szukaj:
 Imieniny: Felicji i Tymoteusza czwartek, 24 stycznia 2019  
Menu główne
strona główna
katalog dobrych stron
księga gości
o powiecie
godziny pracy/kontakt
Powiat Pułtuski / Starostwo
Władze Powiatu
Wydziały Starostwa/Samodzielne stanowiska
Gminy Powiatu
Jednostki organizacyjne, inspekcje i straże
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Organizacje pozarządowe
Jak załatwić sprawę
Projekty unijne
Biuro rzeczy znalezionych
PRACA APTEK
Dane teleadresowe
"Portret terytorium" GUS
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Opłaty
Wydział Kominikacji i Dróg
______
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
______
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
______
Wydział Budownictwa i Architektury
______
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Ogłoszenia
Kupię (0)
Praca (0)
Różne (0)
Sprzedam (0)
Zamienię (0)
Polecane strony


Plebiscyt "Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu"


AH w Pułtusku


STOP wykluczeniu


Związek Powiatów Polskich


Agencja Nieruchomości Rolnych


Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku


Zespoł Szkół Zawodowych w Pułtusku


Zespoł Szkół im. B. Prusa w Pułtusku


Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku


Zespół Szkół w Golądkowie


Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela


HDK PCK Pułtusk


MODR w Warszawie
OŚWIATA PONADGIMNAZJALNA W POWIECIE PUŁTUSKIM - – stan aktualny i perspektywy kształcenia - 2007-02-14 14:52:18
W dniu 15 lutego 2007 r. (godz.11.00) w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku odbędzie się organizowana przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku - Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu narada nt.: „Oświata ponadgimnazjalna w powiecie pułtuskim – stan aktualny i perspektywy kształcenia”.
dodał/a: admin więcej | komentarz [0] |
Mianowanie p.Włodzimierza Gedymina na stopień podpułkownika - 2007-02-14 14:51:29
W dniu 9 lutego 2007r. o godz.15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5, decyzją Ministra Obrony Narodowej, odbył się uroczysty AKT MIANOWANIA NA WYŻSZY STOPIEŃ OFICERSKI (na stopień podpułkownika) PANA WŁODZIMIERZA GEDYMINA.
W uroczystości brali udział:
● Pan Tadeusz Nalewajk – Starosta Pultuski,
● Pan Leszek Wieczorek –Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Wyszkowie,
● Pan Kazimierz Zyskowski – Prezes Związku Inwalidów Wojennych
w Pułtusku,
● Pan Edward Malinowski – Przewodniczący Sekcji 13 Pułku Piechoty
przy Pułtuskim Towarzystwie Społeczno – Kulturalnym,
● Pan Robert Dynak – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku,
● przedstawiciele lokalnej prasy.
dodał/a: admin komentarz [0] |
14 LUTEGO - WALENTYNKI - 2007-02-14 10:30:40
Niezależnie, czy jesteście Państwo zwolennikami, czy zagorzałymi przeciwnikami tego Święta zdobądźcie się w tym dniu chociaż na małe gesty sympatii.... Czasami nawet jedno słowo potrafi uczynić wyjątkowym szary, mroźny dzień. Cytując słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Nie ma takich sytuacji, w których by jeszcze miłość nie miała czegoś do powiedzenia”.
dodał/a: admin komentarz [0] |
POMOC OFIAROM PRZESTĘPSTW - 2007-02-14 10:30:09
Informujemy, że w dniach od 22 lutego do 1 marca br. w ramach TYGODNIA POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW następujące instytucje będą udzielały zainteresowanym informacji na temat przysługujących ofiarom przestępstw uprawnień:
- Sąd Rejonowy w Pułtusku- ul. Rynek 37, pok. nr 21, w godz. 10-14;
- Prokuratura Rejonowa w Pułtusku, ul. Daszyńskiego 6,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku, ul. 3 Maja 20,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku, ul. 3 Maja 20;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku, ul. 17 Sierpnia 58;
- Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pułtusku, ul. 17 Sierpnia 58;
- Poradnia Terapii Uzależnień Alkoholu i Współuzależnienia w Pułtusku, ul. 17 Sierpnia 58;
- Punkt konsultacyjny – Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem;
- Punkt konsultacyjny – Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczach;
- Punkt konsultacyjny – Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorach;
dodał/a: admin komentarz [0] |
Podsumowanie kontroli w szkołach - 2007-02-05 15:39:04
Informacja o przebiegu przeglądu szkół i placówek w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
i sprawowania nad nimi prawidłowej opieki

