szukaj:
 Imieniny: Marty i Małgorzaty piątek, 22 lutego 2019  
Menu główne
strona główna
katalog dobrych stron
księga gości
o powiecie
godziny pracy/kontakt
Powiat Pułtuski / Starostwo
Władze Powiatu
Wydziały Starostwa/Samodzielne stanowiska
Gminy Powiatu
Jednostki organizacyjne, inspekcje i straże
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Organizacje pozarządowe
Jak załatwić sprawę
Projekty unijne
Biuro rzeczy znalezionych
PRACA APTEK
Dane teleadresowe
"Portret terytorium" GUS
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Opłaty
Wydział Kominikacji i Dróg
______
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
______
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
______
Wydział Budownictwa i Architektury
______
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Ogłoszenia
Kupię (0)
Praca (0)
Różne (0)
Sprzedam (0)
Zamienię (0)
Polecane strony


Plebiscyt "Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu"


AH w Pułtusku


STOP wykluczeniu


Związek Powiatów Polskich


Agencja Nieruchomości Rolnych


Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku


Zespoł Szkół Zawodowych w Pułtusku


Zespoł Szkół im. B. Prusa w Pułtusku


Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku


Zespół Szkół w Golądkowie


Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela


HDK PCK Pułtusk


MODR w Warszawie
- 2012-09-20 14:14:39

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Starosta Pułtuski oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pułtusku w ramach realizowanego projektu systemowego
pt.,,Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc”

Z A P R A S Z A
Mieszkańców Powiatu Pułtuskiego
na Wystawę Twórczości Osób Niepełnosprawnych,
która odbędzie się 27 września 2012r. w sali Kina Narew w Pułtusku (pl. Teatralny 4).

Program uroczystości:

12.00 Uroczyste otwarcie Wystawy Twórczości Osób Niepełnosprawnych;
• powitanie gości – dyrektor PCPR;
• przemówienia okolicznościowe;

12.30 Występy artystyczne:
• montaż słowno - muzyczny w wykonaniu uczniów Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku;
• klubu piosenki działającego przy Miejskim Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku;
• zespołu tanecznego Aleksandry Nitkowskiej – Brejnak;
• zespołu muzycznego ,,Grupa samozwańcza” działającego przy Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Biskupa Andrzeja Noskowskiego w Pułtusku;

13.40 Wystawa Twórczości Osób Niepełnosprawnych w wykonaniu:
• uczniów SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku;
• mieszkańców DPS w Ołdakach i DPS w Obrytem;
• uczestników ŚDS w Pułtusku;
• uczniów Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek  Specjalnych w Legionowie;
• plastyka Marka Kraussa - ,,Nikifora Warszawskiego”.

dodał/a: DS komentarz [0] |
Podziękowanie za współpracę - 2012-09-19 14:31:10

J_okoń
fot. (od strony lewej): Starosta Pułtuski E.M.Wroniewski, dotychczasowy Kierownik Inspektoratu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Pułtusku J.Okoń, Zastępca Szefa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzowego, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku R. Dynak, Przewodniczacy Rady Powiatu C.Czerski.  

Zarząd Powiatu w Pułtusku na posiedzenie 12 września 2012r. zaprosił kończącego pracę zawodową Kierownika Inspektoratu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Pułtusku - Jerzego Okonia. Spotkanie było okazją do przekazania przez Zarząd Powiatu, Przewodniczącego Rady Powiatu Czesława Czerskiego i Zastępcę Szefa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzowego, Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku Roberta Dynaka wyrazów uznania i  podziękowania za wieloletnią współpracę w zakresie bezpieczeństwa powodziowego powiatu pułtuskiego. Podczas spotkania Pan Jerzy Okoń podzielił się refleksjami związanymi z jego ponad 30-letnią pracą w pułtuskim Inspektoracie WZMiUW wspominając m.in. „Wielką Powódź” z 1979 r. oraz późniejsze inicjatywy dotyczące budowy i modernizacji wałów przeciwpowodziowych. Uczestniczący w posiedzeniu złożyli Panu Jerzemu Okoniowi najlepsze życzenia zdrowia, pomyślności w realizacji wszelkich zamierzeń osobistych.

dodał/a: DS komentarz [0] |
Wykaz z 18.09.2012 r. nieruchomości Powiatu Pułtuskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - 2012-09-18 15:56:40

Pułtusk, 14.09.2012 r.

