szukaj:
 Imieniny: Felicji i Tymoteusza czwartek, 24 stycznia 2019  
Menu główne
strona główna
katalog dobrych stron
księga gości
o powiecie
godziny pracy/kontakt
Powiat Pułtuski / Starostwo
Władze Powiatu
Wydziały Starostwa/Samodzielne stanowiska
Gminy Powiatu
Jednostki organizacyjne, inspekcje i straże
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Organizacje pozarządowe
Jak załatwić sprawę
Projekty unijne
Biuro rzeczy znalezionych
PRACA APTEK
Dane teleadresowe
"Portret terytorium" GUS
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Opłaty
Wydział Kominikacji i Dróg
______
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
______
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
______
Wydział Budownictwa i Architektury
______
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Ogłoszenia
Kupię (0)
Praca (0)
Różne (0)
Sprzedam (0)
Zamienię (0)
Polecane strony


Plebiscyt "Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu"


AH w Pułtusku


STOP wykluczeniu


Związek Powiatów Polskich


Agencja Nieruchomości Rolnych


Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku


Zespoł Szkół Zawodowych w Pułtusku


Zespoł Szkół im. B. Prusa w Pułtusku


Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku


Zespół Szkół w Golądkowie


Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela


HDK PCK Pułtusk


MODR w Warszawie
INFORMACJA o realizacji zadań z zakresu spraw dotyczących rzeczy znalezionych - 2008-04-08 10:47:22
Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Pułtusku realizuje w imieniu Starosty Pułtuskiego zadania z zakresu spraw dotyczących rzeczy znalezionych.

Adres:
ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk – budynek „A”, pok.11, tel. 023 692 – 59 – 92.
Godziny pracy:
-Poniedziałek 9.00 –17.00,
-Wtorek – Piątek 8.00-16.00.

Ciag dalszy- proszę wybrać zakładkę "WIĘCEJ"
Szczegółowa informacja -na stronie internetowej: www.starostwopultusk.bip.org.pl .
dodał/a: DS więcej | komentarz [0] |
Apel o zaniechanie wypalania traw - 2008-04-08 10:37:37
Wraz z nadejściem wiosny, na łąkach, polach pojawiają się dym i ogień. Wiele osób uważa, że wypalanie traw poprawia jakość gleb, jednakże specjaliści podnoszą, że wypalanie pól i łąk jest zdecydowanie niekorzystne i przynosi znaczne szkody. Popiół, zmywany przez deszcz do ziemi, zakwasza ją - zamiast użyźniać. Podpalanie trawy to również zabijanie zwierząt, które bezradne giną w płomieniach. Policja, Straż Pożarna, Inspekcja Ochrony Środowiska co roku ostrzegają przed wypalaniem traw na łąkach i przydrożnych rowach. Efekty tych ostrzeżeń są jednak nikłe.
Jakie sankcje przewiduje prawo za wypalanie traw?
Artykuł 124 ustawy o ochronie przyrody zabrania wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Złamanie powyższego zakazu, zgodnie z art. 131 pkt.12 i 132 cyt. ustawy traktowane jest jako wykroczenie i podlega karze aresztu albo grzywny (od 20 zł do 5.000 zł.) Mandat w wysokości do 1.000 zł można otrzymać od Inspekcji Ochrony Środowiska i Policji.
Wypalania traw w lasach, na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabrania art. 30 ust. 3 ustawy o lasach.
Wypalanie traw jest też niezgodne z prawem unijnym. Rolnicy, którzy wypalają trawy mogą ponieść konsekwencje finansowe w postaci zmniejszenia kwot dopłat bezpośrednich. Jednym z warunków otrzymania dopłat jest bowiem utrzymywanie tzw. „dobrej kultury rolnej”, a wypalanie traw tego warunku nie spełnia.
Często niewinne podpalanie traw zamienia się w groźny do opanowania pożar, w którego gaszeniu musi brać udział Straż Pożarna.
Dlatego APELUJĘ O ZANIECHANIE WYPALANIA TRAW.