W związku z uchwałą Nr 186/2006 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006r. w sprawie działań administracji rządowej przeciwko przemocy w szkołach i placówkach oświatowych oraz wdrażaniem programu “Zero tolerancji dla przemocy w szkole”, w m-cu grudniu 2006r. i styczniu br. w powiecie pułtuskim odbyły się kontrole w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych pod kątem oceny bezpieczeństwa uczniów. Tego typu kontrola szkół została podjęta w Polsce po raz pierwszy, jako reakcja Rządu RP na narastającą falę przemocy w polskich szkołach. Kontrole odbywały się poprzez rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami oraz dyrekcją szkół. Zespół kontrolujący dokonał również oględzin budynków szkół.
dodał/a: admin więcej | komentarz [0] |
Opłaty skarbowe w Wydziale RLO - 2007-02-05 15:34:19
Stawki opłaty skarbowej od czynności dokonywanych w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Starostwa Powiatowego w Pułtusku:

czytaj
dodał/a: admin komentarz [0] |
INFORMACJE DLA POBOBOROWYCH - 2007-02-05 15:05:00
Problematykę dotyczącą poboru normują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z póżn. zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. Pobór obejmuje całokształt przedsięwzięć mających na celu określenie zdolności poborowych do czynnej służby wojskowej i ustalenie możliwości ich przeznaczenia do jej odbycia. Przeprowadzają go wojewodowie – każdy na terenie przez siebie administrowanym – przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, wójtów, burmistrzów miast (prezydentów miast). W 2007 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2007 r. (Dz. U. Nr 221, poz. 1628) w okresie od dnia 5 lutego do dnia 30 kwietnia 2007 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzony zostanie pobór mężczyzn urodzonych w roku 1988 (19 – letnich).
dodał/a: admin więcej | komentarz [0] |
Nieruchomość przeznaczona do przekazania w formie darowizny - 2007-01-30 10:07:29
Wykaz z dnia 24 stycznia 2007 r. nieruchomości przeznaczonej do przekazania w formie darowizny


Działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Zarząd Powiatu w Pułtusku 06-100 Pułtusk ul. Białowiejska 5 podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania w formie darowizny (tj. udziału Powiatu Pułtuskiego wynoszącego ½ części) na rzecz Gminy Pułtusk (Uchwała Nr XXXVIII/294/2006 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2006 r. w sprawie: przekazania mienia w formie darowizny).

Nieruchomość położona w Pułtusku obręb 20 przy ul. Stare Miasto, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 1467 o powierzchni 0,0838 ha stanowi współwłasność Powiatu Pułtuskiego w ½ części oraz Gminy Pułtusk w ½ części na podstawie księgi wieczystej Nr 26286, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pułtusku.
dodał/a: admin więcej | komentarz [0] |
Opłaty skarbowe w Wydziale KD - 2007-01-30 10:01:25
Stawki opłaty skarbowej od czynności dokonywanych w Wydziale Komunikacji i Dróg - Starostwa Powiatowego w Pułtusku:

czytaj
dodał/a: admin komentarz [0] |
ZAWIEJE - instrukcja - 2007-01-26 12:46:33
POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZNIA KRYZYSOWEGO
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU
WYSTĄPIENIA SILNYCH MROZÓW I ZAMIECI ŚNIEŻNYCH

Wielkie opady śniegu, nagłe ataki mrozu, burze i huragany, mogą sparaliżować życie w wielu miejscowościach poprzez izolację całych osiedli lub gospodarstw domowych, brak dostawy wody, gazu, energii elektrycznej oraz brak funkcjonowania transportu kołowego, kolejowego, lotnisk itp. Mając tego świadomość, możesz zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę przed licznymi niebezpieczeństwami tego rodzaju klęsk żywiołowych, przygotowując się do nich z odpowiednim wyprzedzeniem.

/ instrukcje - wybierz więcej /
dodał/a: admin więcej | komentarz [0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] aktualne newsy
BIP_ESP_PROCEDURY

Biuletyn Informacji Publicznej


Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Jak załatwić sprawę ?

stan spraw: praw jazdy i dow. rejestracyjnych
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Galerie
Powiat pułtuski
Miasto Pułtusk
Sesje RP
Budowa szpitala
Imprezy sportowe
Ćwiczenia
Certyfikaty, dyplomy i podziękowania
Inne

© 2019   Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by Plocman Sp z o.o.