Zarząd Powiatu w Pułtusku 
podaje do publicznej wiadomości:

Na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5  jest umieszczony na okres 21 dni tj. od dnia 20 września 2012 r. do dnia 10 października 2012 r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pułtuskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze  bezprzetargowej:
-        nieruchomość gruntowa położona w jednostce ewidencyjnej Gzy, obręb Borza Strumiany, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 128/3 o powierzchni 0,0164 ha.

STAROSTA PUŁTUSKI
/-/ Edward Marek Wroniewski

Wykaz z dnia 18 września 2012 r. nieruchomości Powiatu Pułtuskiego przeznaczonej do sprzedaży (w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami) - pobierz

dodał/a: DS komentarz [0] |
OBCHODY ROKU PIOTRA SKARGI - 2012-09-14 15:49:25

JM Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora Adam Koseski,
Starosta Pułtuski Edward Marek Wroniewski,
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi Barbara Meredyk
mają zaszczyt zaprosić na

 Obchody Roku Piotra Skargi

w dniach 17 – 18 września 2012r.  w Audytorium Maximum, ul. Daszyńskiego 17 w Pułtusku

Program obchodów Roku ks. Piotra Skargi:

17 września 2012r.

10.30 – Oficjalne otwarcie uroczystości
10.45 – Prezentacje szkół im. Ks. Piotra Skargi
11.15 – Festiwal Mowy Polskiej – wystąpienie laureatów Powiatowego Konkursu Oratorskiego oraz wręczenie nagród zwycięzcom Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
12.00 – Przerwa
12.15 – Program artystyczny w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego
  im. Piotra Skargi w Pułtusku
13.00 – Festiwal Mowy Polskiej – wystąpienie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu  Literackiego
13.30 – Uroczyste przekazanie przez Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku archiwaliów do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddziałw Pułtusku

 13.45 – Spotkanie w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku
14.30 – Przerwa
16.15 – Zwiedzanie Pułtuska: Szlakiem Piotra Skargi

Przed uroczystością:
9.00 – Msza Święta w Bazylice Kolegiackiej
10.00 – Złożenie kwiatów pod tablicą ks. Piotra Skargi w Kościele św. Piotra i Pawła

18 września 2012r.
Konferencja naukowa: Piotr Skarga SJ – kaznodzieja z Mazowsza

10.00 – Uroczyste otwarcie: JM Rektor, Starosta Pułtuski, Dyrektor LO im. Piotra Skargi
 W Pułtusku
10.15 – List Prezydenta RP do młodzieży szkół Piotra Skargi
10.20 – Prof. Dr hab. Janusz Tazbir (IH PAN): Piotr Skarga człowiek i dzieło po 400 latach
10.50 – Dr Paweł Bieś SJ: Towarzystwo Jezusowe w czasach Piotra Skargi
11.10 – Dr hab. prof. UG Kazimierz Puchowski (Instytut Pedagogiki UG): Jezuickie szkoły w procesie kształcenia społeczeństwa staropolskiego
11.30 – Prof. dr hab. Paulina Buchwald – Pelcowa (Wydz. Filologii Polskiej AH): Twórczość literacka ks. Piotra Skargi SJ na tle epoki
11.50 – Dr Radosław Lolo (Wydz. Historyczny AH): Ks. Piotr Skarga w szesnastowiecznym Pułtusku – fragment z życia człowieka i miasta
12.10 – Wystąpienia gości

dodał/a: DS komentarz [0] |
Wznowienie naboru wniosków w ramach „Programu wsparcia zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń i obiektó - 2012-09-13 11:27:26

Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 11.09.2012r., w związku z wolnymi  środkami dotacyjnymi z dziedziny Gospodarka Wodna, podjął decyzję o wznowieniu naboru wniosków w ramachProgramu wsparcia zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej, zapewniających ochrony terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i odpadowymiz dniem 17.09.2012r. dla zadań przygotowanych do realizacji, których wypłata środków Funduszu nastąpi do końca bieżącego roku.
Termin naboru wniosków: 17.09.2012r. - 15.10.2012r.
Alokacja środków: około 1.000.000 zł.
Jednocześnie Zarząd zaznacza, że w przypadku wyczerpania ww. puli środków nabór zostanie wstrzymany.
Druki wniosku wraz z załącznikami dostępne są do pobrania w zakładce PROGRAMY 2012 w ramach dziedziny Ochrona Wód i Gospodarka Wodna.

Informacja o programie - pobierz

Szczegóły programu na stronie internetowej WFOŚIGW w Warszawie: http://www.wfosigw.pl
Link: http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2012

Kontakt telefoniczny: (23) 672 14 69, fax (23) 673 23 36

dodał/a: DS komentarz [0] |
Festyn Dożynkowy „Żyjmy zdrowiej – żyjmy dłużej” - 2012-09-13 11:16:04

2 września br. w Świerczach odbyły się Festyn Dożynkowy „Żyjmy zdrowiej – żyjmy dłużej”, którego organizatorem był Zarząd Powiatu w Pułtusku i Wójt Gminy Świercze.

Uroczystość dożynkową rozpoczęła Msza św. polowa, odprawiona przez ks. dr Krzysztofa Stępniaka Proboszcza Parafii pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Świerczach.

dozynki_organizatorzy_&_uczestnicy

Po zakończeniu Mszy św., Starosta Pułtuski Edward Marek Wroniewski i Wójt Gminy Świercze Adam Misiewicz dokonali oficjalnego otwarcia festynu. Z okazji najważniejszego w roku gospodarskiego święta, organizatorzy i goście uroczystości w swoich wystąpieniach podkreślali znaczenie rolniczego trudu i tym, którzy dbają o to, by nikomu nie brakowało chleba, składali życzenia łaskawości aury, spokoju i dostatku.

zespol_dozynki

Na scenie wystąpił Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Golądkowo” oraz zespoły muzyczne Basta, Diadem, La Tija.
Chętnie odwiedzano stoiska informacyjno – promocyjne, na których swoją działalność prezentowały: LGD „Zielone Mosty Narwi” z  Pokrzywnicy,   Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Mazowiecki Biuro Powiatowe w Pułtusku z siedzibą w Golądkowie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pułtusku, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Dom Polonii w Pułtusku, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Wyszkowie, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Pułtusku, firma kosmetyczna AVON, Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Uczestnicy festynu mogli skorzystać z badania poziomu cukru we krwi, pomiaru ciśnienia tętniczego, otrzymać materiały oświatowo – zdrowotne nt. realizowanego w powiecie pułtuskim projektu pt.: ”Odświeżamy nasze miasta” TOB3CIT (Tabacco Free Cities), degustować potrawy kuchni regionalnej.

nagrody_dozynki

Wiele osób opuszczało festyn z cennymi nagrodami, pucharami, dyplomami m.in. uczestnicy loterii fantowej,  twórczynie wieńców dożynkowych, laureaci miejsc od I do III w wyciskaniu odważnika 17,5 kg.

dodał/a: DS komentarz [0] |
KONSULTACJE SPOŁECZNE "PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU PUŁTUSKIEGO NA ROK 2013 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI - 2012-09-10 15:16:16

Zarząd Powiatu w Pułtusku ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego na rok 2013.  z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.”
Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. DzU z 2010 r., nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), mające swoją siedzibę na terenie Powiatu Pułtuskiego lub prowadzące działalność na terenie Powiatu Pułtuskiego.
Bardzo prosimy o nadsyłanie uwag, wniosków i propozycji do Programu w terminie do 5 października 2012 r.