STAROSTA PUŁTUSKI
/-/Andrzej Dolecki

dodał/a: DS komentarz [0] |
WIZJA LOKALNA NA BUDOWIE SZPITALA - 2008-04-08 10:35:17
W poniedziałek-7 kwietnia 2008 r. Zarząd Powiatu w Pułtusku dokonał wizji lokalnej na budowie szpitala w celu oceny postępu realizacji inwestycji. W wizji uczestniczyli również przedstawiciele Wykonawcy prac- firmy ZAMBET S.A. oraz Inwestora Zastępczego - WPUI Sp.z o.o.
dodał/a: DS komentarz [0] |
ZAWIESZENIE PRZYJMOWANIA PACJENTÓW NA ODDZIAŁ PEDIATRII W SPZOZ W PUŁTUSKU - 2008-04-04 15:41:51
Z dniem 4 kwietnia 2008 r. zawieszono do odwołania przyjmowanie pacjentów na Oddział Pediatrii, w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia dyżurów. W przypadku konieczności hospitalizacji dzieci z naszego powiatu, będą one kierowane do sąsiednich szpitali m.in. w Makowie Mazowieckim i Wyszkowie.

Na podstawie pisma p.o. Dyrektora SPZOZ w Pułtusku Wojciecha Trusińskiego.
dodał/a: DS komentarz [0] |
"112 w trudnej sprawie - nie używaj przy zabawie" - 2008-04-02 12:15:39
W piątek – 28 marca 2008 r. przeprowadzono eliminacje powiatowe X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: "112 w trudnej sprawie - nie używaj przy zabawie". Organizatorem konkursu jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej przy współpracy z Wydziałami Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich. Konkurs ma kształtować właściwe zachowania dzieci i młodzieży w obliczu zagrożenia , uświadamiać jak postępować w momencie jego zaistnienia oraz przypomnieć, że w Polsce już istnieje europejski numer alarmowy 112, pod którym mogą uzyskać pomoc w każdej sytuacji zagrażającej ich życiu i zdrowiu.

Przebieg eliminacji na terenie powiatu pułtuskiego koordynował Wydział Zarządzania Kryzysowego (WZK) Starostwa Powiatowego.
W jury konkursu zasiadali:
Przewodniczący – st.kpt. Maciej Piątek z KP PSP w Pułtusku,
Sekretarz – Dariusz Mierzejewski – pracownik Wydziału WZK Starostwa Powiatowego,
Członkowie:
-Barbara Borek – nauczyciel plastyki w Specjalnym Ośrodku Szkolno– Wychowawczym im. A. Karłowicz w Pułtusku,
-Zbigniew Chodkowski - pracownik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu w Starostwa Powiatowego.

Jury stwierdziło, że wszystkie nadesłane prace spełniają kryterium zgodności z tematyką konkursu oraz kwalifikują się pod względem plastycznym jako prace dzieci i młodzieży. Oceniając prace brano po uwagę kompozycję, ale również trudność i pracochłonność użytych technik plastycznych.

Ponieważ z terenu powiatu nadesłano tylko pięć prac stworzonych przez dzieci i młodzież z grupy uczniów niepełnosprawnych, jury automatycznie zakwalifikowało je do przesłania na wyższy szczebel eliminacji.

WYNIKI ELIMINACJI /wg kolejności miejsc w poszczególnych grupach/- WYBIERZ ZAKŁADKĘ "WIĘCEJ"

zobacz galerię zdjęć > wejdź
dodał/a: DS więcej | komentarz [0] |
Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju "Młodzież zapobiega pożarom" - 2008-04-02 10:19:48
W piątek - 28 marca 2008r. w Pułtusku w Sali Rady (budynek KP PSP) odbyły się eliminacje powiatowe XXXI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W eliminacjach udział wzięli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu gmin powiatu pułtuskiego. Jury w składzie:
-Przewodniczący – bryg. Henryk Krasucki,
-Sekretarz – st.kpt. Grzegorz Baprawski,
Członkowie:
- mł.kpt. Jacek Skurzyński,
- dh. Damian Jaworski,
- dh. Andrzej Jusiński,
po sprawdzeniu części pisemnej eliminacji stwierdziło, że konieczna jest dogrywka ustna o pierwsze miejsca w każdej grupie wiekowej. Uczestnicy dogrywki mieli za zadanie opisać wybrany egzemplarz sprzętu pożarniczego tj. rozdzielacz i prądownicę wodną.

W poszczególnych kategoriach zwycięzcami – zakwalifikowanymi do eliminacji wojewódzkich- zostali:
-Aleksandra Szpigiel – PSP w Przewodowie,
-Dawid Szpigiel – PG w Gzach,
-Andrzej Pychewicz – LO im. Piotra Skargi w Pułtusku.


