowe Aktywne Organizacje Pozarządowe” współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej - pobierz

dodał/a: DS komentarz [0] |
WDRAŻANIE METODY CAF W STAROSTWIE POWIATOWYM - 2012-02-21 14:44:33

Wspólna Metoda Oceny – CAF (ang. Common Assesment Framework) jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością (TQM) przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej. Metoda CAF skupia się przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych.
Jest to model całościowego przeglądu funkcjonowania instytucji z uwzględnieniem analizy wyników jej działalności oraz potencjału organizacyjnego, oparty na założeniu, że osiągnięcie pożądanych rezultatów działań organizacji, obywateli/konsumentów, poszczególnych jednostek i całych społeczeństw zależy od jakości przywództwa, wpływającego na politykę i strategię instytucji, zarządzanie zasobami ludzkimi, działania w zakresie nawiązywania relacji partnerskich, zasoby i procesy. Zgodnie z tą metodą, organizację poddaje się regularnie (średnio co 2 lata) jednoczesnemu oglądowi z różnych punktów widzenia, w ramach całościowego procesu analizy wyników jej działalności. Model CAF dostarcza łatwego w użyciu narzędzia, dzięki któremu europejskie podmioty sektora publicznego mogą sięgnąć po techniki zarządzania jakością w celu poprawy wyników działalności.

Wdrożenie metody CAF w Starostwie będzie przebiegać w oparciu o realizację następujących kroków:

FAZA I – Początek drogi z metodą CAF
Krok 1: Organizacja i planowanie procesu samooceny
Krok 2: Upowszechnienie informacji o procesie samooceny

FAZA II – Proces samooceny
Krok 3: Utworzenie jednej lub więcej grup samooceny
Krok 4: Organizacja szkoleń
Krok 5: Przeprowadzenie samooceny
Krok 6: Sporządzenie sprawozdania z wyników samooceny

FAZA III – Plan usprawnień / ustalenie priorytetów
Krok 7: Sporządzenie projektu planu doskonalenia
Krok 8: Upowszechnienie informacji o planie doskonalenia
Krok 9: Realizacja planu doskonalenia
Krok 10: Planowanie następnej samooceny CAF

O przebiegu realizacji projektu, oraz o jego rezultatach będziemy Państwa informować.

Sekretarz Powiatu
  Małgorzata Pajewska

Projekt „Wzmocnienie potencjału instytucjonalno-kadrowego” 5 JST jest współfinansowany  ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

dodał/a: DS komentarz [0] |
Koncepcja architektoniczno-przestrzennej przebudowy i rewitalizacji budynku oraz terenu po byłym szpitalu w Pułtusku - 2012-02-20 13:39:45

koncepcja_stary szpital

W czwartek, 16 lutego w Sali Rady Powiatu w Pułtusku odbyła się prezentacja koncepcji architektoniczno-przestrzennej przebudowy i rewitalizacji budynku oraz terenu po byłym szpitalu w Pułtusku. Projekt adaptacji dawnego szpitala na potrzeby  siedziby Starostwa Powiatowego w Pułtusku opracowali i zaprezentowali studenci Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej  inż. arch.: Marcin Żywica, Hubert Roguski, Wacław Chrabelski pod kierunkiem prof. nzw. dr hab. inż. arch. Danuty Kłosek – Kozłowskiej.
Projekt oparto m.in. na poniższych założeniach.:
- powstaniu obwodnicy Pułtuska, a do czasu jej wybudowania powinna funkcjonować tzw. mała obwodnica Pułtuska (al. Tysiąclecia);  
-  zmianie koncepcji wykorzystania ul. 3 Maja,  zwężeniu jezdni, wyłączeniu jej dla ruchu tranzytowego,
- istotny nacisk w koncepcji położono na przystosowanie przestrzeni miejskiej dla pieszych, stworzeniu terenów zieleni wokół szpitala oraz wybudowaniu punktu widokowego (na skarpie przy ul. Żwirki i Wigury),
- budowie parkingu podziemnego (łączna liczba miejsc parkingowych ok. 100), z wjazdem od  strony ul. Traugutta,
- organizacji  obsługi administracyjnej Starostwa opartej na zlokalizowanym na parterze budynku punkcie obsługi interesanta – częściowym wyburzeniu jednej ze ścian budynku, stworzeniu szklanej konstrukcji dachowej nad wirydarzem (ponadto na parterze budynku usytuowano Wydziały wymagające dużej składnicy akt m.in. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – z Zasobem Geodezyjno- Kartograficznym i Wydział Komunikacji i Dróg).

koncepcja - szpital 2

W dyskusji nt. zaprezentowanej koncepcji uczestniczyli: Starosta Pułtuski Edward Marek Wroniewski,  Burmistrz Pułtuska Wojciech Dębski, Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Rady Miejskiej Ryszard Befinger, arch. Michał Michalak – autor badań architektonicznych szpitala, Architekt Miejski Andrzej Kalinowski, Kierownik Delegatury w Ciechanowie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie  Krzysztof Kaliściak.
Podsumowując dyskusję Starosta Pułtuski stwierdził, że chociaż są to odważne plany, należy je skonfrontować z możliwościami i zrobić wszystko, aby zabytkowy budynek szpitala nie podzielił losu  pułtuskich koszar.

dodał/a: DS komentarz [0] |
W 70. ROCZNICĘ POWOŁANIA ARMII KRAJOWEJ - 2012-02-17 14:04:19

70-lecie powołania AK

W 70. rocznicę powołania Armii Krajowej, 14 lutego 2012 r. przedstawiciele samorządów lokalnych, organizacji i szkół,  w asyście pocztu sztandarowego pułtuskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,  zapalili znicze pod pomnikiem „Walki i Męczeństwa” w Pułtusku. Do uczestników uroczystości słowa refleksji  o największej i najlepiej zorganizowanej armii podziemnej czasów II wojny światowej  wygłosił dr Radosław Lolo – Prezes Pułtuskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego.

dodał/a: DS komentarz [0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] aktualne newsy
BIP_ESP_PROCEDURY

Biuletyn Informacji Publicznej


Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Jak załatwić sprawę ?

stan spraw: praw jazdy i dow. rejestracyjnych
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Galerie
Powiat pułtuski
Miasto Pułtusk
Sesje RP
Budowa szpitala
Imprezy sportowe
Ćwiczenia
Certyfikaty, dyplomy i podziękowania
Inne

© 2019   Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by Plocman Sp z o.o.