Uchwała Nr 253/2012 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 5 września 2012 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych - pobierz

Projekt uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 - pobierz

dodał/a: DS komentarz [0] |
DOZYNKI WOJEWÓDZKIE W KOZIENICACH - 2012-09-06 15:20:47

Tradycyjnie przełom sierpnia i września to czas dożynek – święta plonów.
26 sierpnia br. delegacja dożynkowa powiatu pułtuskiego uczestniczyła w Dożynkach Województwa Mazowieckiego, Diecezji Radomskiej i Powiatu Kozienickiego, które odbyły się w Kozienicach. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Kościele św. Rodziny, koncelebrowana przez Biskupa Ordynariusza Diecezji Radomskiej. Po Mszy św. korowód
z wieńcami przemaszerował na stadion, na którym odbyły się oficjalne uroczystości  - ceremonia wręczenia i dzielenia się chlebem, wystąpienia, wręczenie statuetek wyróżnionym delegacjom dożynkowym, odznaczeń państwowych i branżowych, podsumowanie konkursów i plebiscytów.
Wieniec powiatu pułtuskiego przygotowali pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Obrytem.

delegacja pow pułtuskiego

Skład delegacji powiatu pułtuskiego: Czesław Czerski  – Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku,  Elżbieta Dawidczyk - Starościna Dożynkowa,  Włodzimierz Krysiak - Starosta Dożynkowy, Adam Rachuba – Wójt Gminy Pokrzywnica,  pracownicy Starostwa Powiatowego w Pułtusku: Joanna Piecychna (Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pułtusku), Mirosław Witkowski, Janusz Cisak, Ryszard Niedbała,  pracownik Domu Pomocy Społecznej w Obrytem-  Wiesław Siewierski.

dodał/a: DS komentarz [0] |
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W SOSW I WRĘCZENIE AKTÓW NADANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO - 2012-09-06 14:31:11

,,Pod jednaką odzieżą sto różnych serc bije,a każde z nich inna trudność, inna praca, inna troska i obawa” (Janusz Korczak)

3 września br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013. 
Na wstępie Aldona Iniarska – dyrektor placówki, powitała wszystkich uczniów, rodziców, pracowników Ośrodka oraz przybyłych gości:  Edwarda Marka Wroniewskiego Starostę Pułtuskiego, Witolda Saracyna Członka Zarządu Powiatu,  Katarzynę Jankowską Dyrektora Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu,  dyrektorów ze szkół i placówek podległych Starostwu Powiatowemu w Pułtusku oraz grupę nauczycieli, którzy w trakcie wakacji uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego  nauczyciela mianowanego. Następnie w swoim wystąpieniu  Starosta Witold Saracyn  poinformował zebranych, że w dniach 20-27 lipca br. odbyły się posiedzenia komisji, powołanych uchwałą Zarządu Powiatu w Pułtusku, które przeprowadziły postępowania egzaminacyjne dla 19 nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pułtuski, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Starosta Pułtuski  Edward Marek Wroniewski uroczyście wręczył akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego następującym nauczycielom:

