szukaj:
 Imieniny: Urszuli i Hilarego niedziela, 21 października 2018  
Menu główne
strona główna
katalog dobrych stron
księga gości
o powiecie
godziny pracy/kontakt
Powiat Pułtuski / Starostwo
Władze Powiatu
Wydziały Starostwa/Samodzielne stanowiska
Gminy Powiatu
Jednostki organizacyjne, inspekcje i straże
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Organizacje pozarządowe
Jak załatwić sprawę
Projekty unijne
Biuro rzeczy znalezionych
PRACA APTEK
Dane teleadresowe
"Portret terytorium" GUS
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Opłaty
Wydział Kominikacji i Dróg
______
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
______
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
______
Wydział Budownictwa i Architektury
______
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Ogłoszenia
Kupię (0)
Praca (0)
Różne (0)
Sprzedam (0)
Zamienię (0)
Polecane strony


Plebiscyt "Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu"


AH w Pułtusku


STOP wykluczeniu


Związek Powiatów Polskich


Agencja Nieruchomości Rolnych


Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku


Zespoł Szkół Zawodowych w Pułtusku


Zespoł Szkół im. B. Prusa w Pułtusku


Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku


Zespół Szkół w Golądkowie


Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela


HDK PCK Pułtusk


MODR w Warszawie
GRATULUJEMY - 2007-05-18 15:29:37
W dniu 16 maja br. Pan Michał Borkowski-Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku-został jednogłośnie wybrany Prezesem Zwiazku Pracodawców Mazowieckiego Porozumienia Szpitali Powiatowych.
dodał/a: DS komentarz [1] |
SUKCES SAMORZĄDOWCÓW - 2007-05-17 08:20:46
W dniu 10 maja br. Sejm RP odrzucił poprawkę do ustawy Prawo budowlane, zakładającą likwidację 378 powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego i powołanie 100 inspektoratów okręgowych.
Jest to ogromny sukces samorządowców zrzeszonych w Związku Powiatów Polskich, którego Prezesem jest Starosta Pułtuski Tadeusz Nalewajk. Członkowie tej korporacji, przekonując do pozostawienia PINB-ów w strukturze powiatowych służb, inspekcji i straży, stoczyli prawdziwą batalię. Po przyjęciu przez Senat poprawki do ustawy Prawo budowlane, z apelem by nie centralizować inspekcji nadzoru budowlanego wystąpił Zarząd ZPP, a następnie przedstawiciele Zawiązku przekonali do tego sejmową Komisję Infrastruktury.
dodał/a: DS komentarz [0] |
Informacja dla producentów rolnych, właścicieli ogródków przydomowych i ogrodów działkowych na terenie powiatu pułtuskiego - 2007-05-16 15:18:31
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pułtusku – informuje, że na podstawie art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (DzU nr 179, poz. 1485 ze zm.), Wojewoda Mazowiecki wydał rozporządzenie nr 10 z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie ogólnej powiechrzni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2007 roku.
Zgodnie z ww. rozporządzeniem uprawa maku niskomorfinowego w 2007 r. ustalona została na powiechrzni 12 ha wyłącznie w dwóch gminach powiatów: płockiego (gmina Drobin – pow. 5,00 ha.) i gostynińskiego (gmina Sanniki – pow. 7,00 ha), a pod uprawę konopi włóknistych ustalono w 2007 r. w województwie mazowieckim na 5,2 ha w tym:
1) powiat sochaczewski, gmina Młodzieszyn – 5 ha;
2) powiat płoński, miasto Płońsk – 0,1 ha ;
3) miasto na prawach powiatu Radom – 0,1 ha.
W ślad za powyższym informujemy, że na pozostałym terenie województwa mazowieckiego obowiązuje zakaz uprawy maku oraz konopi włóknistych (za wyjątkiem ww. gmin).
Zgodnie z artykułem 51 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, w przypadku stwierdzenia upraw maku i konopi włóknistych w sposób niezgodny z ww. ustawą Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta wydaje nakaz zniszczenia tych upraw przez zaoranie lub przekopanie gruntu, na koszt prowadzącego uprawę.
Nakazowi nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
dodał/a: DS komentarz [0] |
GRATULUJEMY - 2007-05-16 09:08:28
Kaziemierz StrzyżewskiDyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku – Kazimierz Strzyżewski w dn.14 maja br. został wybrany Przewodniczącym Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Powiatowych Województwa Mazowieckiego.
dodał/a: DS komentarz [0] |
PODPISANIE POROZUMIENIA Z MINISTREM ROLNICTWA - 2007-05-16 08:31:51
W dniu 15 maja br. (wtorek) w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiciele samorządu powiatu pułtuskiego uczestniczyli w uroczystości podpisania porozumień dotyczących przejęcia 18 szkół rolniczych. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dniem 1 stycznia 2008 r. stanie się organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołami rolniczymi wchodzącymi w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. J.Dziubińskiej w Golądkowie.
dodał/a: DS komentarz [0] |
APEL POD POMNIKIEM PIŁSUDSKIEGO - 2007-05-11 15:46:16
W dniu dzisiejszym /piątek/ o godz. 21.00 zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Pułtuskiego do udziału w uroczystym apelu pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego (Pułtusk,ul. Warszawska).
Apel jest jednym z elementów popularyzacji osoby Józefa Piłsudskiego, realizowanej w ramach projektu edukacyjnego "Z przeszłością w przyszłość".
dodał/a: DS komentarz [0] |
PROMOCJA ZDROWIA W SPZOZ W PUŁTUSKU - 2007-05-11 14:21:23
SPZOZ w Pułtusku realizuje, finansowane przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ, programy profilaktyczne i promocji zdrowia. Bezpłatne badania wykonywane są w Przychodni SPZOZ w Pułtusku.