Jedną z nagród rzeczowych dla laureatów – rower ufundowany przez Zarząd Powiatu w Pułtusku przekazał Wicestarosta Pułtuski Witold Saracyn.
dodał/a: DS komentarz [0] |
ZAKUPIONO AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY - 2008-04-01 09:03:20
Starostwo Powiatowe w Pułtusku informuje,
że dzięki przekazanym środkom w wysokości 6.000 zł
przez PZU S.A w ramach realizacji programu prewencji,
zakupiono trójfazowy agregat prądotwórczy z zestawem oświetleniowym
o mocy 8 kVA , typ AP3-8000S, o łącznej wartości 6344 zł brutto, na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej.
Urządzenie jest bardzo pomocne w prowadzeniu akcji powodziowej w nocy, w trudnych warunkach pogodowych i terenowych.
Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A.
składamy podziękowanie za angażowanie się w poprawę bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców powiatu pułtuskiego oraz ochrony ich mienia.
dodał/a: DS komentarz [0] |
O Ś W I A D C Z E N I E - 2008-03-28 11:36:58
Zarząd Powiatu w Pułtusku informuje, że w dniach 26-27 marca br. w Starostwie Powiatowym sfinalizowane zostały prace nad końcowym porozumieniem płacowym dla pracowników służby zdrowia, którymi kierował Wicestarosta Pułtuski Witold Saracyn.
Po kilku tygodniach prowadzonych przez Zespół Negocjacyjny, burzliwych konsultacji załogi szpitala z dyrektorem, dotyczących postulatów płacowych, udało się osiągnąć kompromis pomiędzy stronami (niestety bez kierowców). Wynik negocjacji został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe.
Pierwszorzędne znaczenie miała atmosfera nacechowana obopólną życzliwością i zdolnością współdziałania stron w trakcie gorącej sytuacji sporu. Zawarty kompromis to cenna gwarancja stabilności i spokoju społecznego oraz wyraz troski o bezpieczeństwo pacjentów naszego powiatu.
Należne zatem słowa uznania i podziękowania kierujemy do wszystkich pracowników służby zdrowia – lekarzy, pielęgniarek, położnych, techników, kierowników i pracowników administracji i obsługi oraz Członków Zespołu Negocjacyjnego za wykazanie woli porozumienia, rzeczową dyskusję i wspólne szukanie kompromisu.
Dziękujemy też lokalnej prasie za „życzliwy dystans” w podejściu do tego trudnego tematu, zgodnie z zasadą umiaru i właściwie pojętego oglądu sprawy, dzięki czemu nie stała się medialnym show, co mogłoby utrudniać końcowe porozumienie.

Zarząd Powiatu w Pułtusku

dodał/a: DS komentarz [0] |
ROZPOCZĘTO PODPISYWANIE POROZUMIEŃ - 2008-03-26 15:34:14
W dniu 26 marca 2008 r. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku rozpoczęto podpisywanie z przedstawicielami związków zawodowych działających w Samodzielnym Publicznym Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku porozumień w sprawie zwiększenia wynagrodzeń. Spotkania z przedstawicielami organizacji związkowych prowadzi Wicestarosta Pułtuski Witold Saracyn, a uczestniczą w nich również Dyrektor SPZOZ w Pułtusku Michał Borkowski oraz Skarbnik Powiatu Krystyna Rzepnicka.
Porozumienia są efektem negocjacji prowadzonych przez Zespół Negocjacyjny powołany uchwałą Zarządu Powiatu w Pułtusku nr 97/08 z dnia 25 lutego 2008r. z reprezentantami poszczególnych organizacji związkowych.
dodał/a: DS komentarz [0] |
ELIMINACJE POWIATOWE OTWP "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM" - 2008-03-26 12:02:41
28 marca 2008 r. /piątek/o godz. 13.00 w Sali Rady Powiatu w Pułtusku (Budynek KP PSP w Pułtusku , ul. Daszyńskiego 19) odbędą się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
To już XXXI edycja Turnieju, który ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
dodał/a: DS komentarz [0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] aktualne newsy
BIP_ESP_PROCEDURY

Biuletyn Informacji Publicznej


Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Jak załatwić sprawę ?

stan spraw: praw jazdy i dow. rejestracyjnych
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Galerie
Powiat pułtuski
Miasto Pułtusk
Sesje RP
Budowa szpitala
Imprezy sportowe
Ćwiczenia
Certyfikaty, dyplomy i podziękowania
Inne

© 2019   Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by Plocman Sp z o.o.