 - z  SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku - Tomaszowi  Cezaremu Chrzanowskiemu, Wioletcie Łątkowskiej, Oldze Sepełowskiej, Wiesławie Wiśniewskiej, Rafałowi Wiśniewskiemu, Marcie Janiszewskiej – Bednarek, Annie Danucie Frejlich, Annie Napiórkowskiej, Iwonie Bożenie Nowosielskiej,
- z ZSZ im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku - Anecie Kopczyńskiej, Mateuszowi Pawłowi Miłoszewskiemu, Agnieszce Cejnóg, Annie Kuskowskiej-Andziak, Aleksandrze Wiśniewskiej,
- z ZS im. Bolesława Prusa w Pułtusku - Grażynie Komorowskiej,  Annie Emilii Kmiołek, Izabeli  Gierek,
- z LO im. Piotra Skargi w Pułtusku -  Rafałowi Chmielewskiemu,
- z PP–P w Pułtusku  Marzenie Zabielskiej – Brzozie.
Podczas uroczystości w/w nauczyciele złożyli ślubowanie według następującej roty: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, zgodnie z art.15 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela, potwierdzając podpisem na akcie ślubowania jego złożenie.  Po wręczeniu aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego i uroczystym ślubowaniu  Starosta Edward Marek Wroniewski pogratulował nauczycielom  i dyrektorom szkół życząc  sukcesów zawodowych w pracy dydaktyczno - wychowawczej w nowym roku szkolnym 2012/2013, pogody ducha, ludzkiej życzliwości, ciepła i spokoju w życiu osobistym. Zapewnił, że samorząd powiatowy będzie dokładał wszelkich starań, by odpowiednio wspomagać placówki oświatowe w działaniach na rzecz podnoszenia jakości edukacji rozumianej jako to, co nas zadawala, a nawet zachwyca. Starosta stwierdził, że jakość nie jest dziełem przypadku, zawsze jest wynikiem wysiłku człowieka. Na zakończenie  dyrektor  SOSW szczególne słowa zachęty i otuchy skierowała do uczniów rozpoczynających naukę w naszym Ośrodku,  a  wszystkim zebranym życzyła zapału w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz pasma sukcesów, a następnie zaprosiła uczniów i rodziców na spotkania z wychowawcami w klasach.

Nauczyciele SOSW im. Anny Karłowicz
w Pułtusku

Wiesława Wiśniewska

Olga Sepełowska

dodał/a: DS komentarz [0] |
WFOŚiGW WZ w CIECHANOWIE INFORMUJE - 2012-09-04 13:08:17

WFOŚiGW WZ w CIECHANOWIE INFORMUJE:


PROGRAM BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI DO 7,5 m3/d

Termin naboru wniosków: 
od 03.09.2012r. do wyczerpania środków finansowych

 Cele programu

- Ochrona wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami.
- Stworzenie możliwości zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Zasady finansowania
1. Beneficjentami programu mogą zostać:
- osoby fizyczne będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków,
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której zlokalizowana będzie przydomowa oczyszczalnia ścieków,
- instytucje i organizacje wykonujące funkcje publiczne lub społeczne posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowana będzie przydomowa oczyszczalnia ścieków.
Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo.
2. Jeżeli nieruchomość jest własnością więcej niż jednego właściciela to dofinansowanie przysługuje tylko jednemu ze współwłaścicieli tej nieruchomości.
3. Wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń w terminach podanych w kalendarium.

Wysokość dofinansowania
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków może być dofinansowana w formie dotacji w wysokości do 45% kosztów kwalifikowanych (koszty związane jedynie zakupem urządzenia oraz robotami montażowymi niezbędnymi do jego prawidłowej pracy), nie więcej niż 7.500 zł dla oczyszczalni o przepustowości do 5m3/d i nie więcej niż 10.000 zł dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5m3/d.

Szczegóły programu na stronie internetowej WFOŚIGW w Warszawie: http://www.wfosigw.pl

Link do programu: http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2012 

Kontakt telefoniczny: (23) 672 14 69, fax (23) 673 23 36

dodał/a: DS komentarz [0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] aktualne newsy
BIP_ESP_PROCEDURY

Biuletyn Informacji Publicznej


Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Jak załatwić sprawę ?

stan spraw: praw jazdy i dow. rejestracyjnych
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Galerie
Powiat pułtuski
Miasto Pułtusk
Sesje RP
Budowa szpitala
Imprezy sportowe
Ćwiczenia
Certyfikaty, dyplomy i podziękowania
Inne

© 2019   Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by Plocman Sp z o.o.