1.Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy dla kobiet urodzonych w rocznikach 1948 – 1982(lata życia 25–59).
W ramach programu wykonywane są badania cytologiczne (tel. 023 692 00 41 w. 145).

2.Program Profilaktyczny Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc dla osób urodzonych w rocznikach 1942 – 1967 ( lata życia: 40–65)
Wykonywana jest spirometria, pomiar masy ciała i wzrostu oraz konsultacja specjalisty pulmonologa i lekarza POZ (tel 023 692 00 41 w. 147; 023 692 82 12).

3.Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia dla osób urodzonych w rocznikach 1952–1972 (lata życia 35 -55).
Wykonywane są badania krwi: cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy, poziom glukozy (na czczo) oraz pomiar cieśnienia tętniczego krwi, pomiar masy ciała i obwodu talii, przygotowujące do konsultacji u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (tel. 023 692 00 41 w. 112, 113).

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych !
dodał/a: DS komentarz [0] |
ŻYCZENIA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 2007-05-10 12:01:20
Dzień 12 maja obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych.
Zawody te należą do niezwykle trudnych i odpowiedzialnych. Wymagają od osób je wykonujących wyjątkowych predyspozycji, przede wszystkim osobowościowych. Charakterystyczne jest to, że w ogromnej większości, zawody te wykonują kobiety. Dzieje się tak dlatego, że są one wpisane w tradycyjne role kobiece w społeczeństwie.
Nie sposób w pełni wyrazić słowami wdzięczności za pomoc, jaką w najtrudniejszych momentach życia udzielają Pielęgniarki i Położne. Dziękuję za oddanie, za poświęcenie, za uśmiech, za nadzieję.
Życzę satysfakcji z wykonywania tego wyjątkowego zawodu oraz sił potrzebnych do sprostania wyzwaniom codzienności. Życzę również, aby płace w służbie zdrowia systematycznie rosły, pozwalając na godne życie.

STAROSTA PUŁTUSKI
Tadeusz Nalewajk

dodał/a: DS komentarz [0] |
POSIEDZENIE KONWENTU-10-11 maja 2007 r., MŁAWA - 2007-05-10 11:54:13
W dniach 10-11 maja br. w Mławie - Starosta Pułtuski będzie przewodniczył obradom Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego.
Wśród omawianych zagadnień będą:
-Zadania Agencji Rozwoju Mazowsza, projekty dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego oraz możliwości Centrum Obsługi Inwestora;
-Informacja nt. wykazu obiektów planowanych do objęcia pracami scaleniowymi w okresie programowania PROW 2007-2013 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”;
-Wstępne założenia do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działań wdrażanych przez Urząd Marszałkowski;
-Realizacja ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych;
-Oświadczenia lustracyjne.

dodał/a: DS komentarz [0] |
REFLEKSJE-ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ - 2007-05-07 13:11:24
„Naród bez pamięci nie ma prawa do przyszłości ani do bytu teraźniejszego.”
J.Piłsudski

8 maja 1945 roku zakończona została najokrutniejsza z wojen, określana w historii jako II Wojna Światowa.
Odcisnęła ona na zawsze swoje tragiczne piętno na społeczności międzynarodowej. Wojna prowadzona w imię obłąkanej idei pochłonęła miliony istnień ludzkich. Doprowadziła do olbrzymich strat materialnych i kulturalnych w niemal całej Europie. Była hańbą dla świata.
Polska była krajem, na który 1 września 1939 roku o godz. 4.45 spadły pierwsze bomby, oznajmiające światu początek sześcioletniej wojny, terroru i ludobójstwa.
W dniu 8 maja 1945 r. przedstawiciele III Rzeszy podpisali w Berlinie akt bezwarunkowej kapitulacji.
W Europie nastał czas pokojowego współistnienia wielu państw i stworzenia jedności europejskiej działającej pod szyldem „Unii Europejskiej.”

STAROSTA PUŁTUSKI
Tadeusz Nalewajk


dodał/a: DS komentarz [0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] aktualne newsy
BIP_ESP_PROCEDURY

Biuletyn Informacji Publicznej


Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Jak załatwić sprawę ?

stan spraw: praw jazdy i dow. rejestracyjnych
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Galerie
Powiat pułtuski
Miasto Pułtusk
Sesje RP
Budowa szpitala
Imprezy sportowe
Ćwiczenia
Certyfikaty, dyplomy i podziękowania
Inne

© 2018   Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by Plocman Sp z